.
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 12 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

دوشنبه, 15 آبان 1396 ساعت 21:20

Updates from Tehran bus workers’ union and others; protest against repression of labour activists in Iran

Davood Razavi appeared in the court of appeal

 Ebrahim Madadi summoned by the court

 Reza Shahabi’s message from Rajaee Shahr Prison

Protest against the repression of labour activists and political prisoners in Iran! (highlighting cases of Mahmoud Salehi, Reza Shahabi, Esmail Abdi and Mahmoud Beheshti Langroodi)

 

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت