.
يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 01 شهریور 1398 ساعت 20:21

رحمان حسین زاده: به کمونیستها و آزادیخواهان در استکهلم، سوئد

به تشکیلات حزب حکمتیست در استکهلم

اعتراض پرشور و نبرد بی امان و مبتکرانه دو روز اخیر شما علیه حضور ظریف و دیگر فرستادگان جمهوری اسلامی وعلیه بساط بندو بست و مماشات دولت سوئد با یکی از سیاهترین رژیمهای سیاه تاریخ بشریت، تحسین هر انسان منزجر از جمهوری اسلامی و برپادارندگان نظام فاشیست اسلامی را موجب شده است. وحشی گری پلیس دولت دمکراسی سوئد علیه شما، بار دیگر این حقیقت ساده را یادآورشد، دم و دستگاه پلیسی و سرکوبگر نظم بورژوایی در حفظ منفعتها و بند و بستهای مشترک دول سرمایه در هر گوشه این دنیا از هیچ اقدام جنایتکارانه ای کوتاهی نمیکنند.

شما رزمندگان کمونیست و آزادیخواه پرشور یک بار دیگر به جمهوری اسلامی و سازندگانش فهماندید، صف اعتراض آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران در داخل و خارج، پیکره واحدی است، که با صدای رسا و اراده محکم به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی و برچیدن نظم کاپیتالیستی بانی فقر و تبعیض و استثمارو ستم رضایت نمیدهد.

از طرف حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به تلاشهای مبارزاتی پیگیر و میلیتانت و قابل تحسین شما کمونیستها و آزادیخواهان در استکهلم سوئد، علیه جمهوری اسلامی و مزدورانش، علیه نظم جهنمی سرمایه و در دفاع بی امانتان از حقوق کارگران، زنان، جوانان و مردم حق طلب در ایران درود میفرستم. به امید موفقیت و پیشرویهای بیشترمان.

درود بر نبرد دو روزه و پرشور کمونیستها و آزادیخواهان در استکهلم

رحمان حسین زاده

رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

اوت ۲۰۱۹

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت