.
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷.
امروز:
Aug 21 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 20 مهر 1396 ساعت 04:38

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ: فراخوان

ایرانیان آزاده و مبارز!
در ماه های اخیر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با تشدید سرکوب مبارزات دلاورانه کارگران و توده های تحت ستم، فشار  و آزار بر زندانیان سیاسی و کارگران دربند را نیز شدت بخشیده است. در همین رابطه یک آکسیون اعتراضی علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در شهر اسلو نروژ برگزار خواهد شد. از شما دعوت می شود تا برای دفاع از مبارزات کارگران و توده های محروم و برای رساندن صدای زندانیان سیاسی در بند و بویژه فعالین کارگری، با شعار "جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، در این حرکت مبارزاتی شرکت کنید!
زمان: ساعت 13 تا 14 روز شنبه 14 اکتبر 2017
مکان: مقابل سفارتخانۀ رژیم در اسلو
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ
9 اکتبر 2017

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت