.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 18 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

تازه ها

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 21 اسفند 1396 ساعت 00:11

جنبش کارگری چگوارا : هشت مارس روز جهانی زن بر همه زنان مبارز وآگاه گرامی باد

اعتصابات واعتراضات برای کسب حقوق برابر، بخش مهمی از تاریخ غنی مستمر مبارزات زنان کارگر در سراسر جهان بوده و هست. در صحنه این مبارزات، زنان هربار به اشکال مختلف آگاهی و انزجار از ستم مضاعفی که بر آنها روا می شود را اعلام نموده وتوان عظیم خویش برای تغییر شرایط نامطلوب؛ و ساختن جامعه ای آزاد و برابر را نشانداه اند .
شروع مبارزات متشکل زنان : در ماه مارس سال 1908 میلادی حدود 15000 کارگر زن در شهر نیویورک برای دستیابی به ساعات کار کمتر، دستمزدبیشتر، پایان دادن به کار کودکان و نیز حق رأی تظاهرات کردند. ایشان با پلاکادرهایی که بر آنها نوشته شده بود: "نان و گل سُرخ " هدف خویش را که برابری و ارتقاء کیفیت اقتصادی زندگی بود روشن می ساختند .
به همین خاطر اولین مراسم روز جهانی زن در 28 فوریه سال 1909 میلادی در شهرنیویورک به عنوان یک رویداد سیاسی اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع « سوسیالیستی برگزار شد. این مراسم توسط حزب سوسیالیست آمریکا، برای یادبود اعتصاب در سال » پوشاک 1908 سازمان یافته بود.
سپس در ماه آگوست سال 1910 ، کنفرانس جهانی زنان قبل از جلسه عمومی سوسیالیستهای بینالملل دوم در کپنهاگ دانمارک زن مبارز و سوسیالیست آلمانی با الهام از سوسیالیستهای آمریکایی، پیشنهاد تأسیس سالانه روز » لوییس زیتس « . برگزار شد

زن سوسیالیست پیشرو که بعدها یکی رهبران زنان جهان شد ، از او حمایت کرد، البته در » کلارا زتکین « جهانی زن را داد و آن کنفرانس روز خاصی مشخص نشد .
هر چند بیش از یک قرن از آن زمان میگذرد اما مبارزات زنان در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد.زیرا هنوز در در اقصی نقاط دنیا برای زنان نه برابری وجود دارد ونه آزادی ! در دنیای کنونی که سیستم سرمایه داری تقریبا بر کل آن حاکم است زنان به اشکال مختلف مورد سرکوب واستثمار مضاعف قرار دارند ،آنان در مقابل کار مساوی با مردان حقوق کمتر دریافت میکنند !
زنان ودخترکان کم سن وسال علاوه بر استثمار کاری و در سراسر جهان مورد بردگی جنسی قرار میکیرند ! در کشورهای اسلامی که قوانین عقب مانده 1400 سال پیش را اجراء میکنند، زنان در موقعیت غیر انسانی تر قرار گرفته وبشدت سرکوب میشوند .آنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم میباشند !
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنان در موقعیت نابرابر با یک رژیم وحشی وزن ستیز رودر رو هستند آما آنها از پای نه نشسته وپیگیرانه برای آزادی وبرابری مبارزه میکنند ،در این راه مردان آگاه ومبارز در کنار آنان هستند ،همانگونه که در اعتراضات واعتصابات کارگران ، معلمان ،دانشجویان ،پرستاران ،در محیط کار و مدارس ودانشگاها مردان وزنان متحدانه در کنار هم با همراهی خانواده های خود علیه نظام ضد بشری حاکم مبارزه میکنند ،اکنون این مبارزات دارد به سمت تشکل یابی پیش میرود تا قدرت کارگران وزحمتکشان صد چندان شود.
مبارزه علیه حجاب که یکی از اشکال سرکوب زنان در جوامع اسلامی است در خیابانها ومیادین مختلف شهرهای بزرگ ایران در جریان است ، دختران وزنان شجاع ایران با آگاهی از دستگیری و سرکوب وحشیانه توسط مزدوران و پاسداران جهل وجنایت ،با مبارزات خود رژیم فاشیستی را به حالت تدافعی کشانده اند ! سرمایه داری در اشکال مختلف برای به انحراف کشانیدن مبارزات زنان برنامه ریزی میکند! سرمایه داران وغارتگران از آگاهی واقعی زنان ومردان وحشت دارند آنان مانع اصلی در برابر آزادی وبرابری واقعی هستند ، زیرا منافع آنان در نا آگاهی و متفرق بودن انسانها از یکدیگر است !
با گرامیداشت مناسب های مبارزاتی مختلف مانند هشت مارس روز جهانی همبستگی مبارزاتی زنان و اول مه روز همبستگی جهانی کارگران بیاد میاورند که مبارزه متشکل زنان از قرنها پیش در جریان بود ه و همچنان ادامه دارد ، مبارزه برای آزادی وبرابری تنها بیک جنس مربوط نمیشود بلکه به کل انسانها ربط دارد و بقول کلارا زتکین : نبرد نهائی جنس زن برای نیل به انسانیت کامل، نه در عرصه فمنیسم؛ بلکه در مقابله با سلطه سرمایه صورت می پذیرد ."
جنبش کارگری چگوارا ضمن گرمیداشت هشت مارس روز جهانی زن و حمایت از مبارزات به حق زنان مبارز کشورمان جهت نیل به آزادی و برابری در همه عرصه ها ، بر این اعتقاد است که مبارزه نهایی زنان برای آزادی وبرابری مبارزه طبقاتی است که آنها در کنار مردان کارگر وزحمتکش با تشکلات مستقل طبقاتی خود نظام سرمایه داری وغارتگر جمهوری اسلامی را نابود کرده و با بهره گیری از امکانات غنی گشورمان آزادی ،صلح وعدالت اجتماعی )سوسیالیسم (را به جامعه حاکم می نمایند.
به امید آنروز
جنبش کارگری چگوارا
.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت