.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 24 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 03 آبان 1397 ساعت 03:39

بيژننيابتی: جنایت سازمانیافته، نبرد سازمانهای اطلاعاتی

جمال قاشقچی یا به روایت عربی خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست که خود سالها از اعضای عالیرتبه سازمان اطلاعاتی سعودی و مشاور شاهزاده ترکی الفیصل در موضع رئیس سازمان اطلاعاتی مذکور بوده است اول اکتبر 2018 هدف یک جنایت سازمانیافته می گردد که ابعاد ان بسا فراتر از هر تحلیل و تفسیری به آن می ماند که به یک آرایش قوای جدید در خاورمیانه بزرگ می تواند منتهی گرددقتل جمال قاشقچی که به مثابه زلزله ای بر خاندان ابن سعود عارض شده می رود که اندک اندک کودتای نئوکانها درعربستان و آوردن محمد بن سلمان را به یک ضد کودتای گلوبالیستی تبدیل نماید که در مرکز آن از قضا همین ولیعهد جوان و نا متعادل ملک سلمان پادشاه سعودی قرار دارددر پشت صحنه اما این ترامپ و دار و دسته جدیدش هستند که باید به سهم خود بهای بهم زدن میزهای بازی در سیاست بین المللی را بپردازند.

کودتای نئوکانها درعربستان اساسأ با هدف تعیین تکلیف با رژیم جمهوری اسلامی انجام گردیدمحمد بن سلمان بیش از آنکه به بریتانیا و ایالات متحده نزدیک باشد بند نافش به اسرائیل و کلان سرمایه یهود بسته استعربستان محمد سلمان می بایست که در نوک پیکان پروژه "رژیم چنجدر ایران قرار بگیرد و قرار هم می گیردتأمین مالی کل اپوزیسیون برانداز و خرده جریانات تجزیه طلب در کنار قطع سرانگشتان رژیم حاکم بر ایران در عراق و سوریه و یمن و لبنان و بحرین برعهده باند محمد سلمان و نئوکانهای حامی او در ایالات متحده و دولت حرامزاده اسرائیل قرار میگیرد و او نیز بواقع در این راستا سنگ تمام می گذاردباند محمد سلمان تنها مسئول تأمین مالی پروژه "رژیم چنجدر ایران نیست ، مسئولیت تشکیل ناتوی عربی و تأمین مالی آن را نیز برعهده گرفته است.

دشمنی باند حاکم بر سعودی تنها با جمهوری اسلامی نیست ، دولت حامی اخوان المسلمین در ترکیه نیز هدف بوده استاگرچه شیعیان جنوب عربستان همواره تهدیدی جدی برای حاکمیت آل سعود بوده اند اما تهدید اخوان المسلمین اساسأ از جنس دیگری استشیعیان تنها یک تهدید امنیتی هستند ولی اخوان المسلمین یک تهدید ایدئولوژیک و آلترناتیو جناح کبوترها در پروسه آن بهار عربی کذایی بوده که شامل تجزیه خود عربستان هم می شده استهم درگیری پرهزینه اخیر با قطر و هم جنایت استامبول اساسأ بر همین محور یعنی تضاد با اخوان المسلمین می چرخد.قاشقچی فقط یک مخالف معمولی دولت سعودی نبود بخشی از طراحی اخوان المسلمین در کادر طرح خاورمیانه بزرگ برای آینده عربستان نیز بوده است.

برای من چراغ سبزی را که گلوبالیستها برای حاکمیت جدید درعربستان روشن کرده بودند بسیار شبیه همان چراغ سبزی بود که آپریل گلاسپی سفیر وقت آمریکا در عراق در ملاقات با صدام به او نشان داده بودگلاسپی گفته بود که مسئله کویت از نظر ما یک مسئله داخلی میان دو کشور عراق و کویت است و ایالات متحده بنا ندارد که در این موضوع مداخله کند سکوت دولتهای اروپایی در مقابل سیاست رعب و وحشت محمد سلمان و دستگاه اطلاعاتی تحت مسئولیت او در کشورهای اروپا و ربودن مخالفان او هیچ معنایی جز همین چراغ سبز را به ذهن تداعی نمی کندکم نبودند مخالفانی که در دوسال گذشته توسط مأموران سعودی ربوده و به عربستان بازگردانده شده بودندفقط ظرف یکسال گذشته یک قلم سه نفر از شاهزادگان سعودی که مقیم کشورهای اروپایی بودند ربوده شده و به ریاض برده شده بودندتنها شاهزاده خالد بن فرحان که مقیم آلمان است در اروپا باقی مانده استشاهزاده ترکی السلطان را با وعده و وعید و با یک هواپیمای خصوصی از لندن به مقصد قاهره سوار می کنند ولی هواپیما از ریاض سر درمی آوردنه صدای دولت فخیمه درمی آید و نه هیچکس دیگر هنوز که هنوز هم از سرنوشت آنان اثری بر جای نیست و دولت سعودی نیز تا کنون خود را ملزم به پاسخگویی ندیده است.

سفر دونالد ترامپ به عربستان و رقص شمشیر و پز دادن جلوی دوربینها درحالیکه دستش را با ملک سلمان بر روی کره زمین گذاشته بود امر را بر حاکمیت سعودی مشتبه کرده بود که با کارت سبز دولت ترامپ که برای آن البته میلیاردها دلار هم هزینه کرده بود قادر به انجام هرغلطی درمنطقه خواهند بوداز جنایت علیه بشریت در یمن گرفته تا تأمین مالی و تسلیحاتی سلفیسم وحشی در سوریه و تا حبس و تهدید و سلاخی مخالفین حتی در خارج از مرزهای خودی .

خانواده قاشقچی که از یهودیان مقیم قیصریه در خاک عثمانی بوده و بعدها به مدینه رفته اند از سالهای دور در کنار خانواده بن لادن در شمار خانواده های درون سیستم حاکم در عربستان بوده اند جمال خود همکلاس و همبازی اسامه بن لادن و هر دو بعدها در ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی عربستان ، بریتانیا و ایالات متحده قرار دارند. "عدنان قاشقچی"تاجر معروف سلاح در داستان ایران گیت عموی او و "سمیرا قاشقچیمادر دودی الفاید دوست پسر لیدی دیانا عمه او بوده انداو سالها در خدمت رژیم سعودی چه بعنوان مشاور شاهزاده ترکی الفیصل در سازمان اطلاعاتی عربستان و چه در کادر رسانه ای و به عنوان سردبیر رسانه های حکومتی از جمله روزنامه الوطن انجام وظیفه می کرده استآمدن قاشقچی به عنوان ستون نویس به روزنامه واشنگتن پست به مثابه یکی از مهمترین ارگانهای دولت پنهان در ایالات متحده نشاندهنده جایگاه جمال قاشقچی در میان گلوبالیستهای درون جناح کبوترهاست.

اخوان المسلمین و گلوبالیستهای حامی آن با جمال قاشقچی بدنبال شکل دادن یک آلترناتیو به اصطلاح دمکراتیک و فدرال برای عربستان چهارتکه شده آینده بوده اند و رژیم سعودی نیز بخوبی بر این واقعیت آگاه بوده استدولت ترکیه نیز به مثابه قدرتمندترین دولت اخوان المسلمین در کنار قطر، مدعی رهبری اسلام مدره از نوع سنی آن و رقیب جدی اسلام بنیادگرای سنی و وهابیت در جهان اسلام می باشدجنایت استامبول هر دوی آن‌ها را هدف گرفته بودبه همین دلیل هم بود که سفارتخانه های عربستان در آمریکا و انگلیس قاشقچی را به کنسولگری خود در استامبول رجوع داده بودند.

قرار بود که مسئولیت ناپدید شدن قاشقچی در ترکیه روی دولت طیب اردوغان خراب شوداینکه دولت ترکیه اپوزیسیون بسیاری از کشورهای خاورمیانه از عراق و سوریه گرفته تا مصر و افغانستان و همین عربستان را در خاک خود پذیرایی کرده و می کند اصلأ راز پنهانی نیستطرح کشتن قاشقچی اگر به موفقیت می انجامید پرستیژ ترکیه در رابطه با حفاظت از جریانات نزدیک بخود در اپوزیسیون کشورهای عربی از اساس به زیرعلامت سوآل می رفتاز آن مهمتر خراب شدن این جریان روی ترکیه می بایست دست دولت ترامپ را در مقابله با اردوغان بر سر بازپس گرفتن راهب "اندرو برانسونپر کرده و کفه دولت ترکیه که بشدت از سوی دولت آمریکا در رابطه با آزادی برانسون زیر فشار بود را بازهم سبکتر نماید.

اما سازمان اطلاعاتی ترکیه "میتازهمان ابتدا در جریان ماوقع قرار داردآنها حتی بر روی کنسولگری عربستان شنود نیز گذاشته اند اگرچه نه کسی در ترکیه به چنین چیزی اشاره می کند و نه دولت ترکیه هرگز چنین اتهام پرهزینه ای را خواهد پذیرفتبه باور من خود قاشقچی هم با اطلاع و نظارت "میتوارد کنسولگری می شودبا اینحال تصور آنها اینست که سعودیها قصد ربودن قاشقچی را دارند و قرار است که همه را به هنگام خروج از ترکیه دستگیر و توظئه را خنثی کنندبه عقل هیچکس اما قد نمی دهد که دولت سعودی چنین ابلهانه قصد کشتن و فطعه قطعه کردن قاشقچی در کنسولگری خودش را داشته باشدآخر از هر طرف که به قضیه نگاه کنی بیشتر به یک شوخی کودکانه می ماند تا یک واقعیت دهشت انگیز !

همزمان قضاییه ترکیه در 12 اکتبر یعنی ده روز پس از واقعه کنسولگری، اندرو برانسون که به اتهام جاسوسی و همکاری با تروریسم با تقاضای 35 سال زندان محاکمه می شد را آزاد می کنددو شاهد مخفی که بخش اعظم اتهامات را به برانسون وارد کرده بودند به ناگهان شهادت خود را پس می گیرند و برانسون علیرغم شوک وارده به طرفداران اردوغان با سلام و صلوات به نزد ترامپ فرستاده می شودآزادی او رابطه خراب شده با ترامپ را موقتأ ترمیم کرده و فضا را برای تمرکز دولت او بر روی جنایت استامبول باز می کنداندرو برانسون که نزدیک به یک ربع قرن در شهر ازمیر در ترکیه ساکن بوده است یک میسیونر مذهبی متعلق به اوانجلیستها یا مسیحیان صهیونیست می باشداو که از هفت اکتبر 2016 در زندان ترکیه بسرمی برد در ماه های اخیر همواره یکی از موضوعات پر اهمیت در رابطه دولت ترامپ با حکومت اقتدارگرای طیب اردوغان در ترکیه بوده استبا آزادی پر هزینه او طیب اردوغان توپ را موقتأ به زمین ترامپ می فرستد.

تا اینجای کاردولت و میت ترکیه بازی را برده اندآنها موفق می شوند که نارنجکی را که سازمانهای اطلاعاتی مقابل بسمتشان پرتاب کرده بودند را پیش از انفجار به سنگر خود آنها بیاندازند و نارنجک هم درست در دامن محمد سلمان و دولت سعودی منفجر می گرددبه ناگهان شرق و غرب عالم برعلیه دولت عربستان بسیج می شوند و فشار بر روی دونالد ترامپ برای موضع گیری علیه نان دانیش هر روز بالاتر می روددولت ترکیه با خونسردی به انتظار می نشیند و بدون اینکه خود اعلام موضع کند هر روز اطلاعات جدیدی را در این رابطه از طریق مطبوعات وابسته به خود افشا و فشار را بر روی سعودیها افزالش می دهدنهایتأ پس از هفده روز دولت عربستان رسمأ قتل جمال قاشقچی در کنسولگری خود را می‌پذیرد اما هرگونه اطلاع خود از جنایت استامبول را تکذیب می کنداز اینجا به بعد باید که مستقیمأ بر روی خود ولیعهد تمرکر کرد.

دولت ترکیه دوباره به سیاست اطلاع رسانی قطره‌ای از طریق مطبوعات نزدیک به خود ادامه می دهدروزنامه شفق نو چهار تماس تلفنی "ماهر عبدالعزیز مطربمحافظ شخصی ولیعهد که همراه با تیم 15 نفره عملیاتی به ترکیه آمده بود را با رئیس دفتر محمد سلمان در روز دوم اکتبر افشا می کندمطرب یکبار هم در همان روز با خالد بن سلمان برادر ولیعهد و سفیر عربستان در آمریکا تماس گرفته است.

صبح سه شنبه رئیس جمهورترکیه همانگونه که از قبل اعلام شده بود قرار بود که کل معمای قتل قاشقچی را در مقابل دوربین تلویزیونهای دنیا که مشتاقانه به صف ایستاده بودند به تمام و کمال افشا کنداردوغان البته همانطور که انتظار می رفت هیچ چیز بیشتر از آنچه که تا کنون در مطبوعات ترکیه منتشر شده بود نگفت و به سیاست خبررسانی قطره ای با هدف معاملات آینده و امتیازگیری های محتمل از دار و دسته ترامپ و همینطور دولت سعودی و شخص ملک سلمان ادامه داد با این تفاوت که تمامی آنچه را که دولت تا کنون بطورغیررسمی و ازطریق رسانه ها افشا کرده بود اردوغان رسمأ اعلام کردالبته تردیدی نیست که در دست طیب اردوغان و سازمان اطلاعاتی تحت امرش مدارک بسا بیشتری از آنچه او امروز بیان کرد موجود می باشد که می تواتد موضوع معاملات آینده باشد.

اما به باور من انچه که محور اساسی صحبتهای اردوغان بود تأکید او بر یک مسئله بسیار مهم بود و آن سازمانیافته بودن جنایت در کنسولگری عربستان بوداگر دولت ترکیه اثبات کند که جنایت استامبول با آمریت محمد سلمان و با طرح و نقشه از پیش تعیین شده انجام گردیده راه را برای رفتن پرونده تا شورای امنیت سازمان ملل و از آنهم مهمتر تا تریبونال بین المللی و محاکمه محمد سلمان باز خواهد کرد که این البته هیچ معنایی به جز برکناری او و پیروزی ضد کودتا در مرکز حاکمیت سعودی نخواهد داشتملک سلمان البته تا به آخر بر ولیعهدی پسرش پای خواهد فشرد چرا که تغییر و برکناری ولیعهد بیشتر به تغییر رژیم در عربستان و برباد رفتن نقشه های ترامپ و دار و دسته اش می ماند و این اصلأ ساده نخواهد بودحداقل تا روزی که دونالد ترامپ در کاخ سفید می باشد.

محمد سلمان به جای آنکه به پای جمال قاشقچی شلیک کند شقیقه خود را هدف گرفته است جنایتکاران حاکم بر ایران می توانند عجالتأ نفسی براحتی بکشند و نوبت خود را باز به انتظار بنشینند.

دوم آبان 1397

niabati.blogspot.com سایت بیژن نیابتی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ای میل بیژن نیابتی

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت