.
يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷.
امروز:
May 20 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 27 فروردين 1396 ساعت 22:39

رئوف افسایی: خصوصیات این حزب جدید چه باید باشد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

قرار است به زودی یک حزب مارکسیستی جدید تشکیل شود. این حزب هم جدید است و هم نیست. جدید است زیرا اعلام می کند که حزب جدیدی با رویکردهای جدید و با تجدیدنظرهای جدی نسبت به تجربه‌های ناموفق حزبی و مناسبات تشکیلاتی لااقل ۱۵ سال گذشته را تشکیل می دهد. و جدید نیست زیرا از نقطه صفر شروع نمی کند. این حزب به لحاظ هویتی و ایدئولوژیک یک حزب کمونیستی و ضد سرمایه داری است. و کاملا متکی است به علم و آموزش های مارکسیسم و متدولوژی انقلابی لنین و منصور حکمت. از ماتریال کادری و انسانی و تجربه انقلابی و مبارزاتی نزدیک به چهار دهه اخیر علیه رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران برخوردار است. از آنجا که این بحث مفصلی است و نمی شود در این ظرفیت به جزئیات آن پرداخت، لذا به طور خلاصه و تیتروار به رئوس کلی نکاتی که از نظر من مهم هستند اشاره میکنم :

این حزب، یک حزب مارکسیستی و ضد سرمایه داری است. هدف و فعالیت اصلی، همیشگی و بی وقفه این حزب مبارزه و تلاش خستگی ناپذیر برای سازماندهی انقلاب کارگری و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی ایران و برقراری سوسیالیسم است. - این حزب با شناخت و آگاهی عینی و واقعی از شرایط و ویژه گی های خاص ایران، به نیازهای مبارزه طبقاتی در آن جامعه پاسخ می‌دهد و تلاش می‌کند تا حزب را به ظرف اتحاد و رهبری این مبارزه تبدیل کند.

تشکیل حزب مارکسیستی هدف نیست، بلکه ابزار است. اما ابزاری هدفمند و قدرتمند برای رسیدن به هدف اصلی، که از نظر ما سازماندهی انقلاب کارگری و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی ایران و برقراری سوسیالیسم است. - هدف و فعالیتهای این حزب مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی است و نه اصلاحات. پس ما یک حزب اصلاح‌طلب نیستیم، بطور قاطع ما یک حزب سرنگونی طلبیم، ما خواهان و تلاشگر سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه‌ داری ایران با تمام جناحهایش هستیم. اصلاحات برای ما در سطح تاکتیک و بهبود شرایط زندگی مردم و جاده صاف کن برای رسیدن به هدف یعنی انقلاب سوسیالیستی است.

این حزب مارکسیستی یک حزب کارگری است و از زاویه منافع و زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان که اکثریت قاطع جمعیت اند به کل جامعه ایران نگاه می کند. این حزب یک فرقه نیست، از زاویه منافع کارگر در برابر تمام آحاد جامعه مسئول است و ظرف مبارزه برای از بین بردن هر نوع ستم و تبعیض و نابرابری در تمام کشور است. - آزادی و رهایی زنان در نظام استثمارگرانه سرمایه‌ داری و بخصوص در نظام آپارتاید جنسی ایران، به امر مهم مبارزه طبقه کارگر تبدیل شده است. عرصه آزادی و رهایی زنان در ایران اسلامی یکی از مشغله ها و اولویت‌های اصلی این حزب مارکسیستی است.

مبارزه با مذهب و بویژه در ایران، اسلام زدایی از جامعه و رابطه تنگاتنگ با سرکوب و ستم کشی زنان و دختران و ابزار سم آلود تحمیق مردم امر مهم دیگر این حزب مارکسیستی است. - رهایی از ستم ملی برای اقلیتهای ملی از زیر ستم و سرکوبگری دولت شوینیست اسلامی ایران از یک طرف، و از طرف دیگر برای جلوگیری از سوء استفاده ناسیونالیسم های کور محلی برای ایجاد دشمنی و تفرقه در بین کارگران و مردم جامعه، این حزب مارکسیستی این عرصه را امر فعال خود می داند و برای حل عادلانه آن تلاش می کند. - مبارزه برای خلاصی فرهنگی و آزادیهای فردی در روابط سیاسی و اجتماعی و فضای شاد برای جوانان امر این حزب مارکسیستی است.

سرمایه داری یک پدیده درهمتنیده جهانی است و این حزب مارکسیستی بنابر ماهیتش یک حزب انترناسیونالیست و بر همبستگی جنبش‌های کارگری و آزادیخواهانه و سوسیالیستی جهانی تاکید می ورزد. اما در مرحله اول به دلیل محدودیت‌هایش و بطور واقعی و عملی تمام اولویتها و توانش را برای ساختن حزب در داخل کشور بکار می برد. ماتریال و فعال انسانی چنین حرکتی موجود است، ما آن را سازمان می دهیم. اگر در داخل به نیروی قابل ملاحظه ای تبدیل بشویم، در خارج کشور مورد احترام قرار می گیریم و می توانیم تاثیر گذار بشویم.

دولتهای سرمایه داری و از جمله رژیم اسلامی سرمایه‌ در ایران به اسم کمونیست و برای بدنام کردن کمونیسم حزب می سازند و انواع فعالیتها و تبلیغات زهراگین می کنند. این حزب مارکسیستی باید با سیاستها و عملکردهای بسیار اصولی، متین، شفاف و روشنش تمام اقدامات و توطئه های ضدکمونیستی را قاطعانه خنثی کند. شرط این موفقیت در گرو این است که ابتدا خود این حزب به یک حزب نمونه سیاسی و خوشنام در بین مردم جامعه تبدیل شده باشد.

از آنجا که در ایران در تمام ادوار تاریخی حکومت های دیکتاتوری و سرکوبگر حاکم بوده است، خلق و خوی تحکم و دیکتاتوری و عدم متانت و بردباری و عدم برابری طلبی حقوقی و ... بعنوان فرهنگ عمومی مردم نهادینه شده است. همچنین این تفکر و فرهنگ مضر یکه تازی و خودمحوربینی بر بینش و عملکرد احزاب اپوزیسیون رژیم و منجمله احزاب چپ و کمونیست موجود هم حاکم است. احزاب چپ موجود ایرانی که به نام کمونیست فعالیت می کنند در رنجاندن و عدم تحمل و فراری دادن اعضا و کادرهای مبارز و انقلابی منتقد و ناراضی خود تخصص فوق العاده ای دارند. انشعابات متعدد بی پایه و اساس و غیر ضروری که ضربات سنگینی به اعتبار سیاسی و تحزب کمونیستی وارد کرده از همان فرهنگ ناشی می شود.

این حزب مارکسیستی باید کاملا عکس آن عمل کند و قاطعانه به این فرهنگ و عمل زیانبار خاتمه دهد. - این حزب مارکسیستی ضمن پافشاری جدی بر اصول و موازین و انضباط حزبی، در عین حال وسیعترین آزادیهای فردی و گروهی برای اعضا و منتقدین درون حزبی خود قائل است و عملا از طریق مکانیسم حزبی حقوق طبیعی منتقدین را همراه با احترام متقابل تضمین می کند. این حزب از سلاح انتقاد که یکی از اصول اساسی مارکسیسم است برای بازبینی و اپدیت کردن هرروزه سیاستها و عملکردهای ماشین حزبی خود استفاده می کند.

برخورد اصولی و شفاف و بی وقفه در این عرصه بطور یقین به تقویت و کارآمدی حزب و شادابی و علاقه هرچه بیشتر اعضا به فعالیت تشویق می کند. در این رابطه حزب باید یک کمیسیون مستقل از رهبری حزب را برای رسیدگی به شکایات و اختلاف نظر های سیاسی و تشکیلاتی که مطرح می شوند انتخاب کند.

اساس سیاست و عملکرد تمام احزاب و جریانات رنگارنگ بورژوازی، از راست ترین تا چپ ترین جناحهایش، از محافطه کاران تا سوسیال دموکراتها و از ناسیونالیستهای دو آتشه تا لیبرالهای دمکرات، همگی متکی به تفکر ماکیاولی است. تز مشهور ماکیاولی که می گوید "برای رسیدن به هدف و قدرت می توان به هر وسیله ای و حتی توطئه متوسل شد" راهنما و مانیفست تمام احزاب و دستجات بورژوایی در جامعه و در مناسبات تشکیلاتی خود است. یک حزب مارکسیستی بنا به ماهیت انقلابی اش اکیدا نمی تواند به چنین روشی دست ببرد. بلکه نقطه قوتش متکی است بر ماهیت انقلابی و منافع برابر و عمومی اکثریت قاطع جمعیت جامعه. همچنین در مناسبات تشکیلاتی متکی است بر صداقت و روابط رفیقانه و از خود گذشتگی آگاهانه و داوطلبانه اعضا و دوری جستن از روابط محفلی و تقویت روحیه همکاری جمعی و برابری طلبی.

تمام دولتها و احزاب بورژوایی حاکم و اپوزیسیون هر جنایتی که علیه طبقه کارگر و حقوق پایه ای مردم ستم دیده انجام می دهند، تحت لوای "منافع ملی" که همانا منافع اقلیت طبقه سرمایه داران است را بیشرمانه توجیه می‌کنند. فعلا از این بگذریم که مقوله "منافع ملی" در جوامع طبقاتی بزرگترین دروغ تاریخ بشری است. اعضا و فعالین این حزب مارکسیستی بخاطر منافع عمومی تر و درازمدتتر طبقه کارگر و توده های تحت ستم جامعه باید همیشه با احساس مسئولیت و آینده نگری و روش سیاسی شفاف و سالم به همه مسائل و بویژه به اتحاد حزب و مناسبات تشکیلاتی در خدمت تقویت تحزب کمونیستی بپردازند. برعکس دوره های پیش، نباید هیچ وقت منافع عمومی تر و بزرگتر را فدای مسائل کوچکتر و فردی کرد.

تاکنون یکی از دلایل مهم سرپا ماندن رژیم اسلامی ایران ضعف و ناتوانی اپوزیسیون سرنگونی طلب چپ و کمونیست ایران بوده است. این حزب مارکسیستی ضمن قبول و به رسمیت شناختن این ضعف، و با دوری جستن از اغراق و کلی گویی و مشغول نشدن به مناسبات کسل کننده درون تشکیلاتی، باید صادقانه و جسورانه چشم در چشم ضعفها و واقعیتها بیاندازد و برای تبدیل شدن به آلترناتیو انقلابی و مورد اعتماد کارگران و توده های تحت ستم جامعه تلاش کند. این حزب باید با مردم روراست باشد و جسورانه و علنی به ضعفها و اشتباهات خود و جنبش خود بپردازد و حزبی میلیتانت و رادیکال در تمام عرصه های مبارزه باشد. این روش در گسترش فرهنگ پیشرو و انقلابی و بالابردن فضای سالم سیاسی و مد شدن روحیه انقلابیگری و امید به زندگی بهتر را در جامعه و بویژه و بین جوانان تاثیر مثبت می گذارد و اعتماد جلب می‌کند.

این حزب آلترناتیو و یا برای مقابله با احزاب چپ و کمونیست موجود نیست. ضرورت وجودی خود را برای مبارزه و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه‌ و انقلاب کارگری و استقرار سوسیالیسم در ایران تعریف می‌کند. همچنین مبارزه و روشنگری با آرا و افکار بورژوایی در جامعه را وظیفه خود می داند. این حزب در مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و مبارزات و مطالبات کارگری و حقوق پایه ای اقشار مختلف مردم جامعه آماده همکاری با دیگر احزاب چپ و کمونیست و تشکلهای کارگری، زنان و غیره است. این حزب باید روابط دوستانه و نزدیکی با احزاب کمونیست کارگری عراق و کردستان داشته باشد. ما خواهان پرهیز از برخوردها و روشهای سکتاریستی و خواستار ایجاد و تقویت یک فرهنگ سیاسی باز، مدرن، سالم و شفاف و در عین حال بی تعارف و انتقادی در مناسبات با دیگر احزاب چپ و انقلابی در جامعه هستیم. ما باید فرهنگ سیاسی و فضای سالم سیاسی را جایگزین فرهنگ ارتجاعی و لمپنیسم خشن، دشنام و اتهام زدن، و پاپوش دوزی و دروغ، که روزانه توسط ماشین دولتی رژیم اسلامی ایران تولید می شود جایگزین کنیم. این فضای سالم به نفع ماست و به ضرر رژیم.

این حزب باید بعنوان یک حزب مارکسیستی عملگرا و میلیتانت ظاهر شود. این حزب باید همیشه آمادگی فعالیت نظامی را داشته باشد. این به معنای بی تفاوتی به مسائل تئوریک و مسائل نظری نیست. جنبش ما در این عرصه بسیار غنی است. ما نفوذ قابل ملاحظه‌ای داریم. در حال حاضر باید عملا به سازماندهی و متحد کردن تشکیلات حزبی در داخل ایران بپردازیم. تلاش جدی و رسیدگی به این وظیفه مهم باید اولویت اول و اصلی این حزب جدید باشد. این حزب باید بوروکراسی و شیوه های پیچیده و دست و پاگیر در رهبری و هدایت حزب را به صفر برساند و میدان مانور و رلکسی را برای فعالین حزبی در تماس با جامعه بوجود بیاورد. البته توجه جدی به مسائل امنیتی باید همیشه رعایت شود. این حزب آگاهانه و عامدانه به تشویق و میدان دادن به جوانان و زنان کمونیست در رهبری و هدایت حزب توجه جدی مبذول می دارد.

فروردین ٩٦

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت