.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 18 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 09 شهریور 1396 ساعت 04:27

اعتراضات سراسری کارگران گسترش می یابد

در روزهای گذشته ۳۰۰ نفر از کارگران فشار قوی برق به نمایندگی از طرف ۸۰۰۰ همکار خود، بازنشستگان فولاد از شهرهای مختلف و کارگران مخابرات روستایی دست به تجمع زده و خواهان پرداخت حقوق معوقه و یا تغییر وضعیت استخدامی شده اند.
روز پنجم شهریور ۳۰۰ کارگر فشار قوی برق به نمایندگی از طرف ۸۰۰۰ اپراتور فشار قوی برق از شهرهای مختلف به تهران آمده و در مقابل وزارت نیرو در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران فشار قوی برق خواهان تبدیل وضعیت خود به قرارداد مستقیم با وزارت نیرو هستند و بارها برای تحقق خواست خود دست به تجمعات سراسری زده اند.
۲۵۰ نفر از کارگران بازنشسته فولاد نیز روز پنجم شهریور از شهرهای کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود و سنگرود راهی تهران شدند و به نمایندگی از طرف ۸۵۰۰۰ بازنشسته فولاد در مقابل دفتر روحانی تجمع کردند. بازنشستگان اعلام کردند تا مشکلات آنها حل نشود به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد. بازنشستگان فولاد بابت حقوق مردادماه و اجرای احکامی که از سال ۹۱ و در ارتباط با حق سرپرستی و حق سختی کار آنها معلق مانده است، طلبکارند. لغو خودگردانی صندوق فولاد، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد و نیز پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های درمانی بازنشستگان فولاد و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان قدیمی تر از جمله خواست های بازنشستگان صنعت فولاد است. بازنشستگان روز ششم شهریور نیز در مقابل ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع اعتراضی زدند.
هفته قبل نیز بازنشستگان آموزش و پرورش، تامین اجتماعی، کشوری و لشگری دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و در تیرماه کارگرات مخابرات دست به اعتصاب سراسری زدند و در برخی شهرها همزمان تجمع کردند و قرار تجمع بعدی را گذاشتند. به این موارد لازم است تجمعات اعتراضات سراسری معلمان را نیز که به اشکال مختلف از تجمع تا جمع آوری طومار و غیره جریان دارد اضافه کرد.
اینها اعتراضاتی سراسری است که توسط بخش هایی از کارگران که در شهرهای مختلفی زندگی میکنند و خواست مشابهی دارند جریان دارد. این اعتراضات پیشروی قابل توجهی در جنبش کارگری است و زمینه را برای شکل دادن به تشکل سراسری هرکدام از این بخش ها فراهم میکند. نفس این اعتراضات که بشکل سراسری صورت میگیرد و اینکه صدها کارگر به نمایندگی از هزاران همکار خود دست به تجمع میزنند نشان میدهد که کارگران شبکه های وسیعی در سطح کشور ایجاد کرده اند و همراه با حضور فعال در گروههای مدیای اجتماعی بدرجاتی بر پراکندگی خود غلبه کرده ند. گام بعدی نه تنها گسترش این اعتراضات و تجمع همزمان هزاران کارگر از نقاط مختلف کشور و همراهی خانواده های آنها، بلکه همچنین گام برداشتن برای ایجاد تشکل های سراسری کارگری است که یک پیشروی بزرگ و تاریخی محسوب میشود.
جمهوری اسلامی راه حلی برای تخفیف مشکلات کارگران ندارد و تلاش میکند بحران عمیق خود را با هجوم بیشتر به زندگی کارگران تخفیف بدهد. این تنها دورنمایی است که حکومت در مقابل کارگران قرار داده است. بعلاوه گسترش تجمعات کارگری که طبق آمار حکومتی در سال جاری به سه و نیم برابر سال قبل رسیده است و گسترش اعتصابات کارگری در سراسر کشور شرایط را به نفع مبارزات متحدتر و گسترده تر کارگران و متشکل شدن آنان فراهم کرده است. حزب کمونیست کارگری، کارگران در سراسر کشور را به تلاش هرچه وسیعتر برای متشکل شدن فرامیخواند. بهردرجه تشکل های خود را ایجاد کنیم، میتوانیم متحدتر و قدرتمندتر دست به اعتصابات بزرگ و سراسری بزنیم و هجوم مفتخوران حاکم را عقب برانیم. حزب فعالین کارگری را به تماس فعالتر برای همفکری و تبادل نظر برای ایجاد تشکل های کارگری فرامیخواند.
زنده باد اعتصابات و تجمعات سراسری کارگران
پیش بسوی ایجاد تشکل های توده های کارگران در سراسر کشور
حزب کمونیست کارگری ایران
۸ شهریور ۱۳۹۷، ۳۰ اوت ۲۰۱۷

کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به راهپیمایی و تجمع زدند
وزیر صنعت و معدن سفر خود به استان مرکزی را ملغی کرد  
کارگران کارخانه هپکو امروز ۸ شهریور دست به راهپیمایی در وسط شهر اراک زدند و در حالیکه شعار میدادند مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه خیابان ملک در مرکز شهر را بستند. بخشی از دستمزد کارگران هپکو از دیماه سال قبل تاکنون پرداخت نشده است.
همزمان با تجمع کارگران هپکو، کارگران آذرآب اراک نیز دست به تجمع در مقابل سازمان صنعت و معدن زدند و سپس بطرف استانداری راهپیمایی کرده و وارد محوطه استانداری شدند. کارگران آذرآب نیز شش ماه مزد طلب دارند. کارفرماهای این دو کارخانه بیمه کارگران به تامین اجتماعی را نیز پرداخت نکرده و نزدیک به ۳۰۰۰ کارگر این دو مرکز با مشکل تمدید دفترچه های خود روبرو هستند و در ماههای گذشته بارها دست به تجمع و راهپیمایی زده اند. راهپیمایی چندماه قبل کارگران هپکو و خانواده های آنها در مرکز شهر با شعار زیر بار ستم نمیکنیم زندگی انعکاس گسترده ای در سطح کشور داشت. این شعار سپس توسط بازنشستگان تکرار شد. شعار امروز آنها، مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه، نیز تکرار شعار کارگران فولاد اهواز است که چند هفته قبل در اهواز سر داده شد.
فضای شهر اراک بشدت اعتراضی است. کارگران کمباین سازی و ماشین سازی اراک و تعداد دیگری از کارخانه های بزرگ و کوچک این شهر نیز با مشکلات مشابهی مواجهند. فضا در این شهر و برخی دیگر از شهرهای استان مرکزی چنان اعتراضی است که وزیر صنعت و معدن سفر امروز خود به چند شهر استان مرکزی را لغو کرد.
مقامات حکومت بارها به کارگران این مراکز قول داده اند که به خواست های آنها رسیدگی کنند اما برای همه کارگران روشن است که این قول و قرارها پشیزی ارزش ندارد. کارگران باید دست به تجمعات همزمان و متحدانه بزنند، با حضور خانواده های خود در خیابان های شهر راهپیمایی کنند و حمایت و همبستگی مردم را جلب کنند. فضای اعتراضی عمومی در اراک زمینه حرکت های بزرگ و متحد کارگری را فراهم کرده است. تنها در این صورت است که کارگران موفق میشوند حقوق خود را از حلقوم مفتخوران بیرون بکشند و خواست های خود را به آنها تحمیل کنند. زیر بار ستم نمیکنیم زندگی و مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه و شعارهای مشابهی که قدرت و اتحاد کارگران را نشان بدهد توجه مردم را نیز جلب میکند و مفتخوران حاکم را به وحشت می اندازد. کارگران باید با قاطعیت در مقابل عناصری که سعی میکنند شعارهای مذهبی را در تجمعات آنها برجسته کنند و میان کارگران تفرقه بیندازند بایستند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۸ شهریور ۱۳۹۶، ۳۰ اوت ۲۰۱۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت