.
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷.
امروز:
Oct 19 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 16 آذر 1396 ساعت 04:48

حزب کمونیست حکمتیست(خط رسمی): زنده باد روز دانشجو!

دانشگاههای ایران، در تسخیر دانشجویان عدالتخواه و ضدجنگ
به مناسبت روز دانشجو، امسال بار دیگر دانشگاهها تریبون رساندن صدای محکم اعتراض میلیونی شهرندان در ایران بود! تریبون سراسری اعتراض  به بی حقوقی مطلق طبقه کارگر، به ستم و محرومیت مطلق شهروندان در مناطق دورافتاده تر، به  فقر و بی افقی دانشجوی محروم، به خصوصی شدن و پولی شدن امکان دسترسی به آموزش و نیازهای اولیه زندگی، به فساد افسارگسیخته حاکمیت، و  به تبعیض و تحقیر تعمیم یافته جنسیتی بود! از این تریبون بعلاوه  کیفرخواست قربانیان چهاردهه حاکمیت نیز به میان آمد!
مراسم  روز دانشجو، شانزده آذر امسال، به دلیل تعطیلات، روزهای سیزده و چهارده آذر و در اکثر دانشگاههای سراسر ایران، در اشکال مختلف، سخنرانی و سمینار و تحصن و اجرای نمایشات متعدد، برگزار شد. مراسم امسال، نه یک مراسم فرمایشی و دولتی، که تماما یک سلسله مراسم دانشجویی بود که توسط جوانان رادیکال، عدالتخواه و ضدجنگ، برگزار شد!
باردیگر امسال به مناسبت شانزده  آذر، دانشگاهها به تسخیر دانشجویان معترض و پرشور درآمد و از سنگر دانشگاه به سمت  تبعیض  و بی حقوقی، نابرابری و فقر، جنگ افروزی و فساد و سرکوب و عاملین آن،  از همه طرف،  تعرض شد!
در این روز،  روحانی، دولت اعتدال، احمدی نژاد و جبهه اصلاحات، جرات نکردند از  سنگر دانشگاه برای  برگزاری مراسم دولتی و بهربرداری برای تسویه حساب های درونی خود، استفاده کنند! امسال روز دانشجو، به حکم دانشجویان درب دانشگاهها برروی حکومت و عوامل آن، بسته ماند و دانشگها ها تماما در تسخیر دانشجویان عدالتخواه و ضدجنگ درآمد.
این دستاورد را باید گرامی داشت! باید از آن محافظت کرد! باید آن را از تعرض نیروهای امنیتی، تحرکات تفرقه افکنانه و تلاش های وزارت اطلاعات و گماشتگان اش، مصون داشت.
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست(خط رسمی)
١٥ آذر ١٣٩٦- ٥  دسامبر ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت