.
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 10:16

اسماعیل مولودی: گزارشی از تجارت جنسی کودکان در ایران

برنامه ای از رادیو رهاورد!

در برنامه امروز چهار شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی ، اسماعیل مولودی به بررسی این گزارش میپردازد. اسماعیل مولودی فعال سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و بحثهای اجتماعی در جامعه سوئد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت