.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 01 خرداد 1394 ساعت 22:56

حمید تقوائی: نگاهی به وضعیت دو کمپ اصلی طبقاتی

سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم ۴۳ حزب کمونیست کارگری ایران- نگاهی به وضعیت دو کمپ اصلی طبقاتی در دنیای امروز-۱۵ مه ۲۰۱۵
http://newchannel.tv/2015/05/23/watch=2898

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت