.
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Mar 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 05 فروردين 1397 ساعت 16:17

اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۱۷

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ فروردین ماه ۱۳۹۷: دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است. علیرغم انتقادهای بین المللی، حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ نیز به اجرای اعدام‌ها در ملاء عام ادامه داده است. اعدام‌ها در ملاء عام بار‌ها توسط سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشتر هم دبیر کل سازمان ملل و هم گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در گزارش‌هایشان خواستار منع اجرای حکم اعدام در ملاء عام شده اند. در سال ۲۰۱۷ مقامات ایران ۳۱ اعدام در ملاء عام را در حضور شهروندان اجرا کرده اند. این اعدام‌ها از طریق آویزان کردن از طناب صورت گرفته و اغلب به منظور جلب توجه عمومی زمان بندی اعدام‌ها از چند روز و یا چند هفته پیش از اجرا اعلان شده اند. این درحالی است که اعدام‌های در ملاء عام از سوی متخصصان و جامعه شناسان مورد نقد قرار میگیرند. اعدام یک زندانی در ملاء عام در شهر اراک، استان مرکزی، در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۷. این زندانی با طنابی بدور گردنش به آرامی با جرثقیل به بالا کشیده شده است، در این روش چند دقیقه طول میکشد تا زندانی محکوم به اعدام بمیرد. منبع عکس: جام نیوز اعدام‌های در ملاء عام بارها مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته اند. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۷ خود به مجمع عمومی اظهار داشت: "دبیرکل همچنان با جدیت مخالف رفتار غیر انسانی، بی‌رحمانه، ضدبشری و تحقیر آمیز  اعدام در ملاء عام است." در جریان دومین "یو پی آر" ایران، ایران توصیه‌ها برای لغو اعدام در ملاء عام را نپذیرفت. در بخش‌های بعدی، آمار و توزیع جغرافیایی و اتهام‌های افراد اعدام شده در ملاء عام را نشان می‌دهیم. همچنین بعضی تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های رسمی ایران اجرای اعدام در ملاء عام را در حضور کودکان نمایش می‌دهند. اعدام در ملاء عام از سال ۲۰۰۸ نمودار بالا نشان دهنده اعدام‌های در ملاء عام از سال ۲۰۰۸ میلادی به این طرف است. تعداد اعدام‌های در ملاء عام در سال ۲۰۱۷ تقریبا با سال ۲۰۱۶ برابر بود و بطور قابل توجهی از آمار پنج سال پیش از آن کمتر بوده است. توزیع جغرافیایی اعدام‌ها در ملاء عام: در سال ۲۰۱۷ اعدام‌های در ملاء عام در ۱۵ استان مختلف انجام شده است. استان فارس که در ۶ سال گذشته بالاترین آمار اعدام در ملاء عام را بخود اختصاص داده بود، بیشترین کاهش را نسبت به سالهای قبل نشان میدهد. اتهامات رسمی برای اعدام‌های در ملاء عام: اکثریت کسانی که در سال ۲۰۱۷ در ملاء عام اعدام شدند با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند. پس از آن تجاوز یا آزار و اذیت جنسی و محاربه اتهامات افرادی را تشکیل میداد که در ملاء عام اعدام شدند.

اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده در سال ۲۰۱۷ سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲ فروردین ماه ۱۳۹۷: دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است. تقریبا ۷۹٪ از اعدام‌ها ثبت شده در سال ۲۰۱۷، یعنی ۴۰۶ اعدام، توسط مقامات به طور رسمی اعلان نشده اند. این میزان به طور قابل توجهی بالاتر از سال ۲۰۱۶ است که ۲۹۸ مورد از ۵۳۳ اعدام توسط منابع رسمی اعلان نشده بودند. برخی از این اعدام‌ها به صورت مخفیانه انجام شده‌اند و پیش از اعدام به خانواده و یا وکیل زندانی اطلاع داده نشده است و برخی دیگر تنها از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده اند. تنها گزارشات غیر رسمی هستند که با اطلاعات کافی در این گزارش ذکر شده اند. این باور در نزد تهیه کنندگان این گزارش وجود دارد که ارقام واقعی اعدام‌ها از چیزی که در این گزارش ذکر شده است بالاتر هستند. در سال ۲۰۱۷ سازمان حقوق بشر ایران گزارش هایی از اعدام‌های مخفیانه و یا اعلان نشده از ۳۱ مکان مختلف ایران دریافت کرده است.

مستندات اعدام‌های اعلام نشده و مخفیانه شبکه سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور اطلاعاتی در مورد بسیاری از اعدام‌ها دریافت کرد که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده بودند. تایید این گزارش ‌ها یک کار چالش بر انگیز است، چرا که این رسانه‌های حقوق بشری بطور مستقیم کنترل میشوند و یا اینکه تحت نظارت شدید مقامات قرار دارند. گزارش نقض حقوق بشر به سازمان‌های حقوق بشری به عنوان یک جرم محسوب شده و افرادی که به این خاطر بازداشت میشوند با اتهامات کیفری روبرو میشوند. با این وجود هر سال سازمان حقوق بشر ایران موفق به تایید صدها اعدام میشود که توسط مقامات اعلام نمیشوند. در بسیاری از موارد اطلاعات مربوط به اعدام توسط دو یا چند منبع مستقل تایید شده اند. در برخی موارد سازمان حقوق بشر ایران عکس هایی را دریافت میکند که انجام اعدام را مستند میکند. در بسیاری موادر تصاویر به همراه اسامی زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران فرستاده شده است. برخی از این تصاویر در زیر نشان داده شده اند.

توزیع جغرافیایی اعدام‌های اعلام شده و اعلام نشده/ اعدام‌های مخفیانه همچون سالهای گذشته زندان‌های بزرگ در منطقه کرج/ تهران بیشترین تعداد اعدام هایی که رسما اعلام شدند و اعدام هایی که رسما اعلام نشدند را به خود اختصاص دادند. جزئیات بیشتر در ادامه خواهد آمد.

اعدام‌ها در مناطق کرج/ تهران این نمودار که در بالا مشاهده میکنید اعدام‌های رسمی (سبز) و غیررسمی/ اعلام نشده (زرد) در سه زندان شهر کرج واقع در استان البرز را که زندانیان متهم تهران و استان البرز را در خود جای داده به نمایش میگذارند. با این حال، در این زندان‌ها نیز زندانیان از سایر نقاط کشور حضور دارند. این شامل زندان‌های قزلحصار کرج، رجایی شهر و زندان مرکزی کرج (همچنین بنام ندامتگاه شناخته شده) میشود. هر سه این زندان‌ها در زندان البرز واقع شده اند. زندانیان زندان‌های قزلحصار کرج و ندامتگاه را عمدتا محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر تشکیل میدهند، درحالی که بیشتر زندانیان در زندان رجایی شهر کرج را زندانیانی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده اند تشکیل میدهند. اکثر اعدام‌ها در سه زندان فوق الذکر در سال ۲۰۱۷ توسط منابع رسمی اعلام نشده اند.

توزیع جغرافیایی اعدام‌ها در سایر نقاط کشور نمودار بالا نشان دهنده توزیع جغرافیایی اعدام‌های رسمی (سبز) و غیر رسمی/ اعلام نشده (زرد) در سایر نقاط ایران به استثنای منطقه تهران/ کرج است. زندان‌های استان آذربایجان غربی (شمال غرب)، خراسان رضوی (شمال شرقی)، آذربایجان شرقی (شمال غرب) و سیستان و بلوچستان (جنوب شرقی) بیشترین تعداد اعدام‌ها را بعد از تهران/ کرج به خود اختصاص داده اند.  

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت