.
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 13 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 25 شهریور 1398 ساعت 21:48

گزارش تجمع و تظاهرات اعتراضی وسیع با شکوه علیه احکام ننگین در شهر گوتنبرگ

گزارش کوتاه نوشتاری، ویدیویی و تصویری از تجمع و تظاهرات اعتراضی وسیع با شکوه علیه احکام ننگین یک قرن زندان در روز شنبه 14 ماه سپتامبر 2019 در شهر گوتنبرگ

عکس ها سخن میگویند نمایی

روز شنبه 14 ماه سپتامبر همبسته و متحد به اتفاق برگ زرین دیگری در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و جنبش

آزادیخواهی مردم ایران افزودیم به همه، به هرکسی که بنوعی به موفقیت این گردهمائی و تظاهرات با شکوه علیه احکام ننگین یک قرن زندان، کمک کردند و یا در آن شرکت و از آن حمایت کردند دست مریزاد می‌گوئیم


این حرکت مشت محکمی بود بر دهان جانیان حاکم فاشیست اسلامی بر ایران. پیامی بود به جنایتکاران رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران که اگر در ایران کارگران و فعالین سیاسی را مورد ضرب و شتم و به بند و احکام ننگین محکوم میکنند ما در پشتیبانی از آن‌ها، به خیابان‌ها می‌آئیم

وفریاد می‌زنیم «مبارزه ما هیچ جغرافیایی نمیشناسد» به آن‌ها پیام‌ می‌دهیم که شيشه عمر سرمايه داران و دولتشان در دست طبقه كارگر است.

سرمايه داری و كارمزدی و بردگي سرمايه داری ازلی و ابدی نيست. پیروزی طبقه كارگر ممكن است. جنگ طبقاتی را بايد از جبهه های متفرق و

پراكنده و نابرابر به جنگی متحد و سازمان يافته با سرمايه داری تبديل كرد. فعالين كارگری، كارگران سوسياليست لولای اين اتحاد طبقاتی و نمايندگان و سخنگويان منافع مشترك كل طبقه مزد بگيرجامعه اند.


اين راه نجات كارگران هفته تپه و خانواده ها و كودكانشان و راه نجات زندگي كل طبقه و همه محرومان جامعه است. جامعه بشری بدون انگل سرمايه داری و سرمايه داران و حافظانشان، بهشت طبقه كارگر و توده های مردم است. كليد اين سعادت و رهايی و نجات بشريت در دستهای توانای طبقه كارگر قرار گرفته است.

گزارش: لینک ویدیویی و تصویری

لینک آلبوم عکس:

 

https://www.facebook.com/pg/AnjomanePanahandganIrani/photos/?tab=album&album_id=1390314464440483&__tn__=-UC-R

 

لینک ویدیویی شماره یک

https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220724664572435/

 

لینک فیلم شماره 2

 

https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220716899018301/

 

لینک فیلم شماره 3

 

https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220713136204233/

 

لینک فیلم شماره 4

https://www.facebook.com/amir.javaherilangroudi/videos/10157407163743360/

 

 

لینک فیلم شماره 5

https://www.facebook.com/amir.javaherilangroudi/videos/10157407163613360/

 

لینک فیلم شماره 6

https://www.facebook.com/amir.javaherilangroudi/videos/10157407163913360/

 

لینک فیلم شماره7

https://www.facebook.com/amir.javaherilangroudi/videos/10157407164048360/

توفیق محمدی

 

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

 

شانزدهم سپتامبر 2019

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت