.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 18 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 19 اسفند 1395 ساعت 02:05

بصیر نصیبی: فروشنده اصغر فرهادی و غرور ملی‌

زُوم: فروشنده اصغر فرهادی و غرور ملی‌
https://www.youtube.com/watch?v=E8w0JERI-1s&feature=youtu.be

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت