.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

یکشنبه, 12 خرداد 1398 ساعت 13:55

از رنج و رزم کارگران ایران – گزارش سالانه

“زمانه” هر دو ماه یک بار یک خبرنامه کارگری به زبا ن‌های فارسی و انگلیسی منتشر می کند. تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، تبعیض در محل کار، قانون کار، زنان کارگر، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها، و نیز موضوع تشکل های کارگری.

این دوماهنامه‌ها در نظر دارند که یک “تصویر بزرگ” از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا دانش و آگاهی در مورد وضعیت کارگران در ایران افزایش یابد.

اکنون اولین گزارش سالانه زمانه در مورد مسائل کارگری در ایران در اختیار شما قرار می‌گیرد. این گزارش حدوداً خبرهای میان اول ماه مه ۲۰۱۸  (اردیبهشت ۳۹۷ ۱) تا ماه مه ۲۰۱۹  را در برمی‌گیرد. کوشش کرده‌ایم گزارش مختصر باشد و تصویری از مسائل عمده را بازتاب دهد.

مجموعه خبرنامه‌های کارگری زمانه در این صفحه در دسترس هستند:

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت