.
يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
Jun 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 16 دی 1397 ساعت 21:57

اطلاعیه كمیته كردستان حزب حکمتیست، مبارزان کمونیست، كمیته كردستان حزب کمونیست کارگری: توطئه ترور سازمان زحمتكشان مهتدی علیە مخالفین سیاسی

طلاعیه كمیته كردستان حزب حکمتیست، مبارزان کمونیست، كمیته كردستان حزب کمونیست کارگری ایران در موردتوطئه ترور سازمان زحمتكشان مهتدی علیە مخالفین سیاسی

با گذشت حدود چهار هفته از افشاگری یکی از اعضای سابق سازمان زحمتکشان مهتدی به اسم شورش خراسانه، و همچنین قدم جلو گذاشتن تعداد بیش‌تری از کادرها و مسئولین سابق این جریان و پرده برداشتن از طرح یا نقشه چند مورد ترور کادرهای حزب حکمتیست و ‌دیگر مخالفین، دست و پا زدن های آمرین و مجریان این ترورهای سیاه برای توجیه و فرار از زیر بار مسئولیت آن پوچ از آب درآمد.

با شهادت انسان‌های حقیقی و حقوقی بیش‌تری که از نزدیک شاهد جزئیات  برنامه ریزی این ترورهای جنایتکارانه بوده اند، هیاهوی اولیه امنیتی کردن و ربط دادن این افشاگری به جمهوری اسلامی و اطلاعات و غیره بسرعت دود شدند. اکنون دیگر  واقعی بودن این ترورهای کثیف که متاسفانه هنوز بعضی از شاهدان آن به دلیل امنیتی نمی توانند زبان بگشایند بر هر انسان شرافتمندی محرز و آشکار است.

با توجه به شناخت از ریشه و پیشینه این جریان ناسالم، احزاب، تشکل‌ها و شخصیت های بسیاری در محکوم کردن این توطئە ھا درنگ نکردند، اما این افشاگری‌ها بار دیگر مردم آزادیخواه ، کارگران و کمونیستها را بر آن می دارد که باتوجه به اوضاع سیاسی متحول کنونی جامعه کردستان و ایران در مقابل چنین توطئە ھایی هشیار و با برنامه باشند ٠ ما از ابتدا و از بدو سرهم بندی شدن این جریان تاکید کردیم که علێرغم بیربطی باند زحمتکشان به جامعه اما می توانند به جنبش آزادیخواهانه و عدالتخواهانه خون بپاشند ٠ کمونیستها و صف آزادیخواه جامعه کردستان باید تضمین کنند که با قدرت، مدنیت جامعه را حفظ نمایند و از باب شدن این اقدامات جنایتکارانه و غیر انسانی جلوگیری نمایند ٠ قدرت متشکل مردم انقلابی در شوراهایشان و سپردن جامعه بدست صاحبان واقعی آن مهم‌ترین تضمین برای جلو گیری ازیکه تازی و آلوده کردن جامعه باشرارت و تروریسم باند های اینچنینی است ٠ قدرت متشکل و مسلح کارگران و مردم زحمتکش جواب کمونیستها به دست درازی انواع  جریانات باند سیاهی است که در آینده و تحولات پیش رو بخواهند امنیت و مدنیت جامعه را تهدید کنند ٠ 

جریان زحمتکشان  در یک گردنه بگیری آشکار با پشتیبانی  وحمایت اتحادیه میهنی کردستان عراق  و ربودن نام کومه له سر هم بندی شد .  آن زمان ناسیو نالیسم کرد درعراق در پناه حمله آمریکا به عراق به قدرت رسیده بود.  و در ایران جریان ٢ خرداد و ناسیونالیستهای کرد درون حکومت به جنب و جوش افتاده بودند ٠ این شرایط ودر دل هیاهوی جهانی علیه کمونیسم و پایان تاریخ ، عبدالله مهتدی را برای برپا کردن اقلیم دیگری درکردستان  ایران وسوسه کرد ٠

از آن زمان تا به امروز  کار عبدالله مهتدی  دریوزگی سیاسی در بارگاه تمامی جریانات وقدرتهای مرتجع و سرکوبگر منطقه بوده است ٠ از خوش وبش کردن با جریان اصلاح طلب درون حکومت و مذاکره با جمهوری اسلامی تاشاگردی جریانات ضد انقلابی پرو غرب و سلطنت طلب و و زارت خارجه آمریکا ، جولانگاه عبدالله مهتدی برای آویزان شدن به قدرتهای جهانی و منطقه ای بوده است ٠تاریخ و پرونده این جریان بد نام باید نزد توده مردم کردستان بیش از پیش افشا گردد و كسانی كه هنود ماهیت انها را نمیشناسند از پیوستن به آن برحذر  داشته شوند.

مسئول مستقیم ‌طراحی این ترورها رهبری جریان زحمتکشان و شخص عبدالله مهتدی است ٠ افرادی که در آن  زمان از سر ناآگاهی و یا تسلیم جو شدن در نقش طراحان و مجریان این جریان برآمدند ، بهتر است بجای مقاومت بیهوده و اطلاعیه دادنهای بی خاصیت و پر تناقض ،‌ اگر هنوز ذره ای شرافت وجدانشان را آزار می دهد ، زبان به گفتن حقیقت بگشایند ٠این امر بنفع خود آنها و  جامعه کردستان است.

ما از همه احزاب و جریانات و شخصیت های سیاسی در ایران و کردستان انتظار داریم ضمن محکوم کردن  سازمان زحمتکشان و توطئه های کثیف آن در حفظ سلامت و فضای آزادی فعالیت سیاسی تلاش کنند. همین تجربه و سابقه دست درازی حزب دمکرات به کمونیستها در کردستان به ما می‌گوید که صف آزادیخواهی و کمونیسم در کردستان باید قوی ، متحد واستوار باشد .

٦ ژانویه ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت