.
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 17 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 20:47

محمد قراگوزلو: انقلاب آتی چه درسی باید از انقلاب اکتبر بگیرد؟

گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو در ایران تلویزیون برابری: سلسله گفتگوهای آرش کمانگر به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیه - بخش دوم: گفتگو با محمد قراگوزلو نویسنده، تحلیلگر سوسیالیست و استاد سابق دانشگاه . در این گفتگو سعی می شود به پرسشهای زیر پاسخ گفته شود: ۱- آیا بروز انقلاب کارگری در کشوری که طبقه کارگر در اقلیت بود اشتباه نیست؟ ۲- عوامل موفقیت انقلاب اکتبر و دستاوردهای جهانی آن در طول قرن بیستم چه بودند؟ ۳- آیا سوسیلیسم را میتوان در یک کشور مستقر کرد؟ ۴- چه درسهایی میتوان از شکست و فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق گرفت؟ انقلابات آتی در قرن بیست و یکم برای اینکه به سرنوشت انقلابات قرن بیستم دچار نشوند باید از چه مسیرهایی پرهیز کنند و چه موانعی را پشت سر گذارند؟

https://www.youtube.com

/

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت