.
چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 25 بهمن 1396 ساعت 03:56

بیانیه هیات تدارک جنبش آزادی و استقلال کردستان مطلب ویژه

توضیح کمونیست: بیانیه هیئت تدارک همراه با منشور "جنبش استقلال و آزادی  کردستان" که در این شماره کمونیست متشر شده اند، تلاشی از جانب بخشی از فعالین مختلف عرصه های اجتماعی و شهروندان کردستان عراق برای سازماندادن جنبشی جهت تامین و به سرانجام رساندن و عملی کردن نیتیجه رفراندم مردم کردستان و در واقع آزادی و استقلال کردستان است.

 

رای مردم کردستان عراق به جدایی کردستان از عراق بعد از حمله دولت مرکزی عراق و حشد الشعبی و دخالت مستقیم جمهوری اسلامی با کمک و همکاری شاخه ای از اتحادیه میهنی و عدم مقاومت بقیه احزاب ناسیونالیست کرد از جمله حزب بارزانی، عملا نه تنها کنار نهاده شد، که ناامنی و آینده ترسناکی را در مقابل مردم کردستان قرار دادند. این اوضاع و هر چه نامربوط شدن و ضدیت احزاب ناسیونالیست کرد به منفع و زندگی مردم زحمتکش کردستان و تهدیدات دولت مرکزی و مزدوران حشدالشعبی، و برای ایجاد آلترناتیوی مناسب و نجات مردم کردستان، جنبش آزادی و استقلال کردستان از جانب هیئت موسس آن اعلام شده است. در منشور "جنبش آزادی و استقلال کردستان" نیز اهداف این حرکت و شمایی از قوانین و پرنسیبهای این حرکت اعلام شده است. لازم به ذکر است که نشریه ای از جانب این دوستان به نام "بدیل" نیز که مربوط به این حرکت است به زبان کردی منتشر شده است. کمونیست ضمن آرزوی موفقیت برای فعالین این حرکت، توجه خوانندگان خود به خواندن بیانیه و منشور آنها جلب میکند.

 

مردم آزادیخواه کردستان!

 ما بعنوان بخشی از شهروندان جامعه کردستان به تدارک سیاسی و عملی جنبشی برای آزادی و استقلال کردستان اقدام کرده ایم. هدف این جنبش که باید با شرکت هرچه وسیع تر توده های مردم کردستان راه بیفتد، خاتمه دادن به شرایطی است که حال و آینده ای نامعلوم و سیاه در انتظارش است.

 ما از آزادیخواهان و دلسوزان صفوف کارگران، معلمان، کارمندان، جوانان، زنان ستمدیده کردستان و پیشمرگان که فرزندان مردمند می خواهیم که در بینانگزاری این جنبش شرکت کنند و به یک جنبش اجتماعی وسیع برای تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود تبدیل کنند.

 ما از محافل و گروه های سیاسی و داوطلب می خواهیم که هر کدام به کار محفلی و محدود خود دل خوش نکنند و همه توان و نیرویشان را در خدمت یک جنبش سراسری و اجتماعی برای رهایی جامعه کردستان از نکبت و فلاکتی که احزاب ناسیونالیست و مذهبی از بغداد تا اربیل و سلیمانیه بر مردم تحمیل کرده اند، بکار گیرند.

 ما فعالینی که به  تدارک این جنبش برخاستیم، هیچ منفعتی جدا از منفعت مردم زحمتکش کردستان نداریم و برای آگاهی و هوشیاری جامعه تفاوتهای خود را به شرح زیر اعلام می کنیم:

 ١- شکل حکومتی که ما برایش مبارزه می کنیم، تهیه لیست برای انتخابات و پارلمان نیست. پارلمانی که حتی اگر چند نماینده ی واقعی مردم به آن راه یابند، اما در همان اولین روزهای دست بکار شدن به نهادی مافوق و جدا از مردم تبدیل می شود. مردم هم نمی توانند قوانین و تصمیمات ضد انسانی شان را رد کنند. باید ٤ سال و تا پایان مدت هر دوره پارلمان صبر کنند تا دوباره این سیکل معیوب سپردن سرنوشت خود به پارلمان تکرار شود.

 ما در عوض برای حکومتی  بر اساس شرکت مستقیم مردم در مراکز کار و محلات زندگی کارگران و مزدبگیران و توده های زحمتکش با تشکیل شورا و انجمن های مردمی و کمیته های قدرتمند نمایندگی واقعی و منتخب مردم محلات و نمایندگان اقشار مختلف در شهر و شهرک ها، تلاش و مبارزه می کنیم.

٢- ما هر نوع قدرتی بر اساس قومی و مذهبی را رد می کنیم. قوم پرستی و مذهب ابزار قدرتمندان برای تفرقه انداختن در صفوف مردم است. تقسیم مردم به کرد و عرب و ترکمان و یزیدی و سنی و شیعه و مسیحی و غیره، سیاستی غیر انسانی و غیر قابل قبول است. ما برای ایجاد جامعه ای می کوشیم که همه ساکنین و شهروندان از حقوق شهروندی برابر برخوردار و هر گونه تفرقه و جدایی  بر اساس قومیت، مذهب و جنسیت مردود و ممنوع است.

٣- ما هر گونه الحاق اجباری کردستان به عراق را رد می کنیم. ما می خواهیم حکومت مرکزی عراق دست از تهدید و لشکرکشی برداشته و حق و رای مردم کردستان به جدایی را به رسمیت بشناسد. در شهرها و مناطق مورد مناقشه هم رفراندومی آزاد و جداگانه برای تعیین سرنوشت خود و اینکه آیا درچهارچوب عراق می مانند یا به کردستان ملحق می شوند، برگزار گردد.

٤- ما هر گونه قانون بر اساس حفظ منافع طبقات دارا یا بر مبنای تبعیض جنسی و ستم بر زنان را مردود می دانیم. در کرستان آزاد برابری کامل زن و مرد اجرا می شود.

٥- ما انبار شدن دارایی های جامعه در دستان  و جیب چند حزب حاکم را مردود می دانیم و خواهان اعاده همه منابع و داراییها به مردم و حاکمیت مردمی هستیم. در کردستان آزاد اگر نان هست برای همه هست و اگر نیست برای هیچکس نیست!

٦- ما هر گونه تسلیح ویژه و میلیشیای احزاب را رد می کنیم و خواهان، انحلال آن هستیم. در کردستان آزاد که آزادی سیاسی  بدون قید و شرط برای همگان وجود دارد، مبارزه سیاسی و مدنی برای هر حزب و گروهی آزاد است و همگان باید به تصمیمات و قوانین حاکمیت توده های مردم که یکی از آن ها حق تسلیح عمومی  است، متعهد و پایبند باشند.

هیات تدارک جنبش آزادی و استقلال کردستان پلاتفرم سیاسی پیشنهادی خود را به آگاهی همه فعالین سیاسی و مدنی و کارگری و روشنفکران و همه زنان و مردان و جوانان و توده های مردم کردستان می رساند و تلاش می کند بخش هر چه وسیعی از کارگران و مردم زحمتکش و محافل و تشکل های سیاسی و اجتماعی و شخصیت های آزادیخواه که حامی این نقشه و سیاست هستند را حول آن جمع و بدیل حاکمیت جدید مردمی را پایه گزاری کند. در آینده نزدیک اولین کنفرانس جنبش با شرکت فعالین و حامیانش برگزار می گردد.

 

زنده باد آزادی

 زنده باد اراده توده ای مردم برای تعین حاکمیت خود

 هیات تدارک جنبش آزادی و استقلال کردستان

  ژانویه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت