.
يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷.
امروز:
May 20 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 25 فروردين 1396 ساعت 21:13

برنامه های جدید تلویزیون برابری

گفتگوی آرش کمانگر با عمر مینایی درباره موقعیت جنبش کارگری ایران در آستانه اول ماه مه و نیز وضعیت اسفنکاک کارگران پناهجو در ترکیه  
https://www.youtube.com/watch?v=gobtEnB68lY


میزگرد سه قسمتی ابراهیم آوخ ، حسن حسام و بهروز فراهانی درباره مسائل جهان، خاورمیانه و ایران
بخش اول -    https://www.youtube.com/watch?v=Emth-87UUeI

بخش دوم -    https://www.youtube.com/watch?v=jvP3iGiU0sY

بخش سوم -  https://www.youtube.com/watch?v=6YJwQSMAC2k

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۳ آوریل با : ربیع نیکو ، بهروز فراهانی ، آرش کمانگر و عمر مینایی
https://www.youtube.com/watch?v=Zchifx3WeH8

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه 9 آوریل : با ابراهیم آوخ، حسن حسام و بهروز فراهانی
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_anh6zQFE

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت