چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 21 بهمن 1397 ساعت 23:36

گفتگوی رادیو پیام کانادا با عزیزماملی

شکنجه در جمهوری اسلامی از نگاه حقوقی ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با عزیز ماملی، حقوقدان درمورد شکنجه و "خود اعترافی" در جمهوری اسلامی به بهانه کمپین #من_هم_شکنجه_شدم و پخش فیلم #طراحی_سوخته؛ و در مورد طرح ترور اعضای حزب حکمتیست در سال ۲۰۰۵.
http://radiopayam.ca/AzizMameli