چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 15 فروردين 1398 ساعت 02:00

عادل الیاسی: مواضع، سیاستها و خطوط قرمز

عادل الیاسیمواضع، سیاستها و خطوط قرمز ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با عادل الیاسی حزب کمونیست ایران پیرامون قطعنامه پایانی ۱۷مین گردهمایی کمیته دیپلماسی مشترک احزاب و سازمانهای کردستانی؛ رابطه با احزاب و جریانات در کردستان؛ ادامه همکاری احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست.

http://radiopayam.ca/Elyasii_Bayaniyeh