.
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 20 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 03:49

رحمان حسین زاده: پیام تبریک سال نو

از طرف حزب حکمتیست نوروز ۱۳۹۶ را به کارگران و مردم تشنه  آزادی ورهایی تبریک میگویم.
سال ۱۳۹۵ را پشت سرگذاشتیم. جمهوری اسلامی بازهم با تحمیل زندگی زیر خط فقر بر کارگران و اکثریت عظیم شهروندان و با تشدید سرکوب و خفقان و گسترش اعدام و زندان، شادی فرارسیدن سال نو را به کاممان تلخ کرده است. اما در مقابل گسترش نارضایتی عمیق مردم و   اعتراضات برحق کارگری و توده ای نوید بخش سالی بهتر و آینده ای  بهتر است.
در مناسبت سال نو در محله و شهر و  کوی و برزن دوستانه دور هم جمع شویم، شادی کنیم، گل و بهار را با هم شریک شویم. جلوه های دلپذیر جشن و همبستگی و اتحاد و همسرنوشتی انسانی را  در برابر این رژیم ضدشادی و ضد آزادی ودر مقابل تعصبات و دسته بندیهای ساختگی ملی و مذهبی موجب شویم. شادی روزهای نوروزی را قدر بدانیم و زندگی را با آن طراوت تازه ببخشیم.
در سال جدید، برایتان  بیشترین موفقیت و شادی پایدار آرزومندم.
رحمان حسین زاده
رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیست
اسفند ۱۳۹۵ 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت