.
يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 30 شهریور 1397 ساعت 21:24

رادیو پیام کانادا: ارزیابی و درسهایی از اعتصاب کردستان

ارزیابی و درسهایی از اعتصاب کردستان - گفتگوی رادیو پیام کانادا با  خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران؛ محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران؛ مجید حسینی از مبارزان کمونیست؛ همایون گدازگر از حزب کمونیست کارگری حکمتیست؛  در مورد اعتصاب عمومی در روز چهار شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۷؛ درسها، نقاط قوت و ضعف آن.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت