.
چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸.
امروز:
Jun 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 14 مهر 1397 ساعت 19:45

حزب کمونیست کارگری ایران: چهاردهمین روز اعتصاب رانندگان کامیون در ٣٠٠ شهر مطلب ویژه

اطلاعیه شماره ١٣

اعتصاب سراسری رانندگان همچنان گسترش می یابد و تاکنون به ٣٠٠ شهر رسیده است. امروز شنبه  ١٤ مهر  همانند روزهای دیگر پایانه های بار و جاده ها خلوت هستند وعکس ها و گزارشات آن در گروههای مدیای اجتماعی انتشار یافته است. رانندگان اعتصابی با کارزار و گفتمانهای پیگرانه ای چون "گول وعده های دروغین را نمیخوردیم"، "محکم ایستاده ایم" و "اعتصاب تا رسیدن به خواستهایمان ادامه دارد"، بر ادامه اعتصاب و اعتراضشان تاکید دارند. امروز از سوی برخی مقامات حکومتی جلسه ای با رانندگان اعتصابی در بوشهر گذاشته شد. رانندگان در برابر وعده های توخالی جلسه را ترک کردند و بر ادامه اعتصاب تاکید کردند. رژه رفتن با صف کامیونهای خالی در شهر و یا در جاده ها و با چراغهای روشن و بوق زدن، شکلی از خبر رسانی به مردم در مورد اعتصاب است. روز ١٤ مهر رانندگان نجف آباد به همین شکل قصد رژه در جاده را داشتند اما نیروهای انتظامی مانع شدند.

بنا بر آخرین خبرها در این مدت ٢٣٨ راننده اعتصابی بازداشت شده اند، یک خواست فوری رانندگان آزادی همکاران بازداشتی شان است. همزمان رانندگان با ایجاد صندوق های اعتصاب و در مواردی اعلام شماره حساب همکارانی که در فشار سنگین اقتصادی هستند و فراخوان به کمک به آنان، تلاش میکنند صف مبارزه خود را متحد نگاهدارند و اجازه ندهند که مشکل مالی خللی در اعتصاب آنان ایجاد کند. تاکید دیگر رانندگان بر حق تشکل آنهاست. رانندگان در دور اول اعتصابشان "شورای هماهنگی اعتصاب" را شکل دادند.

یک فراخوان رانندگان کامیون به مردم حمایت و پشتیبانی از اعتصاب آنان است. حزب همگان را به همبستگی با این مبارزات فرامیخواند. تمام رانندگان اعتصابی بازداشت شده باید فورا آزاد شوند.

زنده باد رانندگان معترض و حق طلب!

رفاه و زندگی انسانی حق تک تک مردم است!

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ مهر ۱۳۹۷، ٦ اکتبر ۲۰۱۸


اطلاعیه شماره ١٢

اعتصاب رانندگان کامیون ٢٩٠ شهر را فرا گرفت

امروز ١٣ مهر اعتصاب رانندگان کامیون به بییش از ٢٩٠ شهر رسید. رانندگان کامیون در سیزدهمین روز اعتصابشان از طریق گروههای تلگرامی خود اطلاع رسانی کرده اند که جاده ها همچنان خلوت است و به همگان توجه داده اند که ماشین ها توی جاده از سه نوع ماشین های دولت و سپاه، ماشینهای راهداری و حمل ونقل و ماشین های باربری های تملیکی هستند. ماشین های "تملیکی" ماشین هایی هستند که  شرکتها بخاطر مجوز باربری آنها را به نام خود کرده اند. اکنون "سازمان حمل و نقل" این شرکت ها  را مکلف کرده است که ماشین های خود را به داخل جاده بفرستند. هر پایانه ای ۲ تا ٥٠ کامیون این چنینی دارد. بدین ترتیب اکنون به طور تقریبی بین ده تا پانزده درصد کامیون های حمل و نقل در جاده ها هستند که آنها ربطی به رانندگان اعتصابی کامیون ندارند. رانندگان کامیون با انتشار این خبر بر ادامه اعتصاب سراسری خود تا تحقق خواستهایشان تاکید کرده اند.

یک شکل از تهدید رانندگان کامیون کندن پلاکهای آنان است. هفته گذشته پلاکهای کامیون برخی رانندگان اعتصابی در اراک را برداشتند. اما این رانندگان همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. روز گذشته نیز اقدام به کندن پلاک کامیونهای رانندگان کامیون همدان کردند که با مقاومت رانندگان عقب نشستند. اکنون رانندگان کامیون به همکارانشان اخطار کرده اند که هر شب پلاکهای کامیونها را خودشان بردارند که توسط عوامل حکومت به سرقت نرود.

رانندگان خواستهایشان را در هفده بند اعلام کرده اند. اما بدنبال دستگیری ١٥٠ نفر از آنان، یک خواست فوری آنان آزادی ١٥٠ همکار بازداشتی شان و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزاتشان است. رئوس خواستهای مهم هفده گانه رانندگان کامیون عبارتند از:

افزایش در آمد و حقوق رانندگان به بالای خط فقر، افزایش حقوق بازنشستگي رانندگان با توجه به تورم اقتصادي و قیمت اجناس در كشور، امن کردن جاده ها، نظارت و کنترل بر کارمزد دریافتی شرکتهای حمل و نقل و كنترل اعلام بار در سالن هاي اعلام بار جهت پایان دادن به رانت خواری و بساط چپاول در پایانه های بار، ایجاد ارگانی برای نظارت بر کار مامورین و افسران جاده و پایان دادن به باجگیری های آنان، كنترل عوارض گمركي مرزهاي كشور که بخش دیگری از دزدی ها و رشوه گیری هاست، کاهش کمیسیون باربری و حذف عوارض گمرکی و کاهش نرخ عوارض اتوبانها که اشکالی دیگر از باجگیری از رانندگان کامیون است، ایجاد تسهیلات رفاهي و بهداشتي براي رانندگان در پایانه هاي شهري و مرزي، در اختیار گذاشتن لاستیک و لوازم یدکی و کاهش قیمت آنها و تخصیص ارز دولتی برای تهیه این لوازم.

رانندگان کامیون طی اقدامی هوشیارانه و برای اینکه اجازه ندهند که فشار اقتصادی بر روی همکارانشان مانعی برای ادامه اعتصابشان باشد، فراخوان به تشکیل صندوق اعتصاب داده اند.

حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از خواستها و اعتصاب رانندگان کامیون همه کارگران  و مردم  را به همبستگی فعال با این مبارزات، حمایت از صندوق اعتصاب رانندگان و بر پا کردن کارزاری گسترده برای آزادی ١٥٠راننده بازداشتی فرا میخواند. تمامی رانندگان بازداشتی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٣ مهر ۱۳۹۷، ٥ اکتبر ۲۰۱۸


اطلاعیه شماره ١١

تشکیل صندوق اعتصاب گامی مهم در ادامه حرکت رانندگان

دو هفته از اعتصاب رانندگان کامیون میگذرد. این اعتصاب تا هم اکنون به ٢٨٢ شهر رسیده است. مثل هر اعتصاب ادامه داری، یک معضل اساسی بسیاری از رانندگان کامیون برای ادامه اعتصاب تامین هزینه های زندگی شان است. رانندگان کامیون برای مقابله با این مشکل به تشکیل صندوق همبستگی مالی در شهرهای مختلف فراخوان داده اند. صندوق همبستگی مالی صندوق اعتصاب رانندگان کامیون است و یک سنت شناخته شده  در اعتصابات کارگری است. رانندگان کامیون با اعلام این صندوق عزم خود را برای ادامه اعتصابشان نشان میدهند. در متن این فراخوان چنین آمده است:

"دوستان و همکاران عزیز و گرامی، برخی از همکارانمان مشکلات مالی برای حل برخی موضوعات یومیه شان دارند، برای حفظ یکپارچگی و اتحادمان در اعتصاب، درخواست داریم، در هرشهر و محله همکاران عزیز یک صندوق تشکیل بدهند و هر کدام مبلغی را در صندوق بگذارند تا بتوان از این صندوق مشکلات دوستان و همکارانی را که معضل دارند حل کرد و به این صورت صفوف و همبستگی اعتصاب را حفظ کنیم".

رانندگان کامیون با فراخوان تشکیل این صندوق ها در شهرهای مختلف عزم جزم خود را برای ادامه اعتصابشان نشان میدهند. تشکیل صندوقهای همبستگی مالی گام مهمی در سازمانیابی اعتصابات کارگری است که در مقابل کل جامعه راه قرار میدهد.

ایجاد صندوق های همبستگی مالی که همان صندوق های اعتصابات کارگری است شکلی از همبستگی مبارزاتی با رانندگان اعتصابی است و باید آنرا تقویت کرد. فراخوان ایجاد این صندوقها همچنین تشکیل "شوراهای هماهنگی اعتصاب" پیشرویهایی مهم در سازمانیابی اعتصابات کارگری و سراسری است. حزب کمونیست کارگری ازاین اقدام پیشرو رانندگان کامیون حمایت کرده و همگان را به کمک به این صندوق ها و همبستگی مبارزاتی با رانندگان اعتصابی فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٢ مهر ۱۳۹۷، ٤ اکتبر ۲۰۱۸


کشتن کولبران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

روز چهارشنبه یازدهم مهرماه، نیروهای نظامیان حکومت اسلامی گروهی از کولبران  را در مرز نوسود به رگبار میبندند.  این گروه از کولبران در مکانی به نام "سوره هلاله" هدف شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته‌اند. "عظیم احمدی" ٤٢ ساله اهل روستای "تشار" نوسود جانش را از دست داده است.

روز دوشنبه هشتم مهرماه،  "اکرم خلیلی" ٢٧ ساله اهل روستای "کوران" از توابع منطقه صومای برادوست در پی شلیک مستقیم نظامیان حکومتی جان باخت. نیروهای نظامی حکومت اسلامی  بدون اخطارقبلی کولبران را مورد تیراندازی قرار میدهند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری کشتن  کولبران توسط نیروهای حکومت اسلامی را محکوم میکند.

مردم شهرهای کردستان  را به اعتراض  در محکومیت و دشمنی آشکار حکومت اسلامی علیه کولبران، فرا میخواند. و از تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب میخواهد که نسبت به این درنده خویی باندهای اسلامی اعتراض کنند. نباید اجازه داد بیش از این کارگران بیکار که از قبل میراث شوم این حکومت به انجام شغل کولبری که سود و ثمره اش را اوباشان حکومت اسلامی بجیب میزنند، بقتل برسانند.این عمل وحشیانه و کشتار کولبران را با حرکتهای اعتراضی گسترده باید محکوم کرد. کار یا بیمه بیکاری شعار و خواست همه کولبران است. با مبارزه متحدانه، با تشکیل شوراها جهت انجام اعتراضات توده ای به جهنمی که حکومت اسلامی بوجود آورده است بمیدان بیاویم.

سرنگون باد حکومت اسلامی

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

١٣ مهر ٩٧

٥ اکتبر ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت