.
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 13 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 21 آبان 1396 ساعت 22:31

کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کا رگری - حکمتیست با موفقیت برگزارشد

 کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان برابر با ۴ و ۵ نوامبر ۲۰۱۷ با حضور ۱۲۵ نفر از نمایندگان و مهمانان با موفقیت برگزار شد. همزمان پخش مستقیم اینترنتی صوتی و تصویری از شروع تا پایان کنگره این امکان را فراهم کرد که طی دو روز برگزاری کنگره، هزاران نفر کنگره و مباحثات و تصمیمات آن را همراهی کنند.

پس از خوشامد گویی شرکت کنندگان کنگره توسط رحمان حسین زاده، رئیس دفتر سیاسی حزب، کنگره هشتم با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و سپس سرود انترناسیونال آغاز شد و با سخنرانی افتتاحیه رحمان حسین زاده ادامه پیدا کرد.

 

رحمان حسین زاده در سخنرانی افتتاحیه خود، در قسمتی از سخنرانی خود اشاره کرد، "حزب حکمتیست همزمانی برگزاری کنگره هشتم حزب را با صدمین سالگرد انقلاب اکتبر به فال نیک گرفت و کنگره هشتم را کنگره اکتبر اسم گذاری کرد و اقدامات ویژه در گرامیداشت این تحول تاریخی بزرگ در دستور گذاشت. این اسم گذاری و اقدامات ویژه صرفا اعلام تعلق خاطر به انقلاب اکتبر نیست، فراتر ازآن اعلام تعهد یست به تکرار انقلاب کارگری دیگری از جنس اکتبر در حوزه مستقیم فعالیتمان، جامعه ایران است. به سرانجام رساندن انقلاب کارگری و گام مهم در این راستا سرنگونی بی اما و اگر جمهوری اسلامی دو پیام اصلی کنگره اکتبر است "

با پایان سخنرانی افتتاحیه، مراسم ویژه گرامیداشت صدمین سالگرد انقلاب کارگری اکتبر شروع شد. فاتح شیخ در سخنان خودبه این مناسبت پس از شادباش صدمین سال انقلاب اکتبر به شرکت کنندگان کنگره و همه انسانهای تشنه رهایی تاکید کرد:"این بزرگداشت برای حزب حکمتیست تنها یک سرمونی نستالژیک نیست، هرچند نستالژی پیروزی انقلاب کارگری، شیرین ترین و پرافتخارترین نستالژی انسانی است. حزب حکمتیست بعلاوه دو هدف امروزی را پی میگیرد: اول اینکه کاپیتالیسم گلوبال ٢٠١٧ صدها بار بیشتر از جهان ١٩١٧نیازمند کمونیسم است. در ایران زیر حاکمیت رژیم اسلامی منقرض و پرتناقض سرمایه، پیروزی کمونیسم را نه فقط ضروری، نه فقط مطلوب طبقه کارگر و اکثریت جامعه بلکه امکانپذیر میدانیم، برای تحقق آن مبارزه میکنیم و در این مسیر لازم است از تجربه پیروزی کارگری اکتبر درسها بیاموزیم. دوم اینکه لازم است از تجربه شکست بعدی آن هم بیاموزیم و تلاش کنیم مانع تکرار آن شویم. جهان امروز نیاز شدید به کمونیسم دارد و کمونیسم هم نیاز شدید به سروسامان دادن به صفوف خود در اردوی بیشمار کار، در اردوی طبقه کارگر دارد".

در ادامه کلیپی از صحنه های پرشور پیروزی انقلاب کارگری اکتبر، سخنرانی کوتاه مستند لنین این رهبر برجسته انقلاب اکتبر و پرولتاریای جهانی و تصاویری از پیروزی آن انقلاب شور و هیجان خاصی به صحن کنگره بخشید. در بخش پایانی این مراسم پیام کنگره به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر توسط ملکه عزتی و سوسن لاری به زبانهای فارسی و انگلیسی قرائت شد.

سپس جمال کمانگر از طرف هیئت نظارت سراسری بر انتخابات نمایندگان کنگره، گزارش پروسه انتخابات را به کنگره ارائه داد. کنگره به اتفاق آراء اعتبارنامه نمایندگان منتخب را تصویب و رسما کار خود را آغاز کرد. سپس آیین نامه کنگره با دو اصلاحیه پیشنهادی به آن تصویب شد.

در بخش پیامها، ابتدا پیام دبیر کمیته مرکزی رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) که به دلیل پروسه معالجاتی متاسفانه در کنگره حضور نداشتند، توسط رفیق پروین کابلی قرائت شد. دبیر کمیته مرکزی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری کنگره اکتبر در بخشی از پیام خود تاکید کرد: "مساله اساسی ما وارد کردن قدرتمند طبقه کارگر و نیروی جنبش آزادیخواهی در ایران در تحولات سیاسی آتی در سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب مورد نظر ماست. شرط این کار وجود یک رهبری کمونیستی و چپ قابل اتکاء و قابل انتخاب در جامعه ایران است. بدون آن این نیرو وارد انقلابی که ما میخواهیم نخواهد شد. لذا تامین این رهبری مهمترین وظیفه ما است و تمام قد خود را در برابر ما قرار داده است. میدانیم این کار ساده ای نیست. توقع و انتظار این مهم از حزب ما شاید زیادی و دور از دسترش بنماید، اما جریان کمونیستی کارگری ای که بخواهد در تحولات آتی ایران بر سر قدرت سیاسی نقش تعیین کننده خود را ایفاء کند، جز این راهی ندارد. واضح است که این کار به تلاش شبانه روزی نیاز دارد. به بودن هرچه بیشتر در جلو صحنه سیاست در ایران نیاز دارد. به فرصت ساختن و از فرصتها به موقع استفاده کردن نیاز دارد. به پروژهای عملی و امکانات لازم برای این کار و به نیروی کافی و دم دست و آماده برای پیشبرد آن و دهها اقلام دیگر از جدل و جدال سیاسی و کار و فعالیت نیاز دارد و لازم است که هرچه بیشتر خشت روی خشت آن را ساخت.

سپس نوبت سخنرانی و پیام احزاب و سازمانهای مهمان کنگره رسید. از جانب هیئتهای حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان رفیق مصطفی باهر پیام کتبی قرائت کرد. سپس رفیق آذر پویا پیام حزب کمونیست کارگری ایران را قرائت کردند. پیام سازمان صفحه مارکسیستی از ایتالیا به زبانهای انگلیسی و فارسی توسط سوسن لاری قرائت شد. رفیق حمه غفوراز جانب مرکزاستقلال کردستان پیام کوتاهی ارائه کرد. پیام شورای دفاع از مبارزات مردم ایران - استکهلم و پیام جمعی از فعالین کمونیست مریوان قرائت شد.

در ادامه به دلیل کمبود وقت فرصت قرائت پیامهای کتبی رسیده به کنگره نماند و فقط به قرائت اسامی پیام دهندگان اکتفا شد. پیامهای دریافت شده عبارتند از: پیام رفیق کایا هاماری شخصیت کمونیست از فنلاند و عضو حزب حکمتیست، پیام عبدالله صالح شخصیت کمونیست از کردستان عراق. به علاوه بیش از ۵۰ نفر از دوستان و رفقایی که به کنگره دعوت شده و نتوانسته بودند در کنگره حضورپیدا کنند، طی نامه های کوتاه برای کنگره آرزوی موفقیت کرده بودند. اسامی این دوستان و رفقا به اطلاع کنگره رسید.

کنگره در ادامه کار خود کلیه دستورهای ارائه شده دفتر سیاسی و دو دستور پیشنهادی دیگر و زمان بندی پیشنهادی برای آنها را به تصویب رساند. دستورهای تصویب شده عبارت بودند از:

۱- گزارش ۲- اوضاع جهان (بیانیه) ۳- اوضاع سیاسی ایران (قطعنامه) ۴- جامعه ایران به پیشروی جنبش کارگری چشم دوخته است. (بیانیه) ۵- جنبش آزادی زن (بیانیه) ۶- علیه فاشیسم و نژادپرستی (بیانیه) ۷- قرارها و قطعنامه ها ۸- انتخابات ۹- اختتامیه.

در دستور گزارش، ابتدا رحمان حسین زاده گزارش کتبی ارائه شده به کنگره را معرفی کردند. نمایندگان کنگره، و مهمانان نظر و نقد و ملاحظات و سئوالات خود را بر گزارش ارائه شده به کنگره ارائه کردند. در پایان رئیس دفتر سیاسی ضمن پاسخگویی به سئوالات و ملاحظات مطرح شده، به فعالیتهای مثبت بین دو کنگره و به کمبودهای جدی در فعالیتهای این دوره حزب اشاره کرد.

دستورهای بعدی کنگره شامل بیانیه ها و قطعنامه و قرارهایی بود که قبلا از طریق نشریه کنگره منتشر شده بود و در سالن کنگره نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار داشت. سند اوضاع جهان را فاتح شیخ، قطعنامه اوضاع سیاسی را سیاوش دانشور، بیانیه جنبش کارگری را رحمان حسین زاده، بیانیه جنبش آزادی زن را آذر ماجدی و بیانیه علیه فاشیسم و نژادپرستی را سیف خدایاری معرفی کردند.

سپس نمایندگان حاضر در کنگره اظهار نظر کردند. بعدا کنگره وارد رای گیری برای کلیت هر سند شد. کلیت بیانیه اوضاع جهان، قطعنامه اوضاع سیاسی، بیانیه موقعیت جنبش کارگری به اتفاق آرای حاضرین تصویب شدند. کلیت بیانیه جنبش آزادی زن و بیانیه علیه فاشیسم و نژادپرستی با اکثریت بالای رای نمایندگان تصویب شدند. اصلاحات پیشنهادی به بیانیه اوضاع جهان در کنگره طرح و رای گیری شد. به دلیل کمبود وقت اصلاحیه ها به دیگر اسناد مصوب و بررسی قرارهای باقیمانده برای بررسی و تصویب به پلنوم کمیته مرکزی محول گردید. به این ترتیب بیانیه اوضاع جهان، قطعنامه اوضاع سیاسی ایران، بیانیه جامعه ایران به پیشروی جنبش کارگری چشم دوخته است، بیانیه جنبش آزادی زن و بیانیه علیه فاشیسم و نژادپرستی به تصویب کنگره رسیدند. مجموعه این اسناد به همراه قرارهای دیگری که به تصویب رهبری منتخب برسند، در نشریات و سایتهای حزب منتشر میشوند.

مهمانان کنگره در خاتمه هر اجلاس نیم روزه در نوبتهای خود در مورد مباحثات کنگره و مباحث دیگر مورد نظرشان، اظهار نظر کردند.

کنگره هشتم حزب حکتیست (کنگره اکتبر) بر ایفای نقش حزب حکمتیست به عنوان حزب رهبری کننده و سازمانده در جدال طبقاتی جامعه تاکید جدی داشت. اتکا به دستاوردهای انقلاب بزرگ اکتبر و درس آموزی از آنها را پافشاری کرد.

دستور بعدی کنگره انتخابات کمیته مرکزی بود. از میان کاندیدهای کمیته مرکزی ۳۱ نفر، با ۲۸ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل، انتخاب شد که اسامی آنها به ترتیب الفبا به این شرح است:

۱- احمد بابایی ۲- آذر ماجدی ۳- ابوبکر شریفزاده ۴- اسماعیل ویسی ۵- پدرام نواندیش ۶- پروین کابلی۷- جمال کمانگر ۸- حسین مراد بیگی (حمه سور) ۹- رحمان حسین زاده ۱۰- رضا کمانگر۱۱- سعید آرمان ۱۲- سعید یگانه ۱۳- سیاوش دانشور ۱۴- سیوان کریمی ۱۵- سیف خدایاری ۱۶- شهلا نوری ۱۷- صالح سرداری۱۸ - عبدالله دارابی ۱۹- علی مطهری ۲۰- فاتح شیخ ۲۱- فخری جواهری ۲۲- کریم نوری ۲۳- محمود رهبری ۲۴- مریم افراسیاب پور ۲۵- ملکه عزتی ۲۶- نسرین محمودی آذر ۲۷- ناصر مرادی ۲۸ - همایون گدازگر. اعضای علی البدل: ۱- جلال محمود زاده ۲- سوسن لاری ۳- هیرش مجید نیا.

پایان بخش کار کنگره هشتم حزب حکمتیست سخنرانی اختتامیه بود. رحمان حسین زاده در سخنان اختتامیه ابتدا از همه ارگانها و رفقا و دست اندرکاران تدارک سیاسی و اجرایی کنگره عمیقا قدردانی کرد. سخنران اشاره کرد، "تردیدی نیست همه ما در این مشاهده واقعی شریکیم که این کنگره با موفقیت برگزارشد. این کنگره بار دیگر بر تعهد خود برای به سرانجام رساندن انقلاب کارگری و سرنگونی فوری جمهوری اسلامی تاکید اساسی گذاشت. در این راستا اعلام کرد بیش از پیش باید آستینها را بالا بزنیم. این جهت گیری سیاسی و حضور جمعیت بزرگی از مبارزین سیاسی و شخصیتها و فعالین کمونیست و نمایندگان کنگره و نمایندگان احزاب و جریاناتی که حضور داشتند، شریک شدن هزاران نفری که از طریق نت مباحث کنگره را تعقیب کردند و برگزاری این اجتماع کمونیستی با استاندارد سیاسی و اجرایی بالا، بررسی عمده موضوعات در دستور و تصمیم گیری در مورد آنها، فضای زنده جدل و بحث سیاسی و بیان صریح نظرات متفاوت و نهایتا تصمیم گیری و اتحاد حزبی کنگره، جنبه های برجسته و شورانگیز موفقیت این کنگره است". به این ترتیب کنگره هشتم حزب حکمتیست در میان شور و شوق حضار با پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید.

سخنرانیها و مباحث کنگره به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری در سایتهای حزب در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

آبان ماه ۱۳۹۶ - نوامبر ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت