.
سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jul 17 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 23:50

اخباروگزارشات کارگری

اخباروگزارشات کارگری15مرداد1396 اعتراض به طرح های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو....) است اعتراض به اجرای طرح های کارورزی و مهارت آموزی دفاع ازدستاوردهای کارگران، حقوق خود ونسل های آینده است

- احضار وتفهیم اتهام53کارگرمعترض مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در شعبه یکم دادیاری دادگاه شوش

- احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکنیم و خواهان محاکمه کارفرما و کسانی هستیم که در نهادهای امنیتی و قضائی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای ستمگریهای کارفرما شده اند

- ازسرگیری اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب اراک نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان وتعلیق یکی از همکارانشان از کار

- تجمعات اعتراضی پرستاران ودانشجویان پرستاری سراسرکشورنسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی

* تجمع پرستاران در مقابل وزارت بهداشت

* تجمع اعتراضی پرستاران ودانشجویان پرستاری اهواز مقابل دانشگاه جندی‌شاپور

* تجمع اعتراض آمیز دانشجویان پرستاری شیراز

* تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده پرستاری بندرعباس

* تجمع دانشجویان پرستاری خراسان شمالی جلوی درب استانداری

- تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان کوثرنسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل استانداری سمنان

- تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین نسبت به نداشتن امنیت شغلی و بلاتکلیفی استخدامی مقابل استانداری

- تجمع اعتراضی کارکنان اتوبوسرانی مشهد نسبت به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه

- تجمع کارگران شهرداری کهنوج دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

- مهاجران افغانستان در ایران

به مناسبت 15 مرداد روز همبستگی با کارگران افغانستانی مهاجر

- اعتراض رسانه ای تعمیرکاران قطارهای مسافربری نسبت به بالا بودن نرخ مصدومیت

- تجمع اعتراضی اهالی روستای افین مقابل درب استانداری خراسان جنوبی

- حداکثرسازی سود جایی برای ایمنی کارگران باقی نگذاشته

- کشته وزخمی شدن 2 کارگرجوان درحادثه انفجارمعدن زغال ‌سنگ دیزین

- جان باختن یک کارگر جوشکار اهل سنندج در تهران 

- جان باختن یک کارگر ساختمانی در روستای حربده محمودآباد براثر برق گرفتگی

- کشته وزخمی شدن2برادر حین لایروبی نهردر روستای ناریان طالقان براثر ریزش کوه

- مرگ مرد میانسال در مغازه تعمیرات ضبط خودرو

احضار وتفهیم اتهام53کارگرمعترض مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در شعبه یکم دادیاری دادگاه شوش

روز یکشنبه  پنجاه سه کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در شعبه یکم دادیاری دادگاه شوش به اتهام شرکت در اعتصابات اخیر وهمچنین تحریک کارگران تفهیم اتهام شدند وبا سپردن کفالت وفیش حقوقی به طور موقت ازاد شدند. لازم به ذکر است حضور دیگر کارگران چشم گیر بود  سندیکای کارگران کشت وصنعت هفت تپه هر گونه پرونده سازی برای تمامی کارگران ودیگر مزد بگیران را محکوم میکند .

  با امید به همبستگی تمامی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 مورخ   ۹۶/۵/۱۵

احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکنیم و خواهان محاکمه کارفرما و کسانی هستیم که در نهادهای امنیتی و قضائی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای ستمگریهای کارفرما شده اند

دادگستری شوش و راهروهای آن امروز یکی از شلوغ ترین و پر مشغله ترین روز های کاری خود را پشت سر گذاشت. امروز بیش از یکصد کارگر شرکت نیشکر هفت تپه  در این بیدادگاه حاضر شده بودند تا تاوان حق خواهی خود را به ضرب و زور احضار و محاکمه پس دهند تا اگر از گرسنگی نیز جان دادند و اگر از سر استیصال و درماندگی برای گذران زندگی، خانواده هایشان نیز از هم فروپاشید و اگر فرزندانش نیز از تحصیل بازماندند و برای لقمه ای نان به خیل کودکان کار و خیابان پیوستند باز هم جرائت اعتراض برای دریافت حق الزحمه کاری که ماهها پیش انجام داده اند نداشته باشند.

امروز 53 کارگر رنجدیده نیشکر هفت تپه که روزهای بسیار سخت و عذاب آوری را توام با فلاکت ناشی از عدم دریافت دستمزدهایشان  در طول ماههای گذشته سپری کرده بودند با احضاریه شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش در این محل حاضر شدند تا بدلیل اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای ناچیزشان مورد بازجوئی و پرونده سازی و بازداشت قرار گیرند. اما همکارانشان، آنان را تنها نگذاشتند و به تعداد  53 کارگر احضار شده، 53 کارگر دیگر نیز در محل دادگستری شهرستان شوش حاضر شدند و با سپردن قرار کفالت 20 میلیون تومانی،  آزادی موقت همکاران خود را ضمانت کردند.

به غل و زنجیر کشیدن کارگران نیشکر هفت تپه از طریق احضار و بازجوئی و بازداشت در حالی ادامه دارد که بدنبال هفته ها اعتراض از سوی این کارگران، کارفرما فقط بخش بسیار کوچکی از مطالبات آنها را پرداخت کرده و اینک با اتکا به نیروی سرکوب و قوه قضائیه در صدد دادن درسی به آنان  است تا دیگر کارگری جرائت اعتراض به بردگی و فقر و گرسنگی و عدم پرداخت دستمزد نداشته باشد.

اینک حکومتی که 39 سال پیش با داعیه مستضعف پناهی و ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان زمام امور را در این مملکت بدست گرفت در حال زدن شلاق بر گرده کارگران معدن آق دره و بگیر  و ببند کارگرانی است که در نیشکر هفت تپه و جای جای این کشور، فقط دستمزد کاری را که ماهها پیش انجام داده اند طلب کرده اند.

اما آنچیزی که کارفرمای نیشکر هفت تپه و دولت و حکومت حامی اش از درک آن عاجزند این است که دیگر دوران برده داری و به غل و زنجیر کشیدن انسانها و تحمیل بیگاری و گرسنگی بر آنان به پایان رسیده است و اگر امروز ، هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران دیگر مراکز بزرگ صنعتی در خوزستان، خیابانهای شهر شوش را در اعتراض به چنین اقدام ننگینی از سوی نهادهای قضائی و امنیتی اشغال نمیکنند نه از آنروست که به این وضعیت ننگ آلود تمکین کرده اند بلکه آنان در حال فرو خوردن خشم و انزجار خود از شرایط مصیبت بار کنونی هستند که دیر یا زود با تداوم سیاست سرکوب اعتراضات و مطالبات کارگری، همچون آتشفشانی مهیب فوران خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار و بازداشت بیش از 66 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که از زمان اعتراض آنان در جاده بین المللی اندیمشک اهواز صورت گرفته است قویا محکوم میکند و با تاکید بر محاکمه کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه بدلیل عدم پرداخت دستمزدهای کارگران این شرکت و محاکمه کسانی که در نهادهای قضائی و امنیتی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای تداوم ستم گریهای کارفرما شده اند، از همه سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان و کارگران و تشکلهای مستقل کارگری در کشور میخواهد تا در برابر ستمی که بر کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه اعمال میشود سکوت نکنند و با اعتراضات وسیع و متحدانه خود، حق خواهی آنان را مورد حمایت قرار دهند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 15 مردادماه 1396

ازسرگیری اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب اراک نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان وتعلیق یکی از همکارانشان از کار

اخبار وگزارشات کارگری:امروزیکشنبه15مرداد، کارگران کارخانه آذرآب اراک دراعتراض به توخالی در آمدن وعده های کارفرما ومسئولین طراز اول استان مرکزی مبنی بر پرداخت مطالباتشان وتعلیق یکی ازهمکاران معترضشان از کار، دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه آذرآب اراک طی ماه های خردادوتیردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به اعتصاب،راهپیمایی وتجمعات اعتراضی در محل کارشان،میدان مرکزی شهر ومقابل استانداری مرکزی زدند وهربار بدنبال وعده و وعید کارفرما ومسئولین طراز اول استان مرکزی بطور موقتی به اعتراضشان خاتمه دادند.

این کارگران پیش ازاین اول خردادماه سال جاری درهفتمین روزاعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق راهی مرکزشهر اراک شدند ودرمیدان صنعت تجمع کردندوبدنبال وعده پرداخت مطالباتشان طی دوهفته به اعتصابشان خاتمه دادند.

دوهفته بعد ازاین تاریخ،کارگران کارخانه آذرآب بتاریخ16خردادماه بدلیل خلف وعده کارفرما و4 ماهه شدن حقوق معوقه شان مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند.

روز25تیرماه کارگران کارخانه آذراب اراک دراعتراض به خلف وعده مجدد کارفرما مبنی برپرداخت مطالباتشان دست به راهپیمایی زدند و دوباره راهی مرکزشهر اراک شدند تا اعتراضاتشان رادرسطح گسترده تری بنمایش بگذارند.ساعت‌ها حضور کارگران در میدان شهدای اراک،همچون گذشته و اعتراضات قبلی این کارگران هیچ مسئولی به خود زحمت حضور نداد، این بار هم هیچ مسئولی در این تجمع برای صحبت با کارگران حاضر نشد تا انکه در نهایت فرماندار اراک به میان این کارگران آمد و با سخنانی روتین و تکراری سعی به گفتاردرمانی کرد.

روز شنبه31تیرماه، کارگران کارخانه آذرآب اراک درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت 5ماه حقوق،بازهم مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند وبدنبال وعده و وعیدها مبنی بر پرداخت مطالباتشان بطورموقتی به اعتراضاتشان خاتمه دادند.

ازآن تاریخ تابه امروز نه تنها مطالباتشان بطورکامل پرداخت نشد بلکه یکی از کارگران معترض این واحد تولیدی نیز از کار معلق شد.

توخالی در آمدن وعده و وعیدهای کارفرما ومسئولان طراز اول استان مرکزی ونیزتعلیق از کار یکی از کارگران معترض دلایل تجمع اعتراضی امروزکارگران کارخانه آذر آب اراک اعلام شده است.

تجمعات اعتراضی پرستاران ودانشجویان پرستاری سراسرکشورنسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی

امروزیکشنبه15مرداد ماه،پرستاران ودانشجویان پرستاری سراسر کشوردراعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی ازجمله درتهران،اهواز،شیراز،بندرعباس،بجنوردو..........تجمع کردند.

* تجمع پرستاران در مقابل وزارت بهداشت

امروزیکشنبه 15مرداد،جمعی از پرستاران در اعتراض به "طرح تربیت پرستار بیمارستانی"مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

به گزارش ایلنا درهمین رابطه،ماموران نیروی انتظامی با هدایت پرستاران به پارک جنب وزارتخانه از آنها خواستند تا نماینده‌شان را برای گفتگو و مذاکره معرفی کنند.

ماموران حراست وزارت بهداشت از ساعتی قبل از شروع این تجمع با قراردادن نرده‌هایی، جلوی وزارتخانه را مسدود و مانع تجمع پرستاران در مقابل وزارتخانه شدند.

پرستاران نیز با در دست داشتن پلاکارد هایی خواستار توقف طرح تربیت پرستار در بیمارستان‌ها شدند.

* تجمع اعتراضی پرستاران ودانشجویان پرستاری اهواز مقابل دانشگاه جندی‌شاپور

صبح امروز15مرداد،جمعی از پرستاران ودانشجویان پرستاری اهوازدر اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی مقابل دانشگاه جندی‌شاپور تجمع کردند.

* تجمع اعتراض آمیز دانشجویان پرستاری شیراز

امروز15مرداد،جمعی از دانشجویان پرستاری شیرازبا در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته هایی به مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض کردند.

به گفته این دانشجویان، طبق مصوبه وزارت بهداشت برخی از بیمارستان‌ها می‌توانند به صورت مستقیم افراد متقاضی پرستاری را جذب کنند که با این کار دیگر نیازی به گذراندن دوره دانشگاهی نخواهد بود.

حذف قانون پرستاری بدون گذراندن دوره آکادمیک و جذب فارغ التحصیلان پرستاری در مراکز درمانی از خواسته‌های اصلی این دانشجویان بود.

هیچ یک از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز حاضر به پاسخگویی به تجمع کنندگان نشدند.

مسئول روابط علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگاری گفت : این بخشنامه کشوری است و مسئولان وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند.

* تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده پرستاری بندرعباس

امروز15مرداد،جمعی از دانشجویان پرستاری و پرستاران مراکز علمی و درمانی هرمزگان، با تجمع و تشکیل زنجیره انسانی در محوطه بیرونی دانشکده پرستاری بندرعباس، به طرح موسوم به تربیت پرستار بیمارستانی اعتراض کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی، تجمع کنندگان اجرای این طرح را موجب به خطر افتادن جدی سلامت بیماران و مراجعان به بیمارستان ها و مراکز درمانی دانستند.

این عده همچنین با اشاره به وجود فارغ التحصیلان بیکار دانشکده های پرستاری، از بین رفتن حقوق تحصیل کردگان این رشته و همچنین فراهم شدن بستری برای بهره کشی از پرستاران و تزلزل شدید امنیت شغلی آنان را از دیگر آسیب های این طرح معرفی کردند.

معترضان در بندرعباس با امضای طوماری خواستار بازنگری و توقف این طرح از سوی وزارت بهداشت شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع و زنجیره انسانی، کاغذهایی در دست داشتند که بر روی آنها شعارهایی از جمله: "نه به عقب گرد 100 ساله" و "نه به تربیت پرستار بیمارستانی" به چشم می خورد.

پیش از تشکیل زنجیره انسانی در محوطه دانشکده پرستاری بندرعباس، برخی مسئولان این دانشکده در اقدامی قابل تامل، با نیروی انتظامی تماس گرفتند و پس از ورود پلیس، از تجمع کنندگان خواستند از ساختمان خارج شوند.

پس از مذاکره و رایزنی، مسئولان با تشکیل زنجیره انسانی در محوطه بیرونی (حیاط دانشکده ) موافقت کردند.

همزمان با تجمع اعتراضی در بندرعباس، برنامه مشابهی در برخی دیگر از شهرهای ایران برگزار شد.

* تجمع دانشجویان پرستاری خراسان شمالی جلوی درب استانداری

امروز15مرداد،دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد بجنورد برای اعتراض به اجرای طرح تربیت پرستاران بیمارستانی و بیان مطالبه خود از وزارت بهداشت جلوی درب استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،یک دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه دولتی بجنورد در این باره اظهار کرد: وزارت بهداشت سه سال قبل طرح تربیت پرستاران بیمارستانی را تعریف کرد تا در راستای کاهش نیروی پرستاران بیمارستانی در سطح کشور اجرایی شود.

این دانشجو تعریف و اجرایی کردن این طرح را تصمیم اشتباه وزارت بهداشت برای جبران کمبود نیروهای پرستاری بیمارستان ها در سطح کشور خواند، گفت: در این طرح نیروهای پرستاری بدون طی کردن تحصیلات دانشگاهی در این رشته به طور مستقیم همانند کارورزان آموزش می بینند.

وی افزود: در این طرح، نیروهای پرستاری فقط در بیمارستان ها آموزش عملی می بینند و هیچ تحصیلات تئوری و دانشگاهی نخواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که دانشجویان رشته پرستاری در دانشگاه ها علاوه بر طی کردن آموزش های تئوری در قالب 148 واحد درسی همچنین آموزش های عملی را در دوره طی کردن دوره طرح پشت سر می گذرانند.

این دانشجو با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به جای اینکه برای جبران کمبود نیروی پرستاری بیمارستانی، این طرح را اجرایی کند، این سوال را مطرح کرد: چرا وزارت بهداشت فارغ التحصیلان رشته پرستاری که تعداد زیادی از آنها بیکار و جویای کار در بیمارستان ها هستند را جذب نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: در دفترچه کنکور امسال رشته تربیت پرستاران بیمارستانی در قالب آموزش عملی بدون تحصیلات دانشگاهی گنجانده شده است که اجرایی شود.

وی گفت: در همین راستا، دانشجویان رشته پرستاری در سراسر کشور از جمله خراسان شمالی به طور همزمان تجمع اعتراضی درباره اجرای این طرح انجام ندادند.

یک استاد دانشگاه حاضر در این تجمع نیز که در این تجمع شرکت کرده بود عنوان کرد: با توجه به اینکه پرستاران مراقبت جان بیماران بر عهده دارند، حال اجرای این طرح جایگاه این رشته را 50 سال به عقب باز می گرداند.

وی تصریح کرد: پرستاران دانشجویان رشته پرستاری از تحصیلات دانشگاهی این رشته دفاع می کنند و مخالف اجرای این طرح هستند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: تجمع امروز دانشجویان می بایست به طور سراسری در جلوی درب دانشکده های پرستاری انجام می شد که دانشگاه بجنورد اجازه این تجمع را نداد و بنابراین دانشجویان مجبور شدند که جلوی درب استانداری استان تجمع کنند.

یکی از اعضای هیات عملی رشته پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه بجنورد نیز اظهار کرد: اجرای این طرح و حذف آموزش دانشگاه در رشته پرستاری به آینده شغلی این رشته آسیب خواهد زد و با اجرای این طرح تحصیلات دانشگاهی در رشته پرستاری کمرنگ خواهد شد و نیروهای پرستار جدید نیز بی سواد از دانش این رشته خواهند بود.

وی با یادآوری این مطلب که دانشگاه علوم پزشکی موافق اجرای این طرح و مخالف تجمع دانشجویان پرستاری دانشکده های دانشگاه های دولتی و آزاد بجنورد بودند، گفت: این نهاد حاضر به شنیدن مطالبه این معترضان نشد.

این عضو هیات علمی یادآور شد: پس از تجمع دانشجویان، نمایندگان این دانشجویان به داخل استانداری دعوت شدند و جلسه ای برای پیگیری مطالبه این دانشجویان معترض تشکیل شد تا به وزارت بهداشت منعکس شود.

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان کوثرنسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل استانداری سمنان

امروز15مرداد،جمعی از پرستاران بیمارستان کوثر سمنان با تجمع مقابل استانداری سمنان نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات خود اعتراض کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،پرستاران حاضر در این تجمع که نوشته هایی با مضمون " مطالبات 11 ماهه پرسنلی کجاست؟" به دست داشتند، به عدم پرداخت 11 ماهه کارانه های خود اعتراض داشتند.

این پرستاران که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دادند با شعار "ای شادنوش نمونه، ساخت و ساز و رها کن، حق ما رو ادا کن" خواستار پیگیری مطالبات خود از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان شدند.

یکی از پرستاران حاضر در این تجمع اظهار کرد: متاسفانه پول هایی که باید به پرسنل درمان بیمارستان پرداخت شود برای ساخت و ساز صرف می شود. ما در این اعتراض خواستار ورود مقامات ارشد استان به موضوع مطالبات چندین ماهه پرستاران هستیم.

گفتنی است تجمع اعتراضی پرستاران در شرایطی برگزار می شود که سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمعه این هفته (30 تیر) به استان سمنان سفر می کند.

تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین نسبت به نداشتن امنیت شغلی و بلاتکلیفی استخدامی مقابل استانداری

ظهرامروزیکشنبه15مرداد،کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و بلاتکلیفی مقابل استانداری تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشره،در این تجمع که بیش از 50 نفر حضور داشتند، معترضان ضمن برگزاری این تجمع خواستار رسیدگی مسؤولان استان به وضعیت کنونی خود شدند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع به خبرنگاران گفت: ما نسبت به روشن شدن وضعیت حقوق و همچنین قراردادهایمان با شرکت مخابرات اعتراض داریم و می‌خواهیم مسؤولان به داد ما برسند.

این معترض مقابل استانداری قزوین از نبود اطمینان شغلی برای خود و خانواده‌اش گلایه داشته و عنوان کرد: واقعا این نوع برخورد با کارگزاران روستایی به ناحق است چرا کسی صدای ما را به گوش مسؤولان نمی‌رساند.

پیش از این نیز کارگزاران روستایی و دفاتر ICT در تهران و استان‌های دیگر دست به تجمعات مشابهی زده و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.

یادآور می‌شود بیشتر تجمع‌کنندگان خواستار اجرای قانون بودجه در خصوص پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستند.

حرف اصلی این افراد این است که در بند 62 قانون بودجه 92 آمده است: مخابرات باید طبق قانون کار با «کارگزاران روستایی» قرارداد مستقیم منعقد و بیمه سنوات گذشته آنها را پرداخت کند که به گفته آنها این کار تا امروز انجام نشده است.

تجمع اعتراضی کارکنان اتوبوسرانی مشهد نسبت به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه

امروز15مرداد،جمعی از کارکنان اتوبوسرانی مشهد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه در میدان شهدا این شهرتجمع کردند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با اشاره به تجمع امروز کارکنان اتوبوسرانی مشهد، گفت: اعتراض این افراد نسبت به عدم دریافت حق بیمه بوده که در حال حاضر مشکلشان با قراردادی که با بیمه منعقد شد حل شده است.

علی‌اصغر نیشابوری در گفت‌وگو با خبرنگاری با اشاره به اعتراض امروز عده‌ای از کارکنان اتوبوسرانی مشهد در میدان شهدا، اظهار کرد: این افراد نیروهای رسمی سازمان اتوبوسرانی مشهد نبوده و نیروهای یکی از شرکت‌های طرف قرارداد اتوبوسرانی هستند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای شهر سازمان اتوبوسرانی موظف به نظارت بر پرداخت‌هایی است که شرکت‌ها به کارمندان خود پرداخت می‌کنند تا حداقل‌های حقوق قانون کار در موردشان رعایت شود، اما حق بیمه و پرداخت مالیات مستقیما بر عهده خود شرکت‌ها است.

نیشابوری تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرکت چند ماهی است که حق بیمه کارمندان خود را پرداخت نکرده است نیروهایش معترض بودند و با جلسه‌ای که با اداره کار برگزار شد مقرر شد شرکت بیمه حق بیمه کارکنان این شرکت را به صورت اقساطی دریافت کند تا مشکل بیمه این افراد حل شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به رانندگان معترض منعکس شده است و عده‌ای میدان شهدا را ترک کردند، اما عده‌ای که از موضوع اطلاع ندارند همچنان در میدان شهدا حضور دارند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با تکذیب هرگونه درگیری میان معترضین و کارکنان شهرداری، عنوان کرد: خود من نیز در محل تجمع حضور داشتم و هیچ درگیری اتفاق نیفتاده است.

تجمع کارگران شهرداری کهنوج دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

امروز15مرداد، کارگران شهرداری کهنوج دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان دست به تجمع زدند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،یکی از این کارگران گفت:  چند سالی است که حقوق کارگران شهرداری به موقع پرداخته نمی شود و اگرهم پرداخت کنند حدود 500 تومان و معیشت و زندگی خانوادگی ما را دچار بحران کرده چرا که با این گرانی ها بعضی از همکاران ما به نان شب محتاج شده اند.

یکی دیگر از کارگران شهرداری بیان کرد:حقوق های ما بیش از 2 ماه است که پرداخت نشده  و گاهی با بی نظمی های بسیار زیادی پرداخت می شود و حقوقی که چندماه یک بار واریز می شود و آن هم فقط یکی از ماه های عقب افتاده واریز می شود و در این وضعیت گرانی و بی پولی دیگر نمیدانیم چگونه در چشمان همسر و فرزندان مان  نگاه کنیم.

مهاجران افغانستان در ایران

به مناسبت 15 مرداد روز همبستگی با کارگران افغانستانی مهاجر

من مهاجرم

من زنم، مَردَم، کودکم / فقیر، غیرقانونی، بدون مدرک، بدون حق و حقوق! / بدون کار/  مخفی/ طفیلی؟ / سودجو، شیاد … ؟

نه! نه! فقط مخفی

نه متعلق به جایی‌ام که از آن گریخته‌ام / که تحت تجاوز و بمباران است،

نه به کشوری که‌ آرزوی رسیدن به آن را دارم / و نه به جایی که از آن می‌گذرم…

فقط مخفی! مخفی!

هیچ جایی به من خوش‌آمد نمی‌گویند، / در همه جا غریبه هستم

حتی میان نوع بشر!

پروانه- ق

کانون مدافعان حقوق کارگر – توی آسانسور بود با فرغونی با باقیمانده کچ روی آن. هفده هجده ساله می نمود. غمی در چشمانش موج می زد. پرسید مریض دارید. گفتم بله. آرزوی شفای بیمارم را کرد. میگفت اهل مزار شریف است و مدت زیادی نیست که به ایران امده است و از طریق یک شرکت پیمانکاری کار پیداکرده است با روزی ۶۰ هزار تومان.

امکان ندارد از خانه خارج شوی و با یکی از این مهاجران برخورد نکنی. آنها را همه جا می بینی، مشغول به کارهای مختلف. در مزارع صیفی جات در حال چیدن خیار و گوجه و وجین کردن،  در پارکها مشغول رسیدگی به گل و گیاه،  در نیمه های شب در حال جاروکشی کوچه ها، در عمق زمین در حال کندن چاه، در گاوداری ها و مرغداری ها، سر ساختمان های فرسوده درحال تخریب ، در حال ساختن ساختمان های جدید، به عنوان سرایدار و در تولیدی ها در حال دوخت و دوز یا در خانه ها مشغول کارهایی مانند خیاطی و منجوق دوزی و … .  زنان مهاجر نیز همراه با همسران و پدران خود مشغول به کارند. کودکان افغانستانی نیز از سنین بسیار کم وارد بازار کار می شوند.

از سالهای بسیار دور، از شروع جنگ در افغانستان در دهه ۵۰ شمسی، ورود این سیل مهاجران به ایران شروع شد و همچنان تداوم یافته است و دیگر مهاجران افغانستانی بخشی از این ملک و بوم شده اند. اما با این وجود از خیلی از حقوق اولیه یک مهاجر محرومند. چرا؟

لینک متن کامل:

http://www.kanoonm.com/2813#more-2813

اعتراض رسانه ای تعمیرکاران قطارهای مسافربری نسبت به بالا بودن نرخ مصدومیت

تعمیرکاران قطارهای مسافربری ضمن اعتراض به بالا بودن نرخ مصدومیت،خواهان رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری ازبروز حوادث منجر به مصدومیت کارگران شدند.

کارگران تعمیرکار قطارهای مسافربری به ایلنا گفتند: بایستی برای تعمیرکاران، تمهیدات ایمنی اندیشه شود تا به دلایل مختلف ازجمله لغزندگی بین سطوح، دچار مصدومیت نشوند.

به گفته این کارگران، نرخ مصدومیت تعمیرکاران بالاست و می‌توان با رعایت ایمنی از این حوادث جلوگیری کرد.

این کارگران از آسیب‌دیدگی شدید پای یکی از پرسنل تعمیرکار در پارکینگ مسافری راه‌آهنِ تهران به علت لغزنده بودن سطح بین خطوط، در روزهای گذشته خبردادند.

گفته می‌شود؛ این کارگر در حال بازدید قطار بندرعباس-تهران بود که ناگهان سنگ‌های بزرگ بین خط ۱۳ و ۱۴ زیر پایش چرخیده و باعث خم شدن ناگهانی زانو و افتادن کل وزن بر روی زانو شده که بر اثر فشار وارده، کارگر موردنظر  از ناحیه زانو و تاندون و رباط پای راست دچار آسیب‌دیدگی شده است.

این کارگران خواستار نظارت دقیق‌تر بازرسان وزارت کار بر شرایط شغلی کارگرانِ تعمیرکار شدند و گفتند: باید پیمانکاران و کارفرماها به رعایت اصول ایمنی ملزم شوند.

تجمع اعتراضی اهالی روستای افین مقابل درب استانداری خراسان جنوبی

صبح روزگذشته(14مرداد)، جمع زیادی از اهالی روستای افین شهرستان زیرکوه خراسان‌جنوبی در اعتراض به آنچه که مشکلات احتمالی ناشی از ساخت سازه بتنی بر روی رودخانه این روستا می‌خواندند مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمع کرده و خواستار توقف اجرای این طرح شدند.

براساس گزارشات منتشره،روزگذشته حدود 300 نفر از اهالی روستای افین شهرستان زیرکوه خراسان‌جنوبی به آنچه که مشکلات احتمالی ناشی از ساخت سازه بتنی بر روی رودخانه این روستا می‌خواندند مقابل استانداری تجمع کرده و با پلاکاردها و شعارهایی از استاندار خراسان‌جنوبی درخواست کردند تا اجرای این طرح متوقف شود. خشک شدن قنوات روستای افین، اراضی و باغات از جمله اعتراضات افراد تجمع کننده مقابل استانداری خراسان‌جنوبی بود.

حداکثرسازی سود جایی برای ایمنی کارگران باقی نگذاشته

یک پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی معتقد است که کلید مفقوده حوادث کار در ایران به خصوصی‌سازی‌ و سپردن کار به دست کارفرمایانی بازمی‌گردد که کوچک‌ترین شناخت و تجربه‌ای از مسائل ایمنی و اداره نمودن یک واحد تولیدی نداشتند.

فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: کلید مفقوده حوادث کار در ایران به خصوصی‌سازی‌ و سپردن کار به دست کارفرمایانی بازمی‌گردد که کوچک‌ترین شناخت و تجربه‌ای از مسائل ایمنی و اداره نمودن یک واحد تولیدی نداشتند.

وی با بیان اینکه در ادبیات متولیان خصوصی‌سازی اثری از ضرورت انتقال آموزش مهارت‌های ایمنی کار به کارفرمایان به گوش نمی‌رسد، افزود: از قرار معلوم در اندیشه مدافعان خصوصی‌سازی تنها حداکثرسازی سود مرکزیت دارد و ایمنی محیط کار که با جان کارگران گره خورده است، محلی از اعراب ندارد.

اسماعیلی با بیان اینکه مطابق آمار ثبت شده در همین دست از کارخانه‌ها روزانه ۴ و نیم کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، تصریح کرد: در این شرایط مشخص نیست که با چه منطقی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران توجیه می‌شود. امری که تنها تعداد خانواده‌های بی‌سرپرست را افزایش داده است.

این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در ادامه افزود: پرسش بنیادی‌تر این است که مدافعان خصوصی‌سازی در وزاتخانه‌ها و نهادهای مربوطه روی این مسئله مهم که کارفرمایان برای تامین ایمنی محیط کار هزینه می‌کنند یا نه، نظارتی داشته‌اند؟

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه می‌توان نتیجه گرفت که کارفرمایان هم برای مدیریت کارگاه و هم برای رعایت مسائل ایمنی بیشتر نیازمند آموزش هستند، افزود: هم اکنون کارخانه‌های بزرگ کشور رو به ورشکستگی گذاشته‌اند همان کارخانه‌هایی که زمانی تحت مدیریت دولت در دهه ۶۰ و ۷۰ روزهای خوبی را پشت سر می‌گذاشتند و حداقل می‌توانستند دستمزدهای کارگران خود را به موقع پرداخت کنند.

اسماعیلی این سوءمدیریت را ناشی از نبود علاقه از سوی کارفرمایان به نظام تولید به مثابه یک پیکره اجتماعی واحد دانست و افزود: تولید یک حلقه از زنجیره حیات اجتماعی است اما در صورت مفقود شدن همین یک حلقه کل پیکره اجتماعی به مثابه یک نظم بنیادین ازهم می‌پاشد پس مسببان اوضاع فعلی تنها کارخانه‌ها را با بی‌تدبیری به ورشکستگی نکشانده‌اند بلکه حیات یک ملت را به ورطه نابودی کشانده‌اند.

این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی برای نمونه به آنچه که در معادن کشور پس از خصوصی‌سازی می‌گذرد، اشاره کرد و افزود: در حالی ۴۴ کارگر در حادثه معدن زمستان یورت استان گلستان جان خود را از دست دادند که این معدن به دست بخش خصوصی اداره می‌شد و بخش خصوصی هم مدعی بود که فعالیت این معدن به صرفه نبوده است. این در حالی است که فلسفه خصوصی‌سازی کوتاه کردن دست دولت از تصدی‌گری امور به منظور افزایش بهره‌وری و سوددهی صنایع است.

اسماعیلی گفت: پس حالا باید از مدافعان وضع موجود انتظار پاسخگویی داشت چراکه آن‌ها بودند که بر سپردن امور به دست بخش خصوصی اصرار داشتند اما حالا تنها کاری که از دستشان برمی‌آید این است که از مرگ کارگران «عمیقا» اظهار تاسف کنند.

وی با بیان اینکه در معادن استان کرمان هم در انتظار یک حادثه نشسته‌ایم، اظهار داشت: هر چند وقت یکبار کارگران معادن ذغال سنگ استان کرمان به علت انفجار یا گاز گرفتگی جان خود را ازدست می‌دهند اما بازهم به جای اینکه نظارت‌ها را بر ایمنی معادن محکم کنند با این استدلال که آن‌ها به‌صرفگی ندارند صرفا صورت مسئله را پاک می‌کنند.

این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در پایان گفت: البته نمی‌گوییم که کارخانه‌های دولتی همه مسائل ایمنی را رعایت می‌کنند و حقوق کارگران را به موقع می‌دهند و بیمه‌شان می‌کنند و به فکر سود نیستند اما مدیران بخش خصوصی چنان که کارنامه‌شان نشان داد اصلا بنیه علمی کارگاه داری و کارخانه داری را نداشتند و در یک کلام باید گفت که کارخانه‌های بزرگ دولتی را به خاک سیاه نشاندند.

کشته وزخمی شدن 2 کارگرجوان درحادثه انفجارمعدن زغال ‌سنگ دیزین

شب گذشته(14مرداد)، 2 کارگرجوان درحادثه انفجارمعدن زغال‌سنگ دیزین کشته وزخمی شدند.

برپایه گزارشاتی که امروزرسانه ای شد، دکتر پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور در این باره گفت: در ساعت 22:01 شنبه شب گذشته، با گزارش انفجار در معدن زغال‌سنگ در چمستان - جاده لاویج - روستای دیزین کلا - معدن کاردار، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

کولیوند افزود: این حادثه منجر به مصدومیت 2 نفر شد که یک مصدوم بر اثر سوختگی شدید فوت شده که حدودا 22 ساله و مجهول‌الهویه (از اتباع افغانستان) بود و یک مصدوم دیگر 21 ساله و سوختگی بالای 60 درصد داشته است.

وی گفت: هر دو مصدوم با آمبولانس 115 به بیمارستان امام نور منتقل شدند.

درهمین رابطه امروز ایسنا طی گزارشی تحت عنوان-تکرار سناریو معدن زغال‌سنگ آزادشهر در "دیزین‌کلا"-نوشت:

بعد از انفجار دومین معدن زغال سنگ در سال جاری، مدیرکل معادن غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت علت حادثه معدن دیزین کلا را تجمع گاز و جرقه های به وجود آمده حین حفاری اعلام کرد.

در پی وقوع انفجار در معدن زغال سنگ دیزین کلای نور استان مازندران که دو تن در این حادثه کشته و زخمی شدند، سیف الله امیری مدیرکل معادن غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش‌های کلی که تاکنون از این حادثه به وزارتخانه واصل شده است، گفت: این انفجار در ساعت ۲۲:۰۱ شب گذشته اتفاق افتاد که بررسی‌های نشان می‌دهد به احتمال زیاد معدن کاران در حین حفاری به یک مخزن گاز طبیعی رسیدند که به خاطر جرقه های ادوات حفاری دچار انفجار مهیب شد.

وی با اشاره به ابعاد انسانی حادثه گفت: در این معدن ۱۸ نفر  کار می‌کنند که بر اثر حادثه دیشب یک نفر که احتمالا تبعه افغانی بوده و از شرایط قانونی فعالیت این کارگر در آن واحد معدنی اطلاعی در دست نیست، به خاطر سوختگی بالا درگذشت و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است.

نبود تهویه همچنان قربانی می‌گیرد

در حالی که بعد از اتفاق تاسف‌بار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور قاطعی را مبنی بر لزوم رسیدگی به وضعیت استاندارد معادن زغال سنگ و بازرسی فوری از همه واحدهای معدنی صادر کرد، هادی حمیدیان - رئیس سازمان مهندسی معدن استان مازندران-  با اشاره به اینکه این معدن از تهویه طبیعی استفاده می‌کرد، اظهار کرد: متاسفانه این واحد از واحدهایی بود که تهویه طبیعی داشت و این موضوع خلاف قانون است چرا که بر اساس قانون باید تمام واحدهای معدنی زیرسطحی از تهویه موضعی و فن برای جابجایی هوا استفاده کنند زیرا بستر تمام حادثه‌های به وقوع پیوسته در زغال سنگ موضوع تجمع گاز است و اگر تهویه مناسبی در معادن برقرار باشد، ضریب وقوع حادثه به شدت کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: همان‌طور که حادثه شب گذشته نیز نشان داد موضوع انفجار گاز تجمع کرده در حین کار باعث شد تا تلفات جانی و مالی اتفاق بیفتد گرچه ما از این می ترسیدیم که ابعاد حادثه در این معدن بسیار شدیدتر از موردی که پیش آمده باشد.

معدن حادثه‌دیده مسئول فنی نداشت

حمیدیان در رابطه با این معدن حادثه دیده گفت: متاسفانه می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی وقوع حادثه در معدن دیزین کلا نبود مسئول فنی در این معدن بود که این یک ایراد قانونی وارد بر صاحب معدن به شمار می‌رود چرا که از اسفندماه سال گذشته مالک معدن درخواستی برای معرفی مسئول فنی به آن معدن ارائه نکرد و همین موضوع باعث شد تا گزارشی از این معدن به دست ما نرسد و باید در نظر داشت که اگر مسئول فنی در این معدن حضور داشت حداقل‌های قانونی در آن رعایت می‌شد و این حادثه تلخ رخ نمی‌داد.

معدن دیزین کلا از معادنی بود که باید تعطیل می‌شد

رئیس سازمان مهندسی معدن استان مازندران با بیان اینکه اخیرا بازرسی جامعی از واحدهای معدنی زغال سنگ استان صورت گرفته است، گفت: بعد از اتفاق تلخی که برای معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر افتاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور قاطعی در بازرسی از منابع زغال سنگ دادند که با اهتمام نظام مهندسی معدن ایران در کنار کمبود بودجه‌ای که وجود داشت، از ۵۰ معدن زغال سنگ استان بازرسی شد که بر اساس پروسه تعریف شده ارائه گزارش نهایی از این معادن تا شش ماه به طور می‌انجامد.

وی افزود: اما گزارش‌های ابتدایی از معدن زغال سنگ حادثه دیده شهرستان نور نشان می‌دهد که این معدن به خاطر شرایطی که داشته در لیست معادنی بود که قرار است پیشنهاد تعطیلی آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

حمیدیان با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: ۵۰ معدن زغال سنگ استان ۲۲ معدن فعالیت دارند گرچه هنوز گزارش نهایی از آخرین بازدیدها توسط کمیته‌ای فنی ارائه نشده است اما بر اساس تجربیاتی که وجود داشته و گزارش‌های اولیه رسیده می‌توان گفت که ۳۰ درصد از معادن فعال در وضعیت ایمن در حال فعالیت هستند، ۴۰ تا ۵۰ درصد از معادن فعال در شرایط حادثه‌خیز قرار دارند که به خاطر وضع بد تهویه یا دیگر مسائل غیرایمنی می‌توانند پیامدهای مالی و جانی را رقم بزنند. همچنین ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر از معادن نیز به خاطر کمبود تجهیزات و ابعاد کوچک استفاده از تهویه برایشان توجیه مالی ندارد که همین امر می‌تواند موجب حادثه شود. 

شب گذشته یک معدن زغال سنگ کوچک در منطقه دیزین کلای شهرستان نور استان مازندران دچار انفجاری مهیب شد که در پی آن یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. این حادثه در حالی رخ داد که بیش از حدود سه ماه از فاجعه افنجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان که در آن بیش از ۴۰ نفر از معدن کاران کشته شدند، می‌گذرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از حادثه آزادشهر دستور داد تا همه معادن زغال در اسرع وقت مورد بازرسی سازمان نظام مهندسی معادن ایران قرار بگیرند.

جان باختن یک کارگر جوشکار اهل سنندج در تهران 

بر اساس خبر دریافتی روز شنبه  14/05/96کارگری به نام " تیمور ملای " در حین جوشکاری در یکی از محلات تهران، از طبقه دهم ساختمانی ده طبقه، سقوط کرده و متاسفانه در دم جانش را از می دهد.

تیمورملای 24 ساله، اهل سنندج و دارای یک فرزند بوده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تسلیت به خانوده این کارگر جان باخته، نا امن بودن محیط کار را سبب این گونه حوادث می داند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 15 مرداد 1396

جان باختن یک کارگر ساختمانی در روستای حربده محمودآباد براثر برق گرفتگی

یک کارگرساختمانی حین کار در روستای "حربده " شهرستان محمودآباد دچار برق گرفتگی شد وبدلیل شدت صدمات وارده جانش را ازدست داد.

مرکز فوریت های پلیسی 110 در پی کسب خبری مبنی بر مرگ مشکوک کارگری ساختمانی در روستای "حربده " این شهرستان به محل اعزام شدند.

در این حادثه کارگری به نام "مهدی – ی" 40 ساله، برقکار ساختمان های مسکونی که در حال رفع اتصال سیم های برق در یکی از ساختمان های مسکونی در این روستا بوده دچار برق گرفتگی شد .

این گزارش حاکی است، با کمک عوامل امدادی نامبرده به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت صدمات وارده ناشی از برق گرفتگی جان باخت .

کشته وزخمی شدن2برادر حین لایروبی نهردر روستای ناریان طالقان براثر ریزش کوه

امروز15مرداد،2برادر حین لایروبی نهردر روستای ناریان شهرستان طالقان براثر ریزش کوه کشته وزخمی شدند.

امیر محمدی، معاون عمرانی فرماندار طالقان دراین خصوص گفت: دو برادر که در روستای ناریان مشغول لایروبی نهر روستا بودند، براثر ریزش کوه زیر آوار گرفتار شدند.

وی ادامه داد: به رغم تلاش ماموران امدادرسانی، پس از آواربرداری یکی از دو برادر بر اثر شدت جراحت جان باخت.

مرگ مرد میانسال در مغازه تعمیرات ضبط خودرو

صبح امروز15مرداد،یک مرد میان سال در حادثه آتش سوزی مغازه تعمیرات ضبط خودرو جانش را از دست داد.

به گزارش15مرداد پایگاه خبری 125، حوالی ساعت 8:30 صبح امروز با اعلام بروز اتش سوزی یک واحد تجاری در خیابان رسالت به سامانه تلفنی 125 ؛ بلادرنگ آتش نشانان ایستگاه های مجاور در معیت آتشپاد سوم " ایوب خجسته " سرپرست سه ایستگاه آتش نشانی عازم محل آتش سوزی شدند

آتشپاد سوم ایوب خجسته روز یکشنبه در شرح جزییات این حادثه گفت : ماموران آتش نشانی با حضور در محل حادثه ، یک باب مغازه تعمیرات پخش خودرو را رویت کردند که دود ناشی از آتش سوزی فضای مغازه را فرا گرفته بود .

به گفته وی : ماموران آتش نشانی ضمن باز کردن درب مغازه ، با برقراری ایمنی در محل ، اقدام به انجام عملیات کاوش و پیشگیری از برگشت حریق نمودند .

سرپرست ایستگاه 29 آتش نشانی مشهد ، اظهار کرد : آتش نشان در جریان عملیات کاوش با جسم بی جان مرد میانسالی برخورد کردند که بلافاصله مراتب از طریق ستاد فرماندهی به عوامل انتظامی گزارش شد .

سرپرست ایستگاه 29 آتش‌نشانی مشهد اظهار کرد: آتش‌نشان در جریان عملیات کاوش با جسم بیجان مرد میانسالی برخورد کردند که بلافاصله مراتب از طریق ستاد فرماندهی به عوامل انتظامی گزارش شد.

پانزدهم مردادماه1396

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخباروگزارشات کارگری13و14مرداد1396 اعتراض به طرح های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو....) است اعتراض به اجرای طرح های کارورزی و مهارت آموزی دفاع ازدستاوردهای کارگران، حقوق خود ونسل های آینده است

- احضار چهل کارگر دیگر هفت تپه توسط دادگستری شوش

- کارورزی: امتیاز و استثمار

- "حقوق کار درتله ی مقررات زدایی بازار آزاد از انقلاب تا کنون "

- واكنش كنشگران به بيگارورزي دولت در قالب '' طرح كارورزي''

- پرداخت کمک هزینه کارورزی به شرط موفقیت در سنجش مهارت

- اعتراضات کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون)ادامه دارد

تجمع مقابل استانداری خوزستان برای چند مین بار

- تجمع اعتراضی  کارگران صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

- تجمع اعتراضی کارگران آبفار خوزستان نسبت به عدم پرداخت  بموقع حقوق

- بیانیه 130نفر از فعالین کارگری /معلمی در اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و فشار بر فعالین به همراه اسامی

- نگرانی آتش نشانان نسبت به عدم اجرای آیین‌نامه سخت و زیان‌آور

- مهلت سه روزه کارفرمایان برای اعلان حادثه کار/الزام کارفرمای مقصر به جبران خسارت

- جان باختن 3کارگرمقنی درروستای محمدیارنقده براثر گازگرفتگی

- کشته وزخمی شدن 2کارگرگازرسان هنگام عملیات گاز رسانی در روستای دستگرد شهرستان درمیان

- بازهم کولبری درپی شلیک نیروهای مسلح جانش را ازدست داد

احضار چهل کارگر دیگر هفت تپه توسط دادگستری شوش

بدنبال آزادی کارگران بازداشتی شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه، طی چند روز گذشته، چهل کارگر دیگر توسط شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شده اند. این کارگران بایستی روز یکشنبه، ۱۵ مرداد، ساعت هشت صبح در دادگاه حضور یابند. اتهام اولیه محرک ذکر شده است. طبق اطلاعات رسیده، این اسامی توسط مدیر عامل شرکت، سیامک افشار، و با همکاری حراست، تهیه شده و به دادگستری شوش ارسال گردیده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تهدید واحضار کارگران هفت تپه و هرگونه پرونده سازی علیه همکاران خود و کارگران دیگر بخشها در سراسر کشور را محکوم می کند.

کلیه اتهامات نیروهای امنیتی و قضایی علیه کارگران لغو باید گردند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

کارورزی: امتیاز و استثمار

مصاحبه‌ی جان بریسندن با راس پرلین

ترجمه‌ی شهره شفیعی

مقدمه‌ی: با اجرایی‌شدنِ طرح کارورزیِ دولت، که ذیل طرح بزرگ‌تر «برنامه‌ی اشتغال فراگیر» تعریف شده است، بحث بر سر عواقب مثبت و منفی این برنامه بالا گرفته است. طبعاً دولت، و مشخصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طراح برنامه است، از ابتکار خود دفاع می‌کنند و آن را به اقتضای بحران هر دم فزاینده‌ی بیکاری راه‌حل مؤثری برای کاستن از گستره‌ی بحران فارغ‌التحصیلان بیکار معرفی می‌کنند و ثبت‌نام نسبتاً چشمگیر خودِ فارغ‌التحصیلان در سامانه‌های کارورزی را شاهدی بر اقبال عمومی بازار کار به طرح یادشده می‌گیرند. در برابر، دانشجویان و فعالان کارگری و اجتماعی بر پیامدهای جبران‌ناپذیر طرح کارورزی در تعمیق مصائب نیروهای کار در ایران دست گذاشته‌اند و اجرای آن را، به درستی، مسبب قانونی‌سازی استثمار علنی نیروی کار جوان و تضعیف بیش از پیش جایگاه «موقتی» نیروهای کار در نگاه‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌دانند. سرنوشت طرح کارورزی به سرنوشت تنش پیکارجویانه‌ی نیروهای موافق و مخالف آن بستگی دارد.

با توجه به قرابت نسخه‌ی ایرانی طرح کارورزی با نسخه‌های مشابه جهانی‌اش و با نظر به منطق مشترک آن در جغرافیای جهانگستر نظام سرمایه بر آن شدیم تا نمونه‌ای از واکنش‌های جهانی به آن را در اینجا بیاوریم. راس پرلین، نویسنده و زبان‌شناس آمریکایی، در سال ۲۰۱۱ کتاب مهمی نوشت به نام  ملت کارورز: چگونه در اقتصاد قشنگ نو هیچ چیز به دست نیاوریم و اندک بیاموزیم. پرلین در این کتاب به تفصیل، به اتکای شواهد و قرائن تجربی، فراگیرشدن کارورزی‌ها را که چیزی جز منطق «کارِ بدون مزد» نیست را بررسی کرده و عواقب و اثرات آن بر اقتصادهای جهانی – به ویژه آمریکا و بریتانیا –  را واکاویده است. راس پرلین در گفتگوی حاضر که بلافاصله بعد از انتشار کتابش انجام گرفته است علاوه بر توضیح چگونگی استثمار کارورزان، توضیح می‌دهد که رانت و امتیاز از خلال چه مکانیسم‌هایی در خود گروه کارورزان نابرابری و بهره‌کشی را بازتولید می‌کند.آنچه پرلین درباره‌ی مخاطرات منطق گسترش‌یابنده‌ی کارورزی می‌گوید نه تنها در قبال جامعه‌ای چون جامعه‌ی ما کم‌وبیش صدق می‌کند بلکه به واسطه‌ی فقدان هرگونه اتحادیه‌ی مستقل کارگری و تشکیلات دانشجویی فراگیر و تأثیرگذار و موقعیت به غایت شکننده‌ی کسانی که آماج طرح کاورزی‌اند، یعنی نیروهای کار به معنای اعم کلمه، ، و نیز ناکارآمدی نظام آموزشی و  خیل عظیم فارغ‌اتحصیلان  بیکار و وجود یک قانون کار نیم‌بند، و البته عدم تمکین به همان قانون، می‌تواند به مراتب بحران‌سازتر و مخاطره‌آمیزتر باشد وو دست کارفرمایان و ذی‌نفعان را برای استثمار بیش از پیش نیروهای کار بازتر بگذارد. روشن است برای اِشراف به آنچه مشخصاً دارد به واسطه‌ی اجرای طرح کارورزی در ایران می‌گذرد به مطالعاتی تجربی، مستند و دقیق همپای مطالعات پرلین و دیگران نیاز داریم. چنین مطالعاتی بی‌تردید به مقاومت و ایستادگی «ما» در برابر  منطق جهانگیر استثمار و کنترل سرمایه یاری خواهند رساند.

لینک متن کامل:

http://problematicaa.com/internship/

"حقوق کار درتله ی مقررات زدایی بازار آزاد از انقلاب تا کنون "

به عنوان کسی که نزدیک به نیم قرن مناسبات و روابط کار را تجربه کرده و حقوق کار را از طریق مطالعات منابع موجود حدالمقدور فراگرفته ام توصیه ام به فعالان کارگری و دانشجویی اینست که اولا بکوشیم این فاصله بین النسلی را که به ویژه پس از انقلاب بین ما انداخته اند؛ از میان برداریم تا بتوانیم با هم آموزی از تجربیات و دانش موجود در نزد نسل های حاضربه درک متقابل یکدیگر از حقوق کار یاری رسانیم. سپس اینکه بیاموزیم که شناخت قانون و حقوق کار و سهم ما از آن زیر بنای و سنگ پایه شناخت ما از روابط و مناسبات سرمایه دارانه ای است که تله های بسیاری از جمله تله مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار را بر سر راهمان نهاده است. دیگر آنکه بیاموزیم جزبا تکیه برهمبستگی آگاهانه و سازمان یافته برای بهبود خواهی راه دیگری متصور نیست و در واقع چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است .

"حقوق کار درتله­ ی مقررات زدایی بازار آزاد از انقلاب تا کنون  "

حسین اکبری

قرار بود روز دوشنبه نهم مرداد ماه 1396 در میزگردی با عنوان "تبعات اجتماعی طرح کارورزی" در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شرکت کنم و به "حقوق کار درتله ­ی مقررات زدایی بازار آزاد" بپردازم که متاسفانه مجوز این میزگرد یک روز مانده به برگزاری لغو شد. نهاد دانشجویی برگزار کننده مجوزی دیگر ازدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای این میزگرد راگرفت که متاسفانه باز هم حدود یک ساعت مانده با اجرا، این برنامه کاملا لغو شد و درنتیجه بحث مورد نظر هم ارایه نگردید. البته وقتی حقوق کار درایران محترم شمرده نمی­شود و همان حداقل های پذیرفته شده نیز نقض می­گردد بدیهی است که از نظر نقض­ کنندگان و دستگاه های ذی نفوذ از گفتگو درباره آن هم جلوگیری شود. به هر روی متن سخنانم را به این وسیله در اختیار علاقمندان و محرومین از آن میزگرد ملغی شده قرار می دهم، باشد که این مطلب آغازی گردد برای ترویج حقوق کار( که امروزه به عنوان بخش مهمی از حقوق اجتماعی در دانشکده های حقوق جهان آموزش داده میشود) ودرک بیشتر این حقوق به کارگران و دانشجویان که نیروی های کار ذخیره کشور هستند و از هم اکنون به ناحق از حقوق کار به بهانه کارورزی محروم شده اند.

لینک متن کامل:

http://www.kargareirani.blogsky.com/1396/05/13/post-187/

واكنش كنشگران به بيگارورزي دولت در قالب '' طرح كارورزي''

محمد حسن پوره، فعال صنفي معلمان، در گفتگو با راديو ندا پيرامون ''طرح كارورزي'' دولت با بيان اينكه اين طرح ضداشتغال و ماهيتا ً بحران زاست ، گفت : '' ماهيت طرح فقط تامين نيروي كار مفت و مجاني براي دستگاه ها و نهادهاي خاص [حكومتيان] و بيگاري كشيدن مفت و مجاني از نيروي كار تحصيل كرده است! ''

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2017/08/04/Pooreh170804.mp3

پرداخت کمک هزینه کارورزی به شرط موفقیت در سنجش مهارت

پرداخت کمک هزینه آموزشی کاروزی در سه مرحله و پس از موفقیت کارورز در سنجش مهارت و صدور گواهی کارورزی پرداخت می شود.

طرح کارانه اشتغال جوانان(کاج) یکی از طرح هایی بود که در دولت دوازدهم در راستای برنامه اشتغال پایدار 7تیر ماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سراسر کشور ابلاغ شد.

 پرداخت کمک هزینه ماهانه تا سقف 3100 هزار ریال از سوی دولت برای هر کارورز بر اساس دستورالعمل اجرایی یکی از بندهای این طرح بود. اما جزئیات این بند برای سطوح تحصیلی مختلف متفاوت است.

ماده 10 این طرح در بخش حمایت ها بیان می کند: سقف کمک هزینه آموزشی کارورزی در سال 96 به صورت میانگین ماهیانه سه میلیون و یکصد هزار (3100000) ریال تعیین می گردد که توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی(کاردانی تا 2700000 ریال، کارشناسی تا 3100000 ریال و کارشناسی ارشد و دکتری تا 3500000 ریال)، در طول دوره محاسبه وحداکثر در سه مرحله به گونه ای که مرحله آخر پس از موفقیت کارورز در آزمون سنجش مهارت و یا صدور گواهی کارورزی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای باشد، از سوی موسسه عامل به حساب کارورزان واریز می شود.

هر مرحله از پرداخت کمک هزینه مستلزم تأیید گزارش نظارتی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و دستگاه ناظر می باشد.

به گزارش تسنیم، با توجه به این ماده از طرح کارانه اشتغال جوانان، پرداخت کمک هزینه آموزشی کاروزی در سه مرحله و پس از موفقیت کارورز در سنجش مهارت و صدور گواهی کارورزی پرداخت می شود.

اعتراضات کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون)ادامه دارد

تجمع مقابل استانداری خوزستان برای چند مین بار

امروزشنبه14مرداد، کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون)دراعتراض به عدم پرداخت یکسال مطالباتشان برای چندمین بار مقابل استانداری خوزستان اجتماع کردند.

یکی از کارگران قطارشهری اهواز با اشاره به پرداخت نشدن حقوق این کارگران در یک سال گذشته، اظهار کرد: تجمع کارگران از هفته گذشته آغاز شده اما هیچکدام از مسئولان تا کنون پاسخی به تجمع کنندگان نداده اند.

وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: شرکت کیسون (پیمانکار قطارشهری اهواز) کارگران معترض را تهدید به اخراج کرده و اعلام داشته هر کدام از کارگران که خواستار مطالبات خود هستند باید با شرکت تسویه حساب کنند.

وی با بیان اینکه کارگران این طرح با مشکل معیشتی روبه رو هستند افزود: در این مدت حتی توان پرداخت هزینه درمان و اجاره خانه و تحصیل فرزندان خود را نداشتیم و بی پولی کارگران، خانواده های آنها را در معرض فروپاشی قرار داده است.

درهمین رابطه مدیرعامل سازمان قطارشهری اهوازگفت: پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری متروی اهواز (شرکت کیسون) در حال پیگیری است.

شهرام شاهین زاده درباره اعتراض کارگران در یک هفته اخیر برای دریافت حقوق معوقه خود، گفت: در روزهای اخیر حدود 10 میلیون ریال به صورت علی الحساب به کارگران پرداخت شده است.

درپاسخ به شاهین زاده،یکی از کارگران با طرح این مسأله که پس از یکسال دوندگی تنها ۹۵۰هزار تومان به حساب ما واریز کردند که توهین به ما محسوب می شود،گفت: شرایط به قدری برای ما سخت است که در اوضاع نابسامان اقتصادی توان خرید هیچ کالایی را نداریم.

وی با اشاره به اینکه سه ماه پیش فرزند یکی از کارگران به علت بیماری و بی پولی فوت کرد، ادامه داد: این کارگر سه بار درخواست مساعده یک میلیون تومانی داشت که هر سه مرتبه درخواستش رد شد و در نهایت در اثر تشنج و بی پولی از دنیا رفت.

لینک اخبار مرتبط:

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون)امروزبازهم مقابل استانداری خوزستان

اقدام به خودکشی یک از کارگران در اجتماع امروز

http://etehadbinalmelali.com/ak/11-05-96/

تجمع اعتراضی  کارگران صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

پیش از ظهر امروز14مرداد، کارگران صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی ونیز شرایط کاری وپایمال شدن حق وحقوقشان دست به تجمع دراین واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی فولاد شهرستان لنجان،زدند.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع در گفت‌وگو باخبرنگاری از ماجرای پلمپ ژنراتورهای برق این مجموعه پرده برداشت و اظهار کرد: مسئولان کارخانه از یک‌ طرف مواد اولیه در اختیار ما قرار نمی‌دهند و از طرف دیگر پیشنهاد خاتمه کار را به ما می‌دهند و بعد هم ادعا می‌کنند که ما می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم.

تعدادی از کارگران حاضر درتجمع امروز گفتند:فعالیت ما در ردیف مشاغل سخت و زیان‌بار قرار دارد، اما با این‌ وجود مسؤولان این صنایع ما را در ردیف مشاغل سخت قرار نداده‌اند و اصرار دارند که خودمان از کارمان استعفا دهیم.استاندارد نبودن کوره‌های موجود در این کارگاه از دیگر دغدغه‌های کارگران در این مجموعه صنعتی بود که توجه ما را به خودش جلب کرد.

به گزارش یک منبع خبری محلی،یکی از کارگران معترض نیز گفت: بعضی از کارگران بیش از 16 ماه است که عیدی و برخی دیگر از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و اکنون با شرایط سختی روبه‌رو هستند.

مشکلات مربوط به ایمنی کارگران هم از دیگر مواردی بود که نگرانی افراد حاضر در این مجموعه را فراهم کرده بود موضوعی که با اندکی نگاه سطحی در این مجموعه کاملاً مشهود بود.

پلمپ ژنراتورهای برق این مجموعه خبر از آن می‌داد که مدت زیادی است صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان فعالیتی ندارد، ماجرا را که پیگیر شدیم مشخص شد که به علت شکایت برخی از کارگران قبلی این کارخانه، این ژنراتورها پلمپ شده‌اند.

استاندارد نبودن کوره‌های موجود در این کارگاه، عدم وجود چرخه تولید و مواد اولیه در این کارگاه و وجود سرویس‌های بهداشتی نامناسب و غیربهداشتی در مجموعه ازجمله مشکلاتی بود که در گفتگو با کارگران این کارخانه آشکار شد.

رئیس صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان با اشاره به اعتراض امروز کارگران گفت: ژنراتورهای برق ما پلمپ شده و بسیاری از شرکت‌ها مواد اولیه را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.

مرتضی رضی زاده با اشاره به علت رکود حاکم در این مجموعه صنعتی تصریح کرد: یک دوره‌ای در سال 94 به ایران‌خودرو محصول می‌فروختیم که در مقابل این شرکت پولی به ما پرداخت نکرد و تمام چک‌های ما در این مدت برگشت خورد.

وی در پاسخ به این سؤال که شواهد موجود نشان می‌دهد که به‌غیراز معوقات کارگران،مشکلات سخت‌افزاری هم در مجموعه وجود دارد که همین موضوع مانع از چرخه تولید این مجموعه می‌شود یادآور شد: برای برطرف شدن مشکلات مربوط به دو کوره موجود، یک قرارداد به مبلغ هشت میلیارد ریال بسته‌شده است.

رئیس صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان در پاسخ به این سؤال که چرا مجموعه شما در حال حاضر از داشتن مواد خام و اولیه محروم است متذکر شد: به خاطر بدهی‌های این مجموعه و شکایت تعدادی از کارگران،دادگاه تولیدات ما را توقیف کرده است و به همین خاطر شرکت‌های طرف مقابل از واگذاری مواد اولیه و قراضه‌ها به ما امتناع می‌کنند.

وی بابیان اینکه پیش‌ازاین 120 نیرو در صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان فعالیت می‌کردند که این عدد در حال حاضر به 50 نفر رسیده است تصریح کرد: تمام کارگران ما قرارداد موقت هستند و تنها سه ماه از اتمام قرارداد آن‌ها باقی است و افرادی که دیگر تمایل ندارند با مجموعه ما همکاری داشته باشند می‌توانند با توافق طرفین برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند.

تجمع اعتراضی کارگران آبفار خوزستان نسبت به عدم پرداخت  بموقع حقوق

امروز14مرداد،بیش از 100 نفر از کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت بموقع  حقوقشان دست از کار کشیده  ودراین شرکت تجمع کردند.

یکی از کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان به نمایندگی از سایر کارگران در گفت‌وگو با خبرنگاری، اظهار کرد: این شرکت از ماه‌های پایانی سال ٩٣ تاکنون همواره حقوق کارکنان خود را با ٣ یا ٤ ماه تاخیر و به صورت مقطعی پرداخت کرده است که این مساله فشار زیادی را به ما وارد می‌کند.

وی افزود: دلیل پرداخت با تاخیر یا مقطعی حقوق‌ها، عدم وجود اعتبارات کافی و ارایه بودجه لازم از سوی مسئولان دولت به شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان است.

وی تصریح کرد: در سال 95 تنها سه حقوق به کارگران پرداخت شد. شرکت حقوق‌ها را به صورت مقطعی و به صورت هر 3 تا 4 ماه یکبار، پرداخت می‌کند. در برخی از مواقع نیز تنها حقوق یک ماه را به کارگران پرداخت می‌کند. امسال نیز اولین حقوق در خردادماه پرداخت شد که مربوط به حقوق فروردین‌ماه بود.

وی ادامه داد: مشکلات عدم پرداخت حقوق یا مقطعی پرداخت کردن آن به کارگران حدود سه سال است که شرایط را برای کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان سخت کرده است. باید اقدامی انجام گیرد تا این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت بحرانی در پرداخت حقوق‌ها داریم. برخی از کارگران خانه‌هایشان مصادره شده است و حتی تعدادی به مسافرکشی روی آورده‌اند. باید به این وضعیت رسیدگی شود زیرا تحت فشار هستیم و شرایط زندگی بسیار دشوار است.

یکی دیگراز کارگران حاضر در این تجمع به خبرنگاری گفت: ﺣﺪﻭﺩ یک هزارو 800 نفر پرسنل آبفار خوزستان اعم ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ و کارکنان آبدار، راننده ها و اداری، از پایان سال 93 تاکنون برخی چهار ماه و بعضی کارگران و راننده ها 12 ماه و کارکنان اداری حدود پنج ماه معوقه حقوق طلب دارند.

ﻭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎﺵ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: مدیر عامل و معاون بهره برداری آبفار خوزستان با حضور در میان تجمع کننده ها قول پیگیری موضوع را داد.

وی ادامه داد: به تجمع کنندگان قول تلاش برای دریافت اعتبار از تهران داده شد اما زمان مشخصی برای پرداخت مطالبات اعلام نشد.

بیانیه 130نفر از فعالین کارگری /معلمی در اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و فشار بر فعالین به همراه اسامی

بازگرداندن اسماعیل عبدی به زندان و تداوم تعقیب قضایی  و حبس سایر فعالین را محکوم میکنیم .

صبح پنجشنبه 5 مرداد ، اسماعیل عبدی دبیرکل سابق وعضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران که پس از اعتصاب غذای سخت 38 روزه درمرخصی بسر می برد از مقابل منزلش توسط مامورین امنیتی به شیوه ای غیرمعمول و دور از شان و منزلت وجایگاه معلمین ، بازداشت ومجددا"  به بند 350 زندان اوین منتقل گردید.

بازداشت مجدد وبازگرداندن اسماعیل عبدی به زندان، ادامه حبس معلمان حق طلبی همچون محسن عمرانی ، تبعیدعلی اکبرباغانی و فشار بربهشتی وجعفر عظیم زاده فعال کارگری،صدور 91روز حکم تعلیقی بمدت سه سال برای طاهر قادر زاده  و یکسال تعلیقی برای رضا مسلمی درچارچوب فشار بر فعالین صنفی و تعرضی گسترده به منافع معلمان و کارگران برای به سکوت وادارکردن و تمکین آنان به شرایط سخت و مشقت باری ا ست که هر روزه به آنها تحمیل می شود و زندگی رابرای آنها  سخت وطاقت فرسا کرده است.

بدین جهت ما معلمان و کارگران درگروه 19 اسفند ، دفاع از عبدی وسایر عزیزان دربند و تحت فشار و محرومیت را ، دفاع از معیشت و بهبود شرایط زندگی همه مزدبگیران جامعه میدانیم که  مورد تعرض بی مهری مسولان قرارگرفته  اند . همسرنوشتی مشترک همه معلمان،کارگران ومزدبگیران مارا در دفاع برای آزادی این معلم مقاوم و مطالباتش مصمم تر میکند.

ما بخشی از این مزد بگیرانی هستیم که صدای حق طلبانه ومطالبه گری خودمان راکه امروز برای دفاع از سطح معیشت و بهبود شرایط زندگی مان تلاش کرده و متحمل هزینه های سنگینی میشوند را انعکاس میدهیم.

حضور  موثر همه تشکلهای مستقل کارگری و  بویژه کانونهای صنفی معلمان در سراسر کشور برای محکوم کردن وجلوگیری ازادامه این  فشارها و اعمال محدویت ها وتلاش همه این تشکل ها بمنظور ایجاد شرایط ایمن و آزادانه برای فعالیتهای صنفی جهت پیگیری مطالبات حق طلبانه معلمان و کارگران وهمه مزدبگیران جامعه، به امری عاجل و حیاتی برای ادامه زندگی مان تبدیل شده است.

همانگونه که مرخصی و آزادی موقت اسماعیل عبدی حاصل  ایستادگی و مقاومت این معلم برجسته و مبارزات و حمایت های گسترده معلمان  و کارگران ایران و پشتیبانی سازمانهای مستقل بین المللی بود اینک نیز آزادی دوباره اسماعیل عبدی در گرو حمایت های ما معلمان وکارگران و افکار عمومی جامعه ایران و وجدانهای آگاه و بیدار در سرتاسر جهان است.

اسماعیل عبدی از فعالین برجسته و محبوب جنبش صنفی معلمان ایران همراه با محسن عمرانی و سایر فعالین تحت فشار  ،  هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانشان و دفاع از حق یک زندگی انسانی مطابق  استانداردهای بشر امروزی برای ما و فرزندان این جامعه مرتکب نشده اند.

ما اعضاء گروه 19 اسفند در جلسه هم اندیشی مورخ 8مرداد با حضور سرکار خانم منیره عبدی همسر آقای اسماعیل عبدی ضمن قدردانی  از حمایتهای بموقع و بیدریغ همه تشکل های مستقل کارگری و معلمان که ازنخستین دقایق بازداشت مجدد اسماعیل عبدی در کناراین خانواده و همکاران حضوری موثروپرشورداشته اند،سپاسگزاری می نماییم و ضمن اینکه لحظه ای در حمایت برای رهائی اسماعیل عبدی و محسن عمرانی  و لغو احکام  قادر زاده ،مسلمی وعظیم زاده  و حمایت از معلمان و کارگران دربند و تحت فشار دریغ نخواهیم کرد. همه تشکل های صنفی معلمان، کارگران، دانشجویان، نهاد های اجتماعی مدنی ، شخصیت ها  وسازمانهای مستقل بین المللی را برای کمک به پایان دادن به ادامه این وضعیت غیر قابل قبول فرا میخوانیم.و تلاشهای ما تلاش و کنشی است صنفی و از تلاشهای صنفی حق طلبانه معلمان و کارگران همواره حمایت می نماییم.

1)محمد حسن پوره

2)نسرین جوادی

3)تهمینه خسروی

4)نسرین بهمن پور

5)غلامعباس غلامی

6)جواد لعل محمدی

7)شهین مقامی

8)سهیلا سیاوشی

9)بهنام محمدی

10)فرشید هکی

11)عبدالله صیادی

12)مجید گنودی مشهد

13)سعید رضایی

14)فاطمه بازیار

15)منوچهر خطیر

16)نرگس محمدیان

17)صلاح آزادی

18)عارف فاتحی

19)غیاث نعمتی

20)زیبا ابراهیمی

21)بهنام ابراهیم زاده

22)شهناز هاشمی

23)مصطفی پوره

24)حسین کرمی

25)رحمان بیگی

26)منیره عبدی

27)کرد محمد

28)مسعود آذری خیاوی

29)علی پیروز

30)محمدعلی زحمتکش

31)حسین شاهی زاده

32)مجتبی ابطحی

33)سعید باقری

34)پروین توکلی

35)ژیلا خیر

36)مسعود شفیعی

37)حسین شاه پری

38)پروین محمدی

39)جعفر عظیم زاده

40)شاپور زنگنه احسانی راد

41)علی کامیاب

42)هاشم خواستار

43)حسین رضایی

44)حمید پرویز

45)قاسم کریمی

46)ژاله روحزاد

47)رزگار محمدیان

48)مبشر نادری

49)محسن مرادی

50)ناهید خداجو

51)مریم حق شناس

52)سیمین ملکی

53)افشین مبارکی

54)علی نجاتی

55)روح انگیز نوشادی مقدم

56)فاطمه مرادی

57)حسن رزاقیان

58)زینب سپهری

59)پروین اسفندیاری

60)پروانه قربانی

61)علی لکی زاده

62)م.م.جوکار

63)شبنم بهارفر

65)میر آقا رضا زاده

66)مرید ساطور

67)شهاب کاردان

68)اکرم رحیم پور

69)امیرحسین محمدی فرد

70)ساناز اله یاری

71)محمد رضا رمضانزاده

72)آرام قادری

73)عثمان کریمیان

74)سید جواد مکی آبادی

75)محبوبه فرحزادی

76)منصوره فرحزادی

77)سید حسین رئیس زاده

78)سکینه باقری

79)یدالله باقری

80)غلامرضا غلامی کندازی

81)علی اکبر باغانی

82)سارا ملک

83)مهناز بهادری

84)دریانورد

85)محمد صدیقی پور

86)طاهر قادر زاده

87)رحیم امیری

88)مهرنوش حیدرزاده

89)حمید رحمتی

90)سپهر فرهمند

91)علی نازی

92)فرحناز حسینی پناه

93)جلیل رحمانی

94)کیومرث سلوکی

95)پروین سلیمی

96)تهماسب سهرابی

97)محسن کامبر

98)علی اصغر اسلامی

99)صدیقه مالکی فر

100)رحمان عابدینی

101)مصلح حسامی

102)محمد جواد نادریان

103)داریوش ترکاشوند

104)علی حاج

105)فرزانه ملکی

106)خلیل غفار زاده

107)شهریار نادری

108)یزدانبخش هنری

109)مختار کسرایی

110)میلاد صفری

111)لیلا ملکی

112)ستار زارع

113)زینب دهقانی

114)آرش صادقی

115)مریم زیرک

116)چنور قادر زاده

117)هادی لطفی نیا

118)یاسمن صحرا کار

119)رضا غضنفری

120)گودرز شفیعیان

121)مریم سیاح پور

122)اسماعیل کبوتری

123)آرام محمدی

124)مصطفی شوکت

125)حمید لقا

126)علی همتی

127)محمدفرجی

128)مهردادرضایی

129)قدرت رستمی

130)مهدی فتحی

نگرانی آتش نشانان نسبت به عدم اجرای آیین‌نامه سخت و زیان‌آور

خیلی وقت است که برای کارکنان آتش نشانی تهران، بحث اجرایی شدن آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یک مطالبه جدی است؛ مطالبه‌ای که پس از حادثه پلاسکو و شهادت تعدادی آتش نشان، جدی‌تر هم شده است.

به گزارش14مردادایلنا،کارکنان آتش نشانی تهران از معطل ماندن وعده‌ها، در صورت تغییر در ترکیب شورای شهر تهران ابراز نگرانی کردند.

روز ۱۴ مرداد ماه سال جاری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار می‌کند. این تغییر و تحول باعث نگرانی کارکنان آتش‌نشانی تهران شده است.

خیلی وقت است که برای کارکنان آتش نشانی تهران، بحث اجرایی شدن آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یک مطالبه جدی است؛ مطالبه‌ای که پس از حادثه پلاسکو و شهادت تعدادی آتش نشان، جدی‌تر هم شده است.

آتش نشانان تهرانی می‌گویند: کار در آتش‌نشانی حتی به عنوان راننده و کمک راننده نیز، شغلی پر از خطر و استرس است و بایستی آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای تمامی کارکنان آتش نشانی اجرایی شود و همه این کارکنان بتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند؛ چه کارمندان و چه کارگران؛ چه عملیاتی‌ها و چه غیرعملیاتی‌ها.

شورای شهر تهران نیز پس از حادثه پلاسکو وعده‌هایی در این زمینه داده است؛ این وعده‌ها هنوز تمام و کمال جامه عمل نپوشیده که دوره کار چهارمین شورای شهر به پایان خود نزدیک شده است؛ حالا آتش نشانان نگرانند که پس از این تغییرات، چه اتفاقی قرار است رخ بدهد؛ آیا وعده‌هایی که در تب و تاب پلاسکو از همه طرف به آتش نشانان داده شد، با این تغییرات قرار است به فراموشی سپرده شود یا نه، این مطالبه قدیمی روزی به سرانجام خواهد رسید؟

مهلت سه روزه کارفرمایان برای اعلان حادثه کار/الزام کارفرمای مقصر به جبران خسارت

براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت‌ حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ٣ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.

به گزارش14مرداد ایلنا، قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی وایمنی محیط کار کرده ولی درعین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه‌شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی برعهده کارفرما نهاده است.

به موجب ماده قانونی یادشده چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است، کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.

کارفرما می‌بایست ظرف ٣روز اداری گزارش حادثه را کتباً به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی برساند، لیکن در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده به شعب تأمین اجتماعی ارائه می‌کند، به منظور مساعدت و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق آن با ماده ۶٠قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.

همچنین طبق ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن اینکه تعهدات قانونی درخصوص بیمه شده را اعمال می‌کند، خسارات وارده را نیز از کارفرمای مقصر به میزان درصد تقصیر وصول خواهد کرد.

جان باختن 3کارگرمقنی درروستای محمدیارنقده براثر گازگرفتگی

روزسیزدهم مردادماه،3کارگرمقنی حین کاردریک چاه درروستای محمدیارنقده دچار گازگرفتگی شدند وجانشان را ازدست دادند.

به گزارش منابع خبری محلی، روز جمعه سیزدهم مرداد  سه کارگرمقنی حین کارتعمیر لوله آب در یک چاه درروستای محمدیارنقده به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

مسعود طالب پور، سید جلال عزیزیان، سالار مرادپور، اهل روستای "گل سندوس" نقده هویت سه کارگر مذکور می‌باشند.

این کارگران جان باخته 26، 27 و 44 سال سن داشتند.

درهمین رابطه،ملازاده بخشدار بخش محمدیار گفت: یکی از 5 کارگرمقنی برای تمیزکردن چاه، و افزایش آبدهی آن وارد چاهی عمیق شد و پس از گازگرفتگی دومین، سومین، چهارمین و پنجمین نفر برای کمک به درون  چاه رفتند که این مهلکه 3 نفر را به کام مرگ کشاند و 2 نفر آخر با تلاش امدادگران شهرستان مهاباد زنده از چاه بیرون کشیده شده و به بیمارستان منتقل شدند.

کشته وزخمی شدن 2کارگرگازرسان هنگام عملیات گاز رسانی در روستای دستگرد شهرستان درمیان

2کارگر گازرسان هنگام عملیات گاز رسانی در روستای دستگرد شهرستان درمیان بدلیل سقوط لوله کشته وزخمی شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،سرهنگ "محمود زال بیگی" فرمانده انتظامی شهرستان درمیان اظهار داشت : هنگام عملیات گاز رسانی در روستای دستگرد شهرستان درمیان ،سقوط لوله گاز هنگام کار برای کارگران حادثه ساز شد .

وی افزود:در این حادثه دو تن از کارگران به شدت زخمی شدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات جان باخت و دیگری به بیمارستان اعزام شد .

بازهم کولبری درپی شلیک نیروهای مسلح جانش را ازدست داد

صبح روزجمعه13مرداد،کولبری در اطراف روستاي پيره كانی پيرانشهربدنبال شلیک نیروهای مسلح

جان خود را از دست داد.

یک منبع خبری محلی،ھویت این کولبر را، ”فرهاد زردی“ فرزند عبدالله اهل شهرستان پيرانشهر گزارش کرد.

چهاردهم مردادماه1396

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخباروگزارشات کارگری12مرداد1396 اعتراض به طرح های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو....) است

اعتراض به اجرای طرح های کارورزی و مهارت آموزی دفاع ازدستاوردهای کارگران، حقوق خود ونسل های آینده است

- فراخوان تجمع بازنشستگان سراسر کشور

- ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد

- به بازماندگان کارگران جان باخته معدن زمستان یورت فقط یک پانزدهم مطالباتشان پرداخت شد

- وخامت حال یک کارگر ساختمانی درپی سقوط از ارتفاع در فشم

- جان باختن یک جوان بر اثر برق گرفتگی در منطقه جمکران قم

- جان باختن3کارگر حین گودبرداری در گرمدره کرج براثر ریزش آوار

فراخوان تجمع بازنشستگان سراسر کشور

زمان: سه شنبه 31 مرداد ماه  ساعت 10 صبح

مکان: مقابل مجلس شورای اسلامی

فراخوان تجمع  کشوری (اولین تجمع سال 96)

دوستان و همراهان عزیز ، پیشکسوتان پیشرو

همانطور که مستحضر می باشید برای استیفای حقوق از دست رفته خود راههای بسیاری را آزموده ایم و در سال جدید نیز ، تا کنون مسیر مذاکره و رایزنی را پیش گرفته ایم ، ولی بر هیچکس پوشیده نیست که پشتوانه قوی و محکم مذاکره یک تجمع وسیع و عظیم خواهد بود .

تا کنون دولت متقبل شده :

در بازه زمانی 5 ساله حقوق بازنشستگان را همترازی و از طرفی بعد از 37 سال برای اولین بار  ردیف بودجه در لایحه بودجه برای بازنشستگان در نظر گرفته شده

ولی اینها کافی نیست ،ما خواهان اجرای دقیق و صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و مهمترین خواسته ما این است که قانون با در نظر گرفتن منافع بازنشستگان در مجلس به تصویب برسد .

از این رو  در کنار مذاکره و رایزنی ، ما پیشکسوتان همدل و متحد در تجمعی سراسری شرکت کرده و یکبار دیگر وظایف دولت و مجلس را در برابر قشر عظیمی از ملت یادآور می شویم .

و تا گرفتن حق قانونی خود از پای نخواهیم نشست .

از آنجا که همواره شاغلین عزیز درخواست همراهی با پیشکسوتان را داشته و از طرفی آینده اقتصادیشان نیز با موفقیت پیشکسوتان ارتباط مستقیم دارد ، از دوستان شاغل نیز دعوت میکنیم تا در این حرکت عظیم ما را همراهی نمایند

وعده ما :

روز سه شنبه 31 مرداد ماه  ساعت 10 صبح

مقابل مجلس شورای اسلامی

منتظر حضور سبز شما همراهان همیشه هستیم

پیشکسوتان پیشرو کشوری

ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد

تعداد قابل توجهی از کارگران شرکت سرمایه گذاری سبز با شرکت های اقماری اش معروف به کشت و صنعت مهاباد که بیش از بیست ماه بود معوقات مزدی خود را دریافت نکرده بودند در نهایت اسفند ماه سال گذشته با مراجعه به اداره کار این شهرستان نسبت به دریافت حق بیمه بیکاری اقدام نموده اند که متاسفانه تا به امروز این درخواست آنها هم عملی نشده است.

کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد علی رغم توقیف چندین ماهه واحد شماره دو این شرکت به نفعشان از سوی دادگستری شهرستان همچنان بلا تکلیف هستند و به دلیل معوقات مالیاتی و بانکی امکان فروش و واگذاری این واحد را در ازای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود را ندارند.

بر اساس گزارش یک منبع خبری محلی، مسئولان استانی و شهرستانی طی دوران دولت یازدهم به کرات مشکلات به وجود آمده در کشت و صنعت مهاباد را به نحوه واگذاری این واحد تولیدی صنعتی در دولت قبل مربوط می کردند.

این مسئولان که در طول این چهار سال عمر دولت تدبیر و امید، دهها بار شاهد اعتراض و اعتصاب و تجمعات کارگران این مجموعه بودند در مرحله اول با انکار و بی تفاوتی به موضوع و سپس با تهدید کارگران برای پایان دادن به تجمعات خود در مقابل ساختمان شرکت، فرمانداری و اداره کار این شهرستان نهایتا با اعلام این موضوع که این واحد و مطالبات و معوقاتش به بخش خصوصی ارتباط دارد از مسئولیت پذیری در قبال این کارگران رنج دیده طفره رفتند؛ تا جایی که در آخرین سفر استاندار دولت یازدهم در آذربایجان غربی به مهاباد؛ علی رغم انتظار چندین ساعته کارگران در مقابل فرمانداری این شهرستان”سعادت”حاضر به رویارویی با این کارگران نشد و با راهنمایی فرماندار وقت مهاباد از درب دوم فرمانداری خارج شد.

موضوع مهم دیگری که می توان به آن اشاره کرد زد و بند های پنهان و پشت پرده برخی از اطرافیان یکی از مسئولان این شهرستان برای تصرف این واحد تولیدی با قیمت غیر واقعی و ناعادلانه است که با اعتراض بسیاری از کارگران کشت و صنعت و دلسوزان این شهرستان روبه رو شده است.

این فرد که همیشه و در جلسات و گردهمایی های مختلف به یکی از افراد نزدیک به این مسئول مهابادی، تهران نشین تبدیل شده است در ایام انتخابات ریاست جمهوری هم هزینه های گزاف تبلیغات ستاد انتخاباتی روحانی در این شهرستان را بر عهده گرفته بود.

به نظر می رسد با پایان کار دولت یازدهم و به تبع آن استقرار دولت دوازدهم این فرد نتیجه حاتم بخشی های دم انتخاباتی خود برای روحانی را خواهد دید و در ازای پرداخت قسطی مطالبات دولتی این شرکت صاحب مایملک ارزشمند این مجموعه با قیمت گذاری غیر واقعی خواهد شد.

به بازماندگان کارگران جان باخته معدن زمستان یورت فقط یک پانزدهم مطالباتشان پرداخت شد

یک مدرس حوزه بیمه درپژوهشکده بیمه گفت: تاکنون دیه کامل به بازماندگان این حادثه داده نشده بلکه با نسبت 20 به 300 پرداخت شده است. وی علت این امر را قصور کارفرما در اعلام تعداد واقعی نیروهای شاغل دراین معدن اعلام کرد.

براساس گزارشاتی که امروز رسانه ای شد محمدحسین غریب، روزگذشته(11مرداد)، درچهارمین دوره آموزش خبرنگاران حوزه بیمه افزود:قاعده بیمه‌ای می‌گوید که اگر نیرو و ریسک را درست نگفته باشید به همان نسبت پول پرداخت نمی‌شود.در حادثه معدن زمستان یورت، کارفرما، تعداد کارگران را 20 نفر اعلام کرد ولی تعداد واقعی کارگران 300 نفر بود و برهمین اساس بیمه نیز به نسبت 20 به 300 به آنان دیه داد.وی گفت: یعنی براساس قاعده نسبی پرداخت.همان طوری که حق بیمه یک بیستم از کارفرما دریافت شده است دیه نیز به همان نسبت پرداخت می‌شود.

 محمدحسین غریب درپاسخ به پرسشی درباره این که چرا شرکت بیمه گر مربوط نیامده است دیه را به همان نفراتی که بیمه شده اند کامل پرداخت کند، گفت: درماده 10 قانون بیمه‌ای که درسال 1316 نوشته شده و درتمام دنیا نیز اجرا می‌شود، آمده است که به چه نسبت از سرمایه حق بیمه می‌پردازید؟ باید فرق بین تضمین و حق بیمه را بدانید، بعضی‌ها  فکر می‌کنند که بیمه یک نوع ضمانت است درحالی که در ضمانت بانکی،  منزل یا شرکت و غیره درضمانت پرداخت وام قرار می‌گیرد اما بیمه ضمانت نیست، بیمه می‌گوید که یک دهم میزان سرمایه را حق بیمه بدهید، حالا اگر کسی فریب بدهد،  بیمه به همان نسبتی که اعلام کرده است به او می‌پردازد.

به گفته وی درحادثه پلاسکو نیز 160 نفر از 600نفر بیمه بودند ولی بیمه نامه‌ها یشان کمتر از مقدار واقعی بود. وی افزود: درحادثه معدن زمستان یورت نیز مدیران بیمه‌ای می‌توانستند استدلال کنند که کشته شده گان جزو همان 280 نفری بوده اند که حق بیمه شان پرداخت نشده است وبه این ترتیب هیچ دیه‌ای پرداخت نمی‌کردند، چون نام دقیق بیمه شدگان دراین معدن اعلام نشده بود.

  وخامت حال یک کارگر ساختمانی درپی سقوط از ارتفاع در فشم

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران از وخامت حال یک کارگر ساختمانی درپی از ارتفاع در شهر فشم خبر داد.

حسن عباسی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاری افزود: ساعت 10 امروز حادثه سقوط کارگر ساختمانی در فشم به مرکز اطلاع رسانی اورژانس تهران اعلام شد.

وی بیان کرد: بدلیل مصدومیت کارگر 27 ساله تبعه افغانستان و نیاز فوری اقدامات پزشکی بلافاصله بالگرد اورژانس هوایی تهران به شهر فشم منتقل شد.

عباسی ادامه داد: عوامل اورژانس و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی این مصدوم بدحال را زنده از طریق بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهدای هفتم تیر منتقل کردند.

جان باختن یک جوان بر اثر برق گرفتگی در منطقه جمکران قم

روزگذشته(11مرداد)،یک جوان حین کار در منطقه جمکران قم دچاربرق گرفتگی شد وجانش را ازدست داد.

برپایه گزارشی که امروز منتشرشد،عصر روزگذشته(11مرداد)،یک مورد برق گرفتگی در منطقه جمکران به اورژانس۱۱۵ گزارش شد که پرسنل آمبولانس اورژانس در کمترین زمان به محل حادثه رسیدند و فرد حادثه دیده را همراه با عملیات احیای قلبی و ریوی به مرکز درمانی نکویی انتقال دادند.

با وجود تلاش‌های فراوان و بی‌وقفه پرسنل اورژانس۱۱۵ و اورژانس مرکز نکویی - فرقانی برای احیای این فرد که مردی حدودا ۳۵ ساله بود، متأسفانه عملیات احیا موثر واقع نشد و برق گرفتگی منجربه فوت وی شد.

بنا بهمین گزارش،در روزهای گذشته نیز برق گرفتگی یکی از کارگران مرتبط با اداره برق در زمان نصب ترانس در گلزار شهدای روستای کرمجگان موجب جان باختن وی شد.

جان باختن3کارگر حین گودبرداری در گرمدره کرج براثر ریزش آوار

پیش از ظهر امروز12مرداد،3کارگر ساختمانی حین گودبرداری ساختمانی در گرمدره کرج براثر ریزش آوار جان باختند.

معاون خدمات شهری شهرداری گرمدره با اشاره به حادثه ریزش آوار در گرمدره هنگام گودبرداری ساختمان، اظهار کرد: فوت سه فرد محبوس شده زیر آوار این حادثه تائید شده است.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت