.
چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 13 بهمن 1396 ساعت 05:30

کانال تلویزیونی چشم انداز: میهمان برنامه, فرید پرتوی از جنبش کمونیستی و کارگری ایران مطلب ویژه

Inline image 1

https://www.youtube.com/watch? v=IyUkmYSWqIo

کانال  تلویزیونی چشم انداز

برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

آغاز روند سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

میهمان برنامه : فرید پرتوی از جنبش کمونیستی و کارگری ایران

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت