.
يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
Jun 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 19 مهر 1397 ساعت 03:34

اسماعیل ویسی: بمناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام

جنبش اجتماعی علیه اعدام در ایران را باید سازمان داد!

پیش بسوی سازماندهی جنبش اجتماعی در ایران، برای الغای بی قید و شرط " مجازات اعدام "!

۱۰اکتبر روز جهانی علیه اعدام است.انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب، احزاب و سازمان‌های سیاسی و کمونیستی و جنبش‌های اجتماعی در بیشترکشورها و از جمله در ایران، علیه اجرای حکم شنیع اعدام که به حق قتل عمد دولتی نام گرفته به شیوه‌های متفاوت برای سازماندهی جنبش ضد اعدام و مادیت بخشیدن به الغای این پدیده ضد انسانی که حق حیات را بطور آگاهانه از انسان سلب می کند، تلاش می کنند. تاریخ اعدام، تاریخ قتل و جنایات طبقات حاکم برای حفاظت از جامعه‌ی طبقاتی است که به نام قانون و "امنیت جامعه" انجام می‌شود. حزب کمونیست کارگری – حکمتیست یکی از احزاب و نیروهایی است که در این روز همراه نیروی عظیم مخالفین اعدام در دنیا علیه این جنایت سازمان‌یافته‌ی دولتی به میدان آمده و خواهان الغای بدون قید و شرط اعدام است.

اعدام جنایت سازمان‌یافته و آگاهانه دولت و نهادهای سیاسی حاکم، علیه مردم بی‌دفاع است!. قربانی اعدام هر کسی که باشد، در این واقعیت تغییری نمیدهد که در کشورهائی که " مجازات " اعدام صورت میگیرد و بویژه در ایران تحت حکومت اسلامی در لوای " اجرای عدالت "ودروغ اشکار کاهش بزهکاری و ... پایه و اساس واقعی ندارد. اجرای حکم اعدام صرفا جهت ارعاب جامعه و گستراندن چتر سرکوب و اختناق و خفه کردن هرگونه صدای نارضایتی اجتماعی است. اعدام نه مجازات است و نه با اجرای اعدام هیچ"عدالتی" تاکنون، درجامعه به اجرا دراماده است. ما به مثابه حزب حکمتیست برای الغای بی قید و شرط "مجازات " اعدام  وسازماندهی جنبش اجتماعی ضد اعدام در جامعه ایران تلاش میکنیم. تمامی انسانهای شریف، مبارز و احزاب و جنبشهای ازادیخواه و برابری طلب را نیز فرامی خوانیم که در این جهت پیگیرانه از هیچ تلاشی دریع نورزند. ماشین کشتار جمعی جمهوری اسلامی " ماشین اجرای مجازات اعدام " در طول حاکمیت ارتجاعی اش بیوقفه و در ابعاد بسیار وسیعی به اعدام مخالفین خود دست زده و تا به امروز حدود ۱۰۰ هزار حکم اعدام را در کارنامه ننگین حیات سیاسیش ثبت کرده. از فعالین کمونیست، فعالین کارگری، انسانهای برابری طلب و آزادیخواه فعالین جنبشهای سیاسی- اجتماعی و هرکسی که نارضایتی خود را عملا ابراز کرده و به عملکرد و موجودیت سیاسی- اجتماعی این رژیم معترض بوده است، برای ایجاد فضای رعب و وحشت و در نهایت حفظ بقای خود، به جوخه اعدام سپرده است. عملا اعدام وکشتار جزء تفکیک ناپذیری از ماهیت این رژیم است. نمونه های اخیر کشتار انسانهای اسیر در سیاهچالهای رژیم در زندانهای رجائی شهر، ارومیه، میاندوآب و بیرجند است. اسامی زیر تنها بخش کوچکی از اعدامیان این اواخر است:

رامین حسین پناهی، بهمن ورمزیار، محمد ثلاث، ، مجتبی کرمیان اهل ایلام، اعدام سه کودک زیر۱۸ سال امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در۱۷ سالگی زانیار و لقمان مرادی، حامد والی زاده و بنا به آخرین گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه روز چهارشنبه یازدهم مهرماه، هفت زندانی به نام‌های یاسر اسلامی، محمود اکبری وامید خسرونژاد روز دوشنبه نهم مهرماه جهت اجرای حکم به اتهام قتل به سلول انفرادی منتقل شده و اعدام شدند. یاسر اسلامی و امید خسرونژاد که در یک پرونده مشترک به جرم ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده بودند، از حدود ۴ سال پیش در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شدند. همچنین شاه محمد میران زهی- احمدشاه عیسی زهی- محمد میران زهی- عید محمد میران زهی به اتهام “حمل مسلحانه مواد مخدر” به مرگ محکوم شده، در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند. این افراد اتهامات وارده را در دادگاه رد کرده و مدعی شدند برای اخذ اقرارهای غیرواقعی شکنجه شده‌ بودند. بیشتر اعدام شدگان بر اساس " حکم شنیع و ضد انسانی اسلامی قصاص " بقتل رسیده اند.

باید تاکید کرد که ۶۰٪ اعدام ها توسط حکومت اسلامی مخفیانه انجام می شود و به بیرون درز نمی کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش از سازمان عفو بین الملل ؛ در جهان در سال ۲۰۱۷، ۹۹۳ مورد حکم اعدام در ۲۳ کشور اجرا شده است که بیشتر از ۵۰۰ نفر مجموعا ۵۱٪ توسط حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران انجام شده است و به همین خاطر بعنوان بزرگترین قاتل در سطح جهانی شناخته می شناسند.

زیرا، تهدید و ارعاب وکشتار و اعدام و خون پاشیدن به زندگی مردم و جامعه بخشی از ماهیت ضد انسانی این رژیم است. نمونه تازه این رفتارها تهدید رانندگان کامیون که در اعتراض به وضع ناهنجار و فلاکتبار کاری و معیشتی و طرح مطالباتشان دست به اعتصاب زده اند، میباشد. کل نهادهای امنیتی- انتظامی و قضائی حکومت اسلامی بسیج شده، دهها نفر ار آنان را دستگیر، زندانی و آنان را به اشد " مجازات " اعدام تهدید میکنند.

موارد بالا تنها گوشه ای از آمار اعدامهائی است که به بیرون درز کرده و بخشا در زندان و بخشا در ملا عام صورت گرفته است. جمهوری اسلامی و رئیس جمهور روحانی در دنیای دیپلماتیک لبخند میزنند و در ایران و منطقه قصابی میکنند. جمهوری اسلامی بویژه در فضای کشتار جمعی و سر بریدن علنی توسط داعش، آسوده خیال تر از گذشته به قلع و قمع و سرکوب و اعدام مشغول است. شرکای جمهوری اسلامی و دولتهای مدافع "حقوق بشر" که مشغول جنایت در خاورمیانه اند بخاطر سود و منافع خود، سکوت مرگبارشان را سنگین تر کرده اند. اما برای مردم ایران مسئله روشن است. توقف کشتار انسانها را با سازماندهی اجتماعی جنبش علیه اعدام باید متحقق نمود! حکومت اسلامی سرمایه داران که در بن بست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی قرار گرفته  برای ادامه حیات ننگین و ضد انسانیش، با نهادینه کردن خشونت بعنوان حربه ایی جهت تفرقه و جدائی و گسترش نفرت اجتماعی مابین آحاد مردم و تحمیل آن به جامعه از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده. اعدام بخشی از این تلاش شوم است.

چکار باید کرد؟

مبنای سرمایه داری استثمار و تبعیض است و مبنای اسلام کشتار، عبودیت و نکبت دینی است. جمهوری اسلامی بدون خون ریختن و بدون اعدام نمیتواند به بقای ننگینش ادامه بدهد. اعدام جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای قدرت علیه مردم بیدفاع و عملا سلب حق حیات بطور آگاهانه از انسانها است!

در دفاع از حق حیات و زندگی برای انسانها، حزب ما برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام تلاش میکند. ما از هر حرکت وجنبشی برای لغو مجازات اعدام در ایران و هر جای جهان قاطعانه حمایت میکنیم.از نظر ما مبارزه با مجازات اعدام و متوقف کردن آن مستلزم یک تلاش سازمانیافته، گسترده و سراسری در هبستگی اجتماعی برای درهم کوبیدن ماشین جنایت اسلامی و سایر جنایتکاران است.

بطور واقعی زمینه مادی اجتماعی چنین حرکت سازمانیافته ای وجود دارد. بطور مثال در ایران طی 3-4 سال اخیر، حرکت بخشیدن کسانی که بیداگاه اسلامی حکم " مجازات قصاص – اعدام " را برایشان صادر کرده، بسیار اتفاق افتاده. این روند نشان از رویگردانی جامعه از اجرای این عمل شنیع و ضد انسانی دارد. در طی سالهای اخیر ما شاهد تلاش برای لغو قصاص و اعدام بوده ایم.این تلاش میتواند تقابل عملی با مجازات اعدام سنگ بنای جنبش عظیم اجتماعی تبدیل شود. مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!. میتواند پرچمی برای بگور سپردن این عمل ضد انسانی و نفرت انگیز باشد. اینکار ممکن است و دست فعالین جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب را می بوسد. فرصت را نباید از دست داد!

پیش بسوی سازماندهی جنبش اجتماعی، برای الغای بی قید و شرط " مجازات اعدام "!

اسماعیل ویسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

15 مهر ماه 1397- 7 اکتبر 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت