.
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 ساعت 00:30

فرج سرکوهی: دامنِ کدام دین و اعتقادِ جزمی از این گونه دیوصفتی‌ها پاک است؟

ایزدی ها از قربانیان داعش بودند. به گفته برخی منابع معتبر داعشی‌ها حدود 6 هزار زن ایزدی را اسیر کردند، گفتند بر اساس قوانین اسلامی «کنیز» هستند، گاه در بازار برده فروشی اسلامی داعش خرید و فروش شدند و..
زنان همیشه و همواره تاریخ قربانیانِ اصلی جنگ‌ها بوده‌اند.
و اکنون که برخورد انسانی با این قربانیان باید که «خنکای مرهمی» باشد بر «شعله زخم» چه؟ اکنون که دورانِ مرهم‌گذاری بر این زخم خونچکان است چه؟ 
به گزارش دویچه وله «شورای عالی روحانیان ایزدی اعلام کرد زنان ایزدی اسیر داعش که در پی تجاوز باردار شده‌اند اگر بخواهند به سوی اقوام خود بازگردند باید از فرزندشان چشم‌پوشی کنند» چرا که «تنها کودکانی که هم پدر و هم مادر آنان ایزدی باشند ایزدی» شمرده می شوند. 
شورای عالی روحانیون ایزدی نمک ستم و کوردلی بر زخم می پاشد و از زنان ستم‌دیده می‌خواهد که مهرِ مادری از دل بیرون کنند. 
برخوردِ این روحانیون با زنانی چنین ستمدیده تعریف تازه‌ای از ددمنشی و ستم نیست؟ آدمی گاه می تواند چنین بی رحم باشد که ..؟ 
دامن کدام دین و اعتقاد جزمی از این گونه دیوصفتی‌ها پاک است؟
.
✍️خنکای مرهمی و شعله زخم از شعر سرمای درون شاملو است

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت