.
جمعه ۳ فروردين ۱۳۹۷.
امروز:
Mar 23 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 20 اسفند 1396 ساعت 00:06

گفت وگوی رفیق صدیق گویلیان با رفقا خسروبوکانی و بهروز خباز و علیرضا نوایی

 با عنوان: بحث پیرامون جنبش دی ماه و تعین حداقل دستمزد های سال اینده
https://www.youtube.com/watch?v=LBbya_7wNX0&t=1031s

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت