.
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷.
امروز:
Oct 19 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 16 آذر 1396 ساعت 04:33

استکهلم: همبستگی با جنبش کارگری ایران, بزرگ‌داشت رضا شهابی - محمود صالحی مطلب ویژه

بزرگ‌داشت رضا شهابی - محمود صالحی
با تاکید به آزادی رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی و اجتماعی

استکهلم - شنبه نهم دسامبر 2017، ساعت 18:00

مکان: Axelsberg Torg 3 -  T-banestation Axelsberg

سرنگون باد حکومت سرمایهداری اسلامی ایران!
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندانهای سیاسی برچیده باید گردد!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
سوم دسامبر 2017
شماره تلفن‌های تماس:
بهرام رحمانی: 707474336/0046
محمود سی‌سری: 736228726/0046
بهروز خباز: 706580762/0046
شورش مولانی: 704043954/0046

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت