.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 23 خرداد 1398 ساعت 23:07

جلسه گفت و شنود با ثریا شهابی، امان کفا: اوضاع سیاسی اجتماعی ایران، چه میتوان و باید کرد

بخش اول جلسه گفت و شنود با رهبری حزب- اوضاع سیاسی اجتماعی ایران، چه میتوان و باید کرد ثریا شهابی، امان کفا کلن ۱۰ مه ۲۰۱۹

http://www.hekmatist.com/2019/tasviri/1-20190510_ozae-siasi-chebayad-kard.mp4

بخش دوم جلسه گفت و شنود با رهبری حزب- اوضاع سیاسی اجتماعی ایران، چه میتوان و باید کرد ثریا شهابی، امان کفا کلن ۱۰ مه ۲۰۱۹

http://www.hekmatist.com/2019/tasviri/2-20190510_ozae-siasi-chebayad-kard.mp4

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت