چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 21 بهمن 1397 ساعت 22:06

گفتگوی رادیو پیام کانادا با اکرم رحیم پورهمسرجعفرعظیم زاده در رابطه با دستگیری و شرایط پرونده قضایی جعفرعظیم زاده

دستگیری جعفر عظیم زاده محکوم است ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده در رابطه با دستگیری و شرایط پرونده قضایی #جعفر_عظیم زاده به همراه پیام های ویدئوئی اعتراضی اکرم رحیم پورو دوستان جعفر و #پروین_محمدی در دیدار با خانواده جعفر.

http://radiopayam.ca/AkramRahimPoor