.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 25 تیر 1393 ساعت 03:49

اطلاعیه مطبوعاتی: فلسطین، جبهه توده ای برای آزادی فلسطین

جبهه توده ای : اعلان برقراری آرامش بمثابه مانعی برای مقاومت است
جبهه توده ای برای آزادی فلسطین ، اعلام میدارد ، پیشنهاد برای آرامش  که خارج از طرح آتش بس و مستلزمات آن وحمایت از ملت فلسطین و مقاومت مطرح شده بمثابه یک مانع برای ادامه مقاومت است،این امر نیازمند یک موضعگیری عربی برای متوقف ساختن تجاوزات دشمن ،وهمچنین فراهم آوردن عوامل ایستادگی وحمایت بین المللی موقت برای ملت ما میباشد.
جبهه توده ای مجددا بر این امر تاکید میورزد که دیدگاه سیاسی ما ، اینچنین است که امضای هر گونه توافق بر آرامش با اشغالگران خطا بوده زیرا،اساسا و جود اشغالگران ، نماد ظلم ودشمنی دائم بر علیه ملت فلسطین میباشد.رژیم اشغالگرمیکوشد از برقراری آرامش مجددا شرایط خود را برفلسطینیها تحمیل کرده تا آنها نتوانند مقاومت کرده وبوسیله این مقاومت مانع پیشبرد برنامه های آنها ، همچون شهرک سازی ، تخریب قدس وکامل کردن دیوارهای جدا سازی نژادپرستانه شوند ، زیرا آنان از این طریق در نظر دارند برنامه کامل صهیونیستی خود را در فلسطین به اجرا در آورند، اشغالگران با ایجاد قیدوبند برای مقاومت ، همچنان میتوانند تجاوزات روز مره خودرا بر علیه شهرها وروستاهای فلسطینیها ادامه دهند ، برای شهرک نشینان که حتی یک لحظه مردم ما را راحت نمیگزارند ، امنیت تجاوزگری فراهم کنند،در تجاوز وهتک حرمت مسجد اقصی آزاد باشند، به اضافه ترورها، دستگیریها و بازداشتهای دائمی به شیوه فاشیستی ، وظلم وستم در حق بازداشتیها.
بر این اساس، جبهه توده ای مجددا از همگان دعوت میکند تا با اعتماد بر روشی دیگر با موضوع بر قراری آرامش برخورد کرده ، از موضعی تاکتیکی ودر چهارچوب مقاومت که تصمیماتش در دایره وحدت ملی ، وهمچنین در ارتباط با لحظه سیاسی موجود و بر اساس مصالح ملتمان عمل کنیم ، بدون اینکه هیچ قید وبندی را  از طرف اشغالگر ، برای ادامه مقاومت بپذیریم.
جبهه توده ای برای آزادی فلسطین
اداره اعلام مرکزی، 14 جولای 2014
ترجمه : احمد مزارعی

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت