.
يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
Jun 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 19 مهر 1397 ساعت 03:43

حزب کمونیست کارگری ایران: گسترش اعتصاب رانندگان کامیون به ٣٢٠ شهر

اطلاعیه شماره ١٥

اعتصاب رانندگان کامیون علیرغم فشارهای جمهوری اسلامی هرروز در حال رشد و گسترش است. دیروز ١٦ مهر اعتصاب رانندگان به ٣٢٠ شهر گسترش یافت. جمهوری اسلامی همچنان میکوشد که با ابزار تهدید و زندان و با شایعه پراکنی هایش در مورد پایان اعتصاب، رانندگان کامیون را از اعتراضاتشان عقب براند. اما رانندگان اعتصابی محکم ایستاده اند و اعتصاب آنان هر روز ابعاد وسیعتر و اجتماعی تری بخود میگیرد. بنا بر آخرین گزارشات در این مدت ٢٥٤ نفر دستگیر شده اند. رانندگان کامیون پیشبرد قدرتمند اعتصاب را یک گام مهم برای آزادی همکارانشان میدانند. رانندگان کامیون فراخوان به تشکیل صندوق اعتصاب داده اند، تا خانواده های رانندگان اعتصابی و بویژه خانواده های رانندگان دستگیر شده مورد حمایت قرار گیرند. ایجاد صندوق اعتصاب یک سنت پیشرو و مهم در اعتصابات است که بر همبستگی و اتحاد مستحکم اعتصاب کنندگان تاکید میگذارد.

یک خواست فوری رانندگان کامیون آزادی همکاران بازداشت شده شان است. گرانی فزاینده و افزایش هر روزه قیمت وسائل یدکی، حقوقهای چند بار زیر خط فقر و محرومیت از هر گونه تامین، سیستم چپاول و دزدسالاری حاکم و شرکت های مافیایی حمل و نقل ، نا امنی جاده ها و محرومیت از حق ایجاد تشکل مستقل از جمله موضوعات مورد اعتراض رانندگان کامیون است. حرکت آنها اعتراضی به گرانی و فقر و سیستم مافیائی و چپاول حاکم است که اکثریت مردم جامعه به آن اعتراض دارند و این اعتصاب به همین دلیل به اعتراض کل جامعه پیوند مستقیم دارد. رانندگان کامیون همه مردم را به همبستگی با مبارزاتشان فرا میخوانند.

اعتصاب رانندگان کامیون گفتمان اعتصاب سراسری را به عنوان یک شکل موثر و قدرتمند اعتراض در برابر کل جامعه قرار داده است. یک اتفاق مهم در شانزدهم مهر ماه، اعتصاب سراسری بازار است که بنا به آخرین گزارشها تاکنون حدود ٥٠ شهر را در بر گرفته است و محور اصلی اعتراض آنان، اعتراض به گرانی است. با شروع اعتصاب سراسری بازار، رانندگان کامیون خود را در موقعیت قویتری می بینند. در ادامه این اتفاقات بازنشستگان نیز برای ٢٤ مهر ماه فراخوان به تجمع بزرگ سراسری خود را داده اند. قبل از این حرکتها نیز اعتصاب سراسری کردستان صورت گرفت که مشخصا علیه اعدام سه فعال سیاسی رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی و علیه اعدام بود.

اعتصابات قدرتمند رانندگان کامیون، کشیده شدن دامنه این اعتصاب به بخش های دیگر جامعه و به جریان افتادن گفتمان وسیع اعتصاب سراسری در سطح جامعه، جنبش سرنگونی را گام مهمی به جلو برده است. کل این تحرکات اجتماعی تاکیدی بر اینست که اعتصاب عمومی یک راهکار مهم برای جلو بردن بیشتر اوضاع به نفع مبارزات کل جامعه است. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از مبارزات و خواستهای رانندگان کامیون همگان را به پیوستن به کارزار برای آزادی رانندگان بازداشتی، کمک به صندوق اعتصاب رانندگان اعتصابی و همبستگی وسیع با مبارزات و خواستهای آنان فرا میخواند.

زنده باد رانندگان معترض و حق طلب!

حزب کمونیست کارگری ایران

١٧ مهر ١٣٩٧، ٩ اکتبر ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت