.
يكشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jul 15 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 19 مرداد 1396 ساعت 02:55

طرح‌های پیشنهادیِ دولت براي به افلاس كشيدن هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان

http://www.kanoonm.com/2820
هر روز طرح جديدی از سوي دولت‌مردان ارائه مي​شود كه مضمون تمام آنها به افلاس كشيدن و گسترش فقر و سيه‌روزی در ميان كارگران و حقوق بگيران و اقشار تحت ستم است . طرح​هایی مانند کارورزی، مهارت آموزی و آموزش پرستاران در محیط بیمارستان ها که به اصطلاح برای مقابله با بیکاری قشر جوان و تحصیل کرده و اشتغال​زایی اجرایی می​شوند. در هيچ كدام از اين طرح ها نشانه‌ای از ايجاد اشتغال جديد ديده نمي​شود بلكه تنها بيگاری کشیدن از نیروی کار متخصص جویای کار است.
چند سال قبل، طراحان چنين طرح​​هائی براي به اصطلاح مقابله با بحران بيكاری، به گسترش موسسات آموزش عالی خصوصی دست زدند تا ضمن پنهان کردن ظاهری بیکاری، سودهای باد آورده را از طريق خصوصی سازی آموزش عالی به دست آورند! اما امروز که بیکاری در ميان دارندگان تحصيلات عالی گسترده شده، باز سودای دیگری برداشته​اند تا این نیروی متخصص و آموزش دیده را به بیگاری بکشانند چرا که اجرایی شدن قراردادهای نفتی عظیم با شرکت های بزرگ و غارتگری مانند توتال آن هم با چنان شرایط خفت بار و سایر طرح های مشابه، نیاز به نیروی کار تقریبا رایگان نیز دارد.
تمامی اين طرح‌ها  به طور اساسی سود بيشتر صاحبان سرمايه را مد نظر دارد و در راستای سیاست​های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ارزان سازی نیروی کار است. نظام اقتصادي‌ای كه بنيانش بر استثمار هر چه بيشتر نيروی كار گذارده شده و تمام تلاشش براي بالا بردن سود سرمايه‌ها باشد و در آن نقش نيروی كار و مردم به وجود آورنده‌ی ثروت به هيچ انگاشته شود؛ در ذات خود با بحران‌های  غير قابل علاج مواجه است كه هر روز ابعاد آن گسترده‌تر مي​شود.
ارائه چنين طرح هائی نه تنها داروی بحران‌های اين نظام اقتصادی نخواهد بود بلكه همانند گذشته بحران با ابعادی وسيع‌تر در آينده‌ای نه چندان دور سر بر خواهد آورد. اعتراضات سراسري پرستاران، دانشجویان و كارگران و تشكل​های مستقل كارگری به این طرح های ضدکارگری، هر روزه ابعاد وسيع تري مي يابد و قدرتمداران كه هيچ گونه توجهی به اين اعتراضات ندارند همچنان بر اجرای چنين طرح هائی پاي مي​فشارند.
تنها راه علاج ، تغيير اساس اين سيستم اقتصادی است كه بايد با دستان توانای كارگران و زحمتكشان و با پايه گذاری يك سیستم اقتصادی صورت گيرد كه مبنای آن نه سودپرستی ، بلكه انسانيت انسان‌ها باشد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۶ شهریور ۱۳۹۶

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت