.
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Mar 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 04:07

عــــزیز آجیکند: فرانسه،آغاز دوره دیگر از اعتصابات کارگری!

در طول روزهاو هفته های گذشته صدها هزار نفر در کشورهای مختلف اروپا از جمله آلمان، فرانسه واسپانیا دست به مبارزات اعتراضی زدند. در آلمان کارگران و کارکنان بخش خدمات دولتی در تمام طول هفته جهت افزایش دستمزد اقدام به تحصن، اعتصاب و راهپیمائی نمودند. در فرانسه شاغلین راه آهن برای مقابله با سیاست نئولیبرالی دولت مکرون خیابانها را به صحنه مبارزات و مقاومت در برابر یورش نیروهای سرکوبگر تبدیل نمودند. در اسپانیا بازنشستگان از ایالتهای مختلف اسپانیا به مادرید آمده و خشم خود را علیه دولت اسپانیا بیان داشتند.

به دعوت سندیکاهای فرانسه،روزسه شنبه سوم آوریل کارکنان شرکت ملی راه آهن سراسری این کشور اعتصابی گسترده را آغاز کردند. سندیکاها اعلام کرده اند که در صورت نیاز ، این اعتصاب تا ژوئن آینده به مدت ٣۶ روز ادامه خواهد یافت. علت این اعتصاب مخالفت سندیکاها با تدابیری است که دولت فرانسه قصد دارد برای نوسازی راه آهن این کشور به اجرا بگذارد.

از جملۀ این تصمیم ها حذف امتیازات ویژه کارکنان راه آهن در استخدام های آتی و گشایش رقابت میان شرکت های خصوصی و شرکت ملی راه آهن فرانسه است. دولت فرانسه مدعی است که هزینۀ راه آهن این کشور ٣٠ درصد بیشتر از دیگر جاها است.

سندیکاهای کارگری فرانسه می گویند که تدابیر دولت به نابودی خدمات عمومی در راه آهن می انجامد بی آنکه مشکلات این شرکت از جمله بدهی های هنگفت و نارسایی های آن را برطرف کند.

در روز سه شنبه سوم آوریل ۹٠ درصد قطارهای سریع السیر این کشور از جایشان تکان نخوردند. اعتصاب شامل قطارهای بین المللی فرانسه نیز شد. به گفتۀ شرکت ملی راه آهن فرانسه در این روز و در

آغاز اعتصاب هیچ قطاری این کشور را به مقصد اسپانیا، ایتالیا و سوئیس ترک نکرد.

برای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر فرانسوی از آغاز این اعتصاب در روز سه شنبه سوم آوریل و هفته های آینده بسیار دشوار است. رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، که وعدۀ انجام اصلاحات اساسی در فرانسه را داده از خلال اعتصاب کارکنان شرکت ملی راه آهن فرانسه برای اولین بار با مقاومت حقوق بگیران این کشور در مقابل این اصلاحات روبرو شده است. سندیکاهای فرانسه نیز معتقدند که سرانجام اعتصاب شرکت ملی راه آهن فرانسه بر دیگر طرح های اصلاحی دولت به ویژه در خصوص کارمندان و بازنشستگان اثر خواهد گذاشت. فیلیپ مارتینز، رهبر نخستین سندیکای کارگری فرانسه، "ث.ژ.ت"، خواستار اتحاد همۀ بخش های جامعه اعم از کارگران، کارمندان، دانشجویان و بازنشستگان و به ویژه کارکنان بخش انرژی شده است. همزمان کارکنان شرکت هواپیمایی "ایرفرانس" که خواستار افزایش شش درصدی دستمزدها هستند دست به اعتصاب زدند و کارگران اعتصاب کننده در شرکت ملی فرانسه را در روز بعداز آغاز این اعتصابات همراهی کردند و به اعتصاب پیوستند.

اعتصاب ایر فرانس در فرانسه

ضرر ۱۷۰ میلیون یورویی«ایر فرانس» به دنبال اعتصاب کارکنان.کارمندان ایرفرانس، شرکت هوایی فرانسه نیز روز سهشنبه سوم آوریل اعتصاب کردند. یک سوم خلبانهای این شرکت هوایی در این روز در محل کار خود حضور نیافتند. پیشتر ایرفرانس اعلام کرده بود که روز سهشنبه حدود یک- چهارم پروازهای این شرکت لغو میشوند. طبق قرار ۳۵ درصد خلبانها و ۲۰ درصد کارمندان این شرکت در این روز سرکارشان نبودند.

این سومین روز اعتصاب در ایرفرانس از پایان ماه فوریه تاکنون است. کارمندان این شرکت هوایی نیز خواستار شش درصد اضافه حقوق هستند اما روسای این شرکت چنین خواستی را به دلیل شرایط رقابتی کنونی ناممکن میدانند و اعلام کردهاند که حاضرند تنها یک درصد به حقوق کارمندانشان بیافزایند.

روز چهارشنبه (۱۱ آوریل) و همچنین روزهای ۱۷، ۱۸، ۲۳ و ۲۴ ماه مه نیز قرار است اعتصاب کارمندان ایرفرانس، ادامه یابد.این شرکت در پی این اعتصابات هشدار داده که با هر روز اعتصاب به این شرکت 25 میلیون یورو ضرر میکند.اعتصاب کارکنان ایرفرانس با اعتصاب کارکنان راهآهن (اسانسیاف)، همچنین اعتراضهای دانشجویان، کارمندان دولت، کارگران بخش انرژی و زبالهجمعکنها همزمان بود.

شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرده که در هفت روز اعتصاب کارکنان این شرکت، ضرری بالغ بر ۱۷۰ میلیون یورو را متحمل شده است.به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرده که در هفت روز اعتصاب خلبانان، خدمه و کارکنان زمینی ۱۷۰ میلیون یورو متضرر شده است.

اعتصاب کارکنان هواپیمایی ایر فرانس، سفرهای بین المللی و داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داد و یک چهارم سفرهای راه دور این کشور لغو شد.

بنا بر اعلام اتحادیه ها، کارگران حق دارند از سودی که سالیانه در اثر کاهش هزینه هایی که در پی بازگشت سازوکار حمل ونقل هوایی به سودآوری به دست می آیند بهره مند شوند. اتحادیه ها معتقدند که چنین درخواستی از آن روی صورت می گیرد که حقوق کارکنان هواپیمایی از سال ۲۰۱۱ به این سو تغییر نکرده است.

هنوز چند ماهی از پیروزی مکرون در انتخابات فرانسه و اعلام جنگ او به مزد و حقوق بگیران جهت رفرم در بازار کار نگذشته بود که کارگران فرانسه به اولین زور آزمائی خود با او دست زدند. تنها در بیست یکم شهریور سال گذشته یکصد و هشتاد متینگ اعتراضی و بیش از چهار هزار اعتصاب صورت گرفته است.

تهاجم هفته گذشته دولت مکرون به کارگران و کارکنان راه آهن ادامه تلاش او برای لیبرالی کردن بازار کار و باز گذاشتن دست سرمایه داران برای هجوم به زندگی و معیشت کارگران و همزمان تضعیف اتحادیه های کارگری است. مکرون میخواهد بزرگترین بخش حمل و نقل فرانسه یعنی راه آهن را که دولتی است در اختیار بخش خصوصی قرار داده و در این بستر زمینه بیکارسازیهای گسترده و حذف مزایای آنان به مثابه کارمندان دولت را فراهم نماید. با درک این هدف است که رهبر اتحادیه "ث ژ ت" ، بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه یک هفته پیش اعلام کردکه دولت خواهان جنگ است. به همین مناسبت چهار اتحادیه بزرگ فرانسه در یک اطلاعیه مشترک اعلام کردند "از آنجائیکه دولت هیچگونه تمایلی به مذاکره نداشته و اعلام جنگ نموده است، بنابراین باید خود را برای یک درگیری سخت و دراز مدت آماده کند. "دولت تهدید کرده است که در صورت لزوم از قانون اضطراری که به دولت اجازه میدهد بدون مراجعه به پارلمان طرح خود را به پیش ببرد، استفاده خواهد کرد. کارکنان راه آهن اما جواب تهدیدات دولت را با اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه بیست و دوم ماه مارس، دادند. در این روز بیش از دویست هزار نفر در شهرهای بزرگ فرانسه علیه دولت به خیابان آمدند. با وجود اینکه کل شاغلین راه آهن یکصد و چهل هزار نفر است. اعتراض به سیاستهای دولت فقط محدود به خصوصی سازی راه آهن نبوده بلکه کل سیاست دولت مکرون برای بیکار سازی بیش از یکصد وبیست هزار نفر در بخش خدمات دولتی را آماج خود قرار داده بود. آگاهی به هدف مکرون سبب گردیده بود که شاغلین بخشهای دیگر خدمات دولتی نیز به صفوف اعتصاب و تظاهرات بپیوندند.اکنون بعد از دوسال مجددا چهار اتحادیه های بزرگ کارگری فرانسه مشترکا اعتراضات جاری را سازمان داده بودند.آنها اعلام کردند که "خیزش ملی "سه ماه طول کشیده واز سوم ماه آوریل، چهاردهم فروردین، دو روز از پنج روز هفته را دست از کار خواهند کشید. در پی اعتصاب کارکنان فرودگاههای دو کشور آلمان و فرانسه که بطور جداگانه برنامهریزی شده بود، بسیاری از برنامههای پرواز در سطح اروپا بویژه فعالیت دو شرکت بزرگ هواپیمایی ایرفرانس و لوفت هانزا مختل شد. لوفت هانزا، بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان، اعلام کرد که نیمی از پروازهایش در روز سهشنبه ۱۰ آوریل به دلیل اعتصاب کارمندان لغو خواهد شد. اعتصاب کارمندان لوفت هانزا و ایرفرانس، دو شرکت هواپیمایی بزرگ اروپا، روز سهشنبه (۲۱ فروردین) مسافران را با سختیهای بسیاری روبهرو کرد.

دفتر لوفت هانزا روز دوشنبه در فرانکفورت اعلام کرد که سهشنبه در چهار فرودگاه بزرگ آلمان در شهرهای فرانکفورت، مونیخ، کلن و برمن به جای ۱۶۰۰ هواپیما تنها حدود ۸۰۰ هواپیما به سوی مقصدشان به پرواز در خواهند آمد. گفته میشود که ۵۸ برنامه سفر هوایی با مسافت دور نیز در فهرست اعتصاب قرار داشتند و در مجموع ۹۰ هزار مسافر از سفر خود بازماندند. این اعتصاب فقط برای یک روز بود و طبق اعلام این شرکتها روز چهارشنبه برنامه پرواز هواپیماهای این شرکت به طور عادی ادامه پیدا کرد.

اعتصابکنندگان خواستار شش درصد اضافه حقوق هستند و دو دوره مذاکره سندیکای کارگری "وردی" آلمان با کارفرمایان تاکنون بینتیجه بوده است.

منبع: شماره ٤٤ نشریه سوسیالیسم امروز

٢٥ فروردین ١٣٩٧- ١٤ آوریل ٢٠١٨

www.simroz.org

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت